Közeleg a határidő: ezt már csak április 29-ig intézhetik el a magyar gazdák

Közeleg a határidő: ezt már csak április 29-ig intézhetik el a magyar gazdák

agrarszektor.hu
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a szőlő- és borágazatban hasznosított gépek, technológiai berendezések és informatikai eszközök beszerzéséhez kapcsolódóan az idei évtől igényelhető támogatásról szóló 13/2024 (IV.4) AM rendelet alapján támogatási kérelem nyújtható be borászati gépek és technológiai berendezések beszerzéséhez. A támogatási kérelem benyújtásának feltételeit és a benyújtandó mellékleteket a Magyar Államkincstár 21/2024 (IV.5.) számú közleménye tartalmazza.

JÖVŐ HÉTEN AGROFOOD 2024 ÉS AGROFUTURE 2024 KONFERENCIA | KOMBINÁLT JEGGYEL 50% KEDVEZMÉNNYEL!

Az AgroFood 2024 konferencián előadóink között lesz Nobilis Márton, Hollósi Dávid, Gyuricza Csaba, Giacomo Pedranzini és Ruck János is!

Az AgroFuture 2024 konferencián előad Feldman Zsolt, Hadászi László, Nemes Imre, Petri Bernadett és Vajda Péter is!

Regisztráció most 15% kedvezémnnyel, kombinált jeggyel, az AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!

Az intézkedés célja a versenyképesség javítása a szőlőfeldolgozó, borkészítési vagy növekedésével, vagy a piaci igényekhez való alkalmazkodás javítása érdekében végrehajtott korszerűsítéssel. Az új borászati gépbeszerzési támogatási rendelet alapján a támogatás jogosultja a borászati üzemengedéllyel rendelkező természetes vagy jogi személy - olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) oldalán. A támogatható tevékenységek az alábbiak:

 • a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, vagy habzóbor készítéshez, bor-pezsgő vagy habzóbor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új borászati gép beszerzése, új technológiai rendszer kialakítása, továbbá a szőlészeti és borászati tevékenységekhez és a termékek forgalmazásához kapcsolódó adatszolgáltatási, bejelentési, nyilvántartási kötelezettségek teljesítését, illetve az ügyvitelt és vállalatirányítást szolgáló hardver- és szoftverbeszerzés, valamint hardver-és szoftverfejlesztés;
 • a szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó üzemen belüli anyagmozgatáshoz, anyagtovábbításhoz, raktározáshoz, illetve csomagoláshoz kapcsolódó új borászati gép beszerzése;
 • a támogatott borászati gép vagy technológiai berendezés üzemeltetését szolgáló napelem- vagy napkollektor rendszer beszerzése és üzembe helyezése (együtt: beruházási eszköz beszerzése).

A KAP Stratégiai Terv alapján az intézkedésre a 2024-2027 közötti időszakban 28 millió euró keret áll rendelkezésre. Az adott pénzügyi évre rendelkezésre álló támogatási összegről az agrárpolitikáért felelős miniszter tájékoztatja a Kincstárt, amely azt a honlapján közleményben közzéteszi. Az egy kérelmezőnek nyújtható támogatási összeg legfeljebb 100 millió forint lehet. A támogatás intenzitása vállalkozás típustól és a borászati üzem működési helyétől függően:

 • őstermelő, illetve kis- és középvállalkozás esetében Budapesten 40%, Budapesten kívüli település esetén 50%;
 • nagyvállalat esetében Budapesten 20%, Budapesten kívüli település esetén 25%.

Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a kérelmet benyújtó személy (ügyfél/elsődleges képviselő/meghatalmazott/kamarai meghatalmazott) rendelkezzen Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáshoz hozzáféréssel. A támogatási kérelemhez az alábbiakat kell csatolni:

 • a beszerezni tervezett beruházási eszköz műszaki adatait tartalmazó, a gyártó által kiállított dokumentum másolatát;
 • a tárolótartály-nyilvántartás másolatát a borászati üzem terméktárolási kapacitásáról;
 • a gazdasági aktát vezető hegybíró igazolását arról, hogy a kérelmező a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatási (szüreti, termelési, készletjelentési) kötelezettségeinek a kérelem benyújtását megelőző borpiaci évben határidőben eleget tett;
 • őstermelő, egyéni vállalkozó esetében az utolsó két év adóbevallásának másolatát;
 • teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatot, a borászati gép, technológiai berendezés nem saját tulajdonú vagy más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon történő üzemeltetése esetében (nyilatkozatminta megtalálható a Kincstár honlapján);
 • három, egymástól és a támogatást kérelmezőtől független ajánlattevőtől származó, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező borászati gépre, technológiai berendezésre vonatkozó árajánlatot (árajánlat minta megtalálható a Kincstár honlapján);
 • a támogatást igénylő által választott, legkedvezőbb ajánlat szakmai indokolását, amelyben bemutatja a beruházás reális, takarékos, költséghatékony megvalósítását;
 • a támogatást igénylő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az árajánlat tekintetében három, egymástól és a kérelmezőtől független ajánlattevőtől származó, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező borászati gépre, technológiai berendezésre vonatkozó feltétel teljesül és megállapította, hogy az ajánlattevő független (nem minősül a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások felhasználásának rendjéről szóló 54/2023. (IX. 13.) AM rendelet 5. melléklet 2.3.2.5. pontja szerinti ajánlattevőnek);
 • az angoltól eltérő idegen nyelven kiállított dokumentum hivatalos magyar nyelvű fordítását;
 • a kérelemben szereplő beruházási eszköz kérelmező általi bemutatását tartalmazó leírást, amely számadatokkal alátámasztja a beruházási eszköz beszerzésével megvalósuló beruházás indokoltságát, a tervezett kapacitás kihasználtságát;
 • a támogatást igénylő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a beruházási eszköz bármely üzemeltetési helyén üzemeltet-e azzal megegyező hasznosítású olyan borászati gépet, technológiai berendezést, vagy folyamatban van-e azzal megegyező hasznosítású olyan beruházási eszköz beszerzése, amely vonatkozásában 2014. január 1-jét követően az Európai Unió valamely forrásából származó támogatást használtak vagy használnak fel, valamint amennyiben van ilyen beruházási eszköz, úgy annak egyedi azonosító számát;
 • a borászati üzem üzemelését szolgáló új napelem- vagy napkollektorrendszer beszerzése esetében, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet által készített energetikai számítást, amely kiterjed a borászati üzem éves villamosenergia igénye, valamint a tervezett napelem rendszer teljesítményének bemutatására, valamint annak igazolására, hogy a beszerezni tervezett napelem rendszer teljesítménye nem haladja meg a borászati üzem éves villamosenergia-igényét.

Kifizetési kérelmet kizárólag az a kedvezményezett nyújthat be, aki a Magyar Államkincstár által jóváhagyott támogatási kérelemmel rendelkezik. A rendelet alapján, kifizetési kérelem a jóváhagyott támogatási kérelem esetében, a támogatási kérelem benyújtását követő két pénzügyi évben, tárgyév november 15. és december 21. között, elektronikus úton nyújtható be a Kincstár részére az elektronikus felületen keresztül. A kifizetési kérelmek benyújtásának rendjéről a Kincstár önálló közleményt jelentet meg. Az intézkedéssel kapcsolatban további információk ezen és ezen a linken találhatók.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
FIZETETT TARTALOM
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Fenntarthatóság és innováció az agráriumban - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
AgroFood 2024
Élelmiszeripari körkép - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
EZT OLVASTAD MÁR?