Milliárdok ömlenek a magyar élelmiszeriparba: teljesen új pályázatok jönnek

agrarszektor.hu
2021 első felében mintegy 571 milliárd forint keretösszeggel jelentek már meg és fognak még megjelenni az élelmiszeripar fejlesztését célzó pályázati felhívások - mondta el Papp Zsolt György a május 27-én megrendezett Portfolio Agrár Klubon. Az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkára beszámolt a pályázatok tervezett ütemezéséről, majd részletesebben ismertetett két, hamarosan megjelenő kiírást. Az egyik élelmiszeripari üzemek fejlesztésére, a másik pedig élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztésére fog vonatkozni.

Agrárszektor 2022 konferencia

Közeleg az év nagy agráreseménye, a jubileumi Agrárszektor Konferencia 

Tizedik alkalommal rendezi meg az idén a Portfolio Csoport kétnapos siófoki Agrárszektor Konferenciáját, amely az egyik legnagyobb és legjelentősebb szakmai eseménynek számít a hazai agráriumban. A november 30-december 1-jei jubileumi eseménynek a siófoki Hotel Azúr szálloda és konferenciaközpont ad otthont. A konferencia valamennyi olyan fontos agrártémával foglalkozik, amely hosszú távon is döntő hatást gyakorolhat az agrárgazdasági szereplők tevékenységeire. A rendezvény az agrárium valamennyi résztvevőjének – a mezőgazdasági termelőknek, az élelmiszerfeldolgozóknak, a gazdálkodókat kiszolgáló szolgáltatóknak és a kereskedőknek – hasznos és naprakész információkat nyújthat, akik az államigazgatási, a vállalati-üzleti és az érdekképviseleti szféra csúcsvezetőtől hallhatnak színvonalas szakmai előadásokat és kerekasztal-beszélgetéseket. Ne mulassza el, és jöjjön el a Portfolio Csoport siófoki Agrárszektor Konferenciájára november 30-december 1. között! 

Az idei év első hat hónapjában tíz pályázati felhívás megjelentetését tervezi a magyar kormány a Vidékfejlesztési Program keretén belül, összesen mintegy 571 milliárd forintos keretösszeggel - árulta el a májusi Portfolio Agrár KlubonPapp Zsolt György, az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkára. A szakpolitikus elmondta, hogy az első négy felhívás már meg is jelent, a 15 milliárd forintos keretösszegű, kertészeti ágazatot célzó, ültetvénytelepítési és gyógynövénytermesztés támogatására kiírt felhívásnak május 24-én megindult a beadási időszaka, az állattartó telepek megújításának támogatására kiírt, 30 milliárd forint keretösszegű pályázatának megismerési időszaka holnap fog lejárni, és utána megkezdődik a benyújtási időszaka. A baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztésének újranyitott, 6 milliárd forintos keretösszegű pályázatára május első hetétől már benyújthatóak a kérelmek, míg a május 14-én megjelent 50 milliárd forintos keretösszegű, terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatására kiírt pályázatra várhatóan augusztusban fognak megkezdődni a benyújtások. Az ütemterv szerint 2021. május 28-án fog megjelenni egy önkormányzati felhívás, a külterületi helyi közutak fejlesztésére (50 milliárd forintos kerettel), aztán június 1-jén jelenik meg a gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatására kiírt pályázat (20 milliárd forintos keretösszeggel). Az élelmiszeripari üzemek fejlesztését célzó pályázat és a kertészeti üzemek megújításának támogatására kiírt felhívás (50-50 milliárd forintos keretösszeggel) június 4-én fog megjelenni. Az élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztésére kiírt, 200 milliárd forintos keretösszegű pályázat június 13-án jön majd ki, a mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatását célzó, 100 milliárd forintos keretösszegű pályázat megjelenési dátuma június 14-e lesz.

Papp Zsolt György elmondta, hogy a kormány által biztosított rendkívüli mértékű nemzeti társfinanszírozás miatt a Vidékfejlesztési Program ismét lehetőséget biztosít élelmiszer-feldolgozó projektek támogatására. Az élelmiszer-feldolgozók az alábbi két pályázati felhívás keretében tudnak támogatást igényelni:

 • VP3-4.2.1.-4.2.2.-1-21 Élelmiszeripari üzemek fejlesztése: 50 milliárd forint keretösszegű felhívás, mely maximum 100 millió forint vissza nem térítendő támogatást fog biztosítani a pályázóknak alapvetően eszközbeszerzésre.
 • VP3-4.2.1-4.2.2.-2-21 Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése: 200 milliárd forint keretösszegű felhívás keretében lesz lehetőség az élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztésére, amely keretében akár több milliárd forint beruházási igényű projektek megvalósítására nyílik majd lehetőség. Itt már stratégiai beruházásokat is létre lehet majd hozni.

