Kiderültek a részletek: így vehetik igénybe az új támogatást a magyar állattartók

Kiderültek a részletek: így vehetik igénybe az új támogatást a magyar állattartók

agrarszektor.hu
Megjelent a tömegtakarmány szállítási költségei után igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 28/2022. (IX. 17.) AM rendelet. Ez az idei történelmi léptékű aszály miatt ellátási gondokkal küzdő állattartók tömegtakarmány-szállítási költségeinek finanszírozásában 3 milliárd forint keretösszeggel nyújt segítséget az ágazat szereplői számára.

Rangos agrárdíjak az Agrárszektor Konferencián!

A Portfolio Csoport az idén 12. alkalommal rendezi meg siófoki Agrárszektor Konferenciáját, amely az ágazat egyik legnagyobb és legjelentősebb szakmai eseményének számít. A december 4-5-i kétnapos rendezvényen immár 10. alkalommal adjuk át 9 kategóriában rangos agrárdíjainkat, amelyekre az ágazat bármely kiemelkedő szakmai munkát végző szereplője pályázhat, illetve nevezhető.

Nevezzen szeptember 15-ig!

Már olvasható a tömegtakarmány szállítási költségei után igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 28/2022. (IX. 17.) AM rendelet (a továbbiakban: 28/2022. (IX. 17.) AM rendelet), mely támogatás célja az állattartók tömegtakarmány szállítási költségeinek részbeni kompenzálása egyszeri, vissza nem térítendő támogatás keretében - olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) oldalán. A 3 milliárd forintos keretösszegű támogatásról szóló rendeletről korábban az Agrárszektor is hírt adott.

A rendelet megjelent a Magyar Közlöny 151. számában, immáron a teljes szövege és valamennyi rendelkezése megismerhetővé vált. Tekintettel arra, hogy a támogatás válságtámogatásként került meghirdetésre így lehetővé válik, hogy az érintett állattartók az úgynevezett mezőgazdasági csekély összegű támogatástól - melynek támogatási keretösszege 25 ezer euró/3 év - elkülönülő, 62 ezer eurós összeghatárig részesülhessenek a takarmányszállítási támogatásból. 

A támogatás igénybevételére - az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerbe (ENAR) 2022. augusztus 1-jéig bejelentett állategyedek tekintetében - azon juh- és szarvