Vis maior bejelentése: mi a teendője a gazdának, ha beüt egy váratlan esemény?

Vis maior bejelentése: mi a teendője a gazdának, ha beüt egy váratlan esemény?

agrarszektor.hu
A támogatásokhoz kapcsolódóan előfordulhatnak olyan váratlan események, amelyek ellehetetlenítik a támogatásokban vállaltak teljesítését.

Rangos agrárdíjak az Agrárszektor Konferencián!

A Portfolio Csoport az idén 12. alkalommal rendezi meg siófoki Agrárszektor Konferenciáját, amely az ágazat egyik legnagyobb és legjelentősebb szakmai eseményének számít. A december 4-5-i kétnapos rendezvényen immár 10. alkalommal adjuk át 9 kategóriában rangos agrárdíjainkat, amelyekre az ágazat bármely kiemelkedő szakmai munkát végző szereplője pályázhat, illetve nevezhető.

Nevezzen szeptember 15-ig!

Ezen vis maior események bejelentését a gazdálkodó elektronikus úton, a Magyar Államkincstár honlapján, ügyfélkapun keresztül kezdeményezheti annak érdekében, hogy mentesüljön bizonyos támogatási feltétel teljesítése alól - írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). Vis maior eseményként ismerhető el olyan eseményt, amely előre nem látható, és amelynek következményeit az adott helyzetben általában elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytalan mértékű beavatkozással lehetett volna elhárítani. Pl. aszály esetén a termeléshez kötött szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatási jogcímre kérelmet benyújtó termelő elfogadott vis maior esemény esetén mentesíthető a minimális hozamra vonatkozó követelmény teljesítése alól.

A kárbejelentésnél kizárólag a kedvezőtlen időjárási jelenségek miatti károkat lehet bejelenteni, a vis maior bejelentést ezeken felül egyéb okok miatt (pl. a növény- vagy állatállományt érintő fertőző megbetegedések, munkaképtelenség, földterület közcélra vagy közérdekből történő igénybevétele) is meg lehet tenni. A lehetséges vis maior okokat a 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet tartalmazza. Pályázati felhívások ettől eltérően további vis maior eseményeket állapíthatnak pl. VPAKG osztatlan közös kimérés esete. A lehetséges vis maior eseményekhez esetenként csatolandó dokumentumok listáját a 60/2020. (VI. 30.) számú MÁK KÖZLEMÉNY foglalja össze. Természeti csapás, szélsőséges időjárási körülmény esetén nem kell igazolást mellékelni a bejelentéséhez.

Forrás: MTI/Rosta Tibor

A vis maior bejelentés a vis maior esemény bekövetkezésétől számított 21 napon belül, azonban ha a bejelentés termesztett növénykultúrát érint, a betakarítást megelőző tizenötödik napig, de legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított hat hónapon belül tehető meg. Ezen bejelentési határidők jogvesztők, így a határidőn túli bejelentést és a már betakarított kultúrák esetében bejelentett eseményt nem lehet vis maior eseménynek tekinteni. Amennyiben a vis maior esemény miatt újabb növénykultúra vetésére kerül sor, úgy ezen kultúra tényleges vetésének, betakarításának időpontját is az elvégzést követő 15 napon belül be kell jelenteni.

Amennyiben a termelő a vis maior bejelentését elmulasztotta és a támogatási feltételek nem teljesítése áll fenn, úgy a lehetséges szankció elkerülése érdekében van rá mód, hogy a kérelmét teljes egészében vagy részlegesen visszavonja, de csak akkor, ha még nem kapott ellenőrzésről, esetleges meg nem felelésről szóló tájékoztatást vagy határozatot.

Fontos! 

  • Abban az esetben, ha a gazdálkodónak "csak" terméskiesése generálódott, de ahhoz nem kapcsolódik támogatási elvárás, úgy ne jelentsen vis maiort, csak MKR.
  • Amennyiben a gyomosodást nem tudja megvalósítani pl. belvíz miatt, úgy a MINK (minimumkövetelményekre) jelentsen vis maiort, ne a Kölcsönös megfeleltetésre! A vis maior esemény csak a bejelentett időintervallumban ad felmentést a teljesítési kötelezettség alól. A vis maior esemény vége nem lehet későbbi a bejelentés időpontjánál.
  • Ártérre ne jelentsen jelenleg vis maiort se a gazdálkodó a minimumkövetelmények be nem tarthatósága miatt se, mert a vis maior kérelme elutasításra kerül, s azon területre adott évben egyetlen területalapon nyújtandó támogatást sem kap, mert a jelenlegi álláspont szerint ártéren az árvíz előre látható, azaz nem vis maior.
  • Tényleg csak az adott kárra releváns vis maior bejelentést tegye a gazda, mert el nem fogadott vis maior esetén a meg nem felelés kerül megállapításra, azaz pl. aszály miatt nem megalapozott a minimumkövetelmények betartásának elmaradását jelenteni, mert ez biztos a támogatások elvesztését jelenti adott évre adott területre.
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
FIZETETT TARTALOM
KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2024
Decemberben ismét jön az egyik legnagyobb és legmeghatározóbb agrárszakmai esemény!
Sustainable World 2024
Egy konferencia a jövő vállalatainak
Fókuszban a KKV versenyképesség - Herceghalom
Ingyenes KKV rendezvény Herceghalmon
EZT OLVASTAD MÁR?