Az élelmiszeripari üzemek fejlesztését célzó pályázatnál a kérelmek tervezett benyújtási időszaka 2021. július 7-től augusztus 31-ig fog tartani. A támogatás célja az, hogy lehetőséget teremtsen a feldolgozási tevékenységhez kapcsolódó eszközök, gépek, technológiai berendezések beszerzésére, illetve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására. A támogatás mértéke maximum 100 millió forintban lett meghatározva. Az élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztésénél a kérelmek benyújtására a tervek szerint 2021. augusztus 16-tól október 11-ig tartó időszak áll majd nyitva. A felhívás lehetőséget teremt az élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó komplex, akár stratégiai jelentőségű fejlesztések végrehajtására. A támogatás mértékének minimuma 100 millió forint, maximuma pedig 5 milliárd forint lesz majd. Papp Zsolt György elmondta, hogy a támogatás intenzitása közép-magyarországi régió esetén 40%-os lesz, nem közép-magyarországi régió esetében pedig 50%-os, de ez állami támogatási kategória esetében csökkenhet. A kedvezményezettek köre mindkét pályázati kiírásnál bővült.

Papp Zsolt György elmondta, hogy mindkét pályázatban az önállóan támogatható tevékenységek közé tartozik az

 • új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása;
 • üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése;
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Az élelmiszeripari üzemek fejlesztését célzó pályázatnál az áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése is támogatható, maximum nettó 10 millió forint összegben. Az élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése során önállóan támogatható még

 • az épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése;
 • az áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése maximum nettó 50 millió forint támogatási összegben;
 • a támogatási kérelemmel érintett feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések);
 • energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek (legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás).

Papp Zsolt György arról is beszámolt, hogy a két pályázatban önállóan nem támogatható tevékenységnek minősülnek majd az immateriális beruházásokhoz kapcsolódó tevékenységek (szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése). Ugyancsak önállóan nem támogatható tevékenység lesz az élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése. Az élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztésre kiírt pályázatnál nem támogatható még önállóan a telepi infrastruktúra fejlesztése és az ingatlan vásárlása. A két pályázatban nem támogatható tevékenységnek fog minősülni

 • a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység;
 • a TEÁOR 109 kódja alá tartozó takarmánygyártást célzó tevékenység;
 • erőgépek, személyszállító gépjárművek beszerzése;
 • a 2. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása;
 • használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése.

Emellett az élelmiszeripari üzemek fejlesztése során nem támogatható az épületek, építmények kialakítása, bővítése, felújítása; az ingatlan vásárlása és az új üzem létesítése (zöldmezős - újonnan létesülő, építészeti előzmények nélküli - beruházásként).

A pályázó által vállalt kötelezettségek közé tartozik, hogy a támogatott projektnek kapcsolódnia kell a TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109) valamely feldolgozási tevékenységhez; hogy három árajánlat benyújtása gépek, eszközök kapcsán; a létszámtartási kötelezettség (fenntartási időben); az általános fenntartási kötelezettség (5 év) és az, hogy a projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. Az élelmiszeripari üzemek fejlesztése során emellett a kérelem benyújtójának el kell fogadnia, hogy építési engedélyköteles tevékenység kizárólag megújuló energiaforrást hasznosító technológia kiépítése, létesítése kapcsán támogatott. Az élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése kapcsán pedig felújítás, vagy bővítés a Magyar Államkincstár által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg. Az energiafelhasználás csökkentését célzó tevékenységek esetén legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás.

A pályázat kiválasztásához a következő kritériumoknak kell megfelelni mindkét pályázatban:

 • TCS/TÉSZ/Szakmai, Szakmaközi szervezeti tagság
 • Megújuló energiaforrás hasznosítása
 • Környezeti szempontok
 • Foglalkoztatotti létszám növelése
 • Térségi szempont érvényesítése
 • Üzleti terv minősége (55 pont) - pl.: kockázatosság vizsgálat, eredmény vizsgálat, tevékenység múltja, piaci kapcsolatok, meglévő szakértelem, innovációs hatás

Az élelmiszeripari üzemek fejlesztését célzó pályázatnál egyszerűsített kiválasztási eljárásrend érvényesül, azaz mellékletként nem kell üzleti tervet benyújtani, gyorsabb döntés fog eredményezni. Előnyt jelent bármiféle kapcsolódás egyéb támogatott (korábban VP keretében elnyert) fejlesztési projekthez.

Az élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztését célzó pályázatnál standard kiválasztási eljárásrend érvényesül, az értékelést külső projektértékelők végzik. Előnyt jelent, ha a támogatást igénylő minőségrendszerben vesz rész, vagy vállalja, hogy a záró kifizetési igénylés benyújtásáig csatlakozik minőségrendszerhez, illetve az,
ha energiahatékonyság javításra irányuló tevékenység is része a projektnek.

A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható. Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében az összpontszám nem éri el a minimális 40 pontot, továbbá az üzleti terv minőségére adható maximum 55 ponton belül a 25 pontot.

Címlapkép: Getty Images
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Támogatott tartalom

Agility+Alliance csomagajánlat (x)

Őszi kalászosok őszi gyomirtása – nézze meg a saját szemével, hogy mi a szakemberek véleménye, mit mutatnak a tavaszi eredmények.

KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2022
Jubileumi, 10. Agrárszektor konferenciánkat rendezzük meg idén!
Budapest Economic Forum 2022
Jön a Portfolio legjelentősebb makrogazdasági konferenciája,
Győr - Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2022
Átfogó kép a hazai gazdasági helyzetről - ingyenes gazdasági fórum a helyi vállalatoknak.
Sustainable World 2022
A Portfolio jövő vállalatainak szóló konferenciája - fenntarthatóság, ESG, zöld pénzügyek,
EZT OLVASTAD MÁR?