Teljesen átalakítja a termésnövelők szabályozását az EU

Teljesen átalakítja a termésnövelők szabályozását az EU

agrarszektor.hu
Magyarországon jelenleg a termésnövelő anyagokat a 36/2006 FVM rendelet előírásai szerint lehet engedélyeztetni és forgalomba hozni. Ez alól az EK műtrágyának minősülő termékek jelentenek kivételt, melyek a 2003/2003/EC rendelet követelményeinek teljesítése esetén nem engedélykötelesek. Az engedélyező hatóság a NÉBIH Növény,- Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága.

Közeleg a tavasz meghatározó agrárgazdasági eseménye: Agrárium 2024 konferencia, március 19., Kecskemét

Előad többek között Nagy István, Kulik Zoltán, Andréka Tamás, Győrffy Balázs, Éder Tamás, Hadászi László, Ruck János, és még sokan mások.

Kistermelőknek, őstermekőknek és fiatal gazdáknak 50% kedvezményt biztosítunk!

NAK szaktanácsadók és kamarai tagok pedig 35% kedvezményben részesülhetnek!

A forgalmazni kívánt terméket az alábbi kategóriák valamelyikébe kell besorolni, és az annak megfelelő adatkövetelményt teljesíteni - írja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

 • Műtrágyák,
 • Szerves trágyák,
 • Ásványi trágyák,
 • Komposztok,
 • Gilisztahumuszok,
 • Talajjavító anyagok,
 • Talajkondicionáló készítmények,
 • Mikrobiológiai termékek (nem biopeszticidek!)
 • Termesztőközegek
 • Növénykondicionálók
 • Keverékek

Az egyes kategóriákba sorolt termésnövelő anyagról különböző fizikai, kémiai, adott esetben biológiai vizsgálatokat kell benyújtani, valamint igazolni a káros anyagoktól való mentességet. Ezáltal mind a felhasználók, mind a fogyasztók, mind pedig a környezet védelme megfelelően biztosítva van.

Ugyanakkor a körforgásos gazdaság jelszavával már évek óta napirenden volt, hogy az egész EU-ra kiterjedő egységes forgalomba hozatali rendszert alakítsanak ki, amely megkönnyíti a termésnövelő anyagok piacra kerülését. Hosszú tárgyalások után 2019-ben az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a termésnövelő anyagok forgalomba hozataláról szóló uniós rendeletet. A 2019/1009/EU rendelet 2019 júliusában hatályba lépett, de csak 2022. július 16-tól alkalmazandó. Addig azonban a tagállamoknak és a Bizottságnak is fel kell készülnie az új helyzetre, és ez a folyamat már az idén elkezdődik. Az új szabályozás lényege, hogy minden olyan termék, amely a rendelet követelményeinek megfelel, az EU összes tagállamában forgalomba hozható, amennyiben a termék megfelelőségét egy ún. akkreditált megfelelőség értékelő szervezet (notified body) igazolja. Ez utóbbiakat a tagállamok által kijelölt "bejelentő hatóság" (notifying authority) felügyeli, ellenőrzi és akkreditálja.

Az új EU rendelet szerint a termékeket funkció szerinti kategóriákba, az alkotóelemeiket pedig összetevők szerinti kategóriákba kell sorolni.

Funkció szerinti termékkategória

 • Trágya (szerves, szervetlen)
 • Meszezőanyag
 • Talajjavító anyag (szerves, szervetlen)
 • Termeszőközeg
 • Inhibitor (nitrifikációt, denitrifikációt és ureázt gátló anyagok)
 • Növényi biostimuláns
 • Termésnövelő anyagkeverék

Összetevők szerinti kategória

 • Primer anyagok és keverékek
 • Növények, növényi részek, növényi kivonatok
 • Komposzt
 • Friss növények fermentációs maradéka
 • Friss növények fermentációs maradékától eltérő fermentációs maradék
 • Élelmiszeripari melléktermékek
 • Mikroorganizmusok
 • Tápanyagpolimerek
 • A tápanyagpolimerektől eltérő egyéb polimerek
 • 1069/2009/EK rendelet szerinti állati melléktermékekből származó termékek
 • 2008/98/EK irányelv szerinti melléktermékek

Az új EU Rendelet a legtöbb országban a jelenleginél szigorúbb, ugyanakkor a magyarországihoz képest kifejezetten lazább követelményeket ír elő. A termékekben előfordulhatnak szennyező anyagok, amelyek kockázatot jelentenek az emberi-, állati- és növényi egészségre, és a környezetre. Míg az EK műtrágyák esetében nem voltak egyértelmű követelmények a szennyező anyagokra, az új termésnövelő rendelet már előír ilyeneket. Ugyanakkor pl. a kadmium és króm határértékek a magyar hatóság véleménye szerint túl engedékenyen lettek megszabva, és a foszfát műtrágyák kadmium nehézfém szennyezettségének határértékével kapcsolatban Magyarország derogációt is nyújtott be, kérve a hazai, szigorúbb előírás fenntartását.

Uniós termésnövelő anyag csak az lehet, amely megfelel a minden termékkategóriára külön előírt szabványnak. Az uniós termésnövelő termék megfelelőségét minden tagállamban az akkreditált megfelelőség értékelő szervezetek végzik. A megfelelőség értékelő szervezetek munkáját a kijelölt tagállami bejelentő hatóság felügyeli. Az uniós termésnövelő anyagokat "CE" jelöléssel kell megkülönböztetni. Alapvető fontosságú a gyártók és a felhasználók számára, hogy a CE-jelölésnek a terméken való elhelyezésével a gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel az összes alkalmazandó követelménynek, amelyért a gyártó teljes felelősséget vállal. Az EU-n kívül gyártott termékek megfelelőségének a biztosítása az importőr felelőssége. Azok a gazdasági szereplők, akik saját nevükben vagy a védjegyük alatt uniós termésnövelő anyagot forgalmaznak, illetve uniós terméket úgy módosítanak, hogy azzal befolyásolják a rendeletnek való megfelelést, gyártónak minősülnek. Az új rendelet a gyártók, meghatalmazott képviselők, importőrök, forgalmazók, csomagolók kötelezettségeit külön cikkekben részletezi.

Fontos tudnivaló, hogy párhuzamosan érvényben maradnak a nemzeti engedélyezési eljárások is, és a kérelmezők választhatnak, hogy az új EU Rendelet, vagy a nemzeti engedélyezési eljárás alapján hozzák-e forgalomba a terméket. Mivel a magyar engedélyezési rendszer Európában az egyik legszigorúbb, de szakmailag kellően alapos, várható, hogy egyes gyártók továbbra is a nemzeti eljárás alapján kérnek majd forgalomba hozatali engedélyt, és ezt a jelenlegi gyakorlat szerint a kölcsönös elismerés elvét alkalmazva fogadtatják majd el a többi tagállammal. A rendelet szerinti termékek 2022. július 16-tól kezdve kerülhetnek piacra. Ezzel egy időben megszűnik az EK műtrágyákról szóló 2003/2003/EC rendelet alkalmazása.

Címlapkép: Getty Images
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Támogatott tartalom

Heti fókusz: STOP STRESSZ! (x)

A tél végi szokatlanul meleg időjárás után fel kell készülnünk a kora tavaszi fagykárok megjelenésére szántóföldi kultúráinkban is.

Támogatott tartalom

Nagy termőképességű LG kukoricák (x)

Tavaly rég nem látott mélységbe zuhant a kukorica vetésterülete Magyarországon. A VSZT felmérése szerint a vetésterület 746 ezer ha körül alakult a 2023-as évben.

FIZETETT TARTALOM
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Még a legjobb áron!
AgroFood 2024
Még a legjobb áron!
Agrárium 2024
50% kedvezmény kistermelőknek, őstermelőknek és fiatal gazdáknak!
EZT OLVASTAD MÁR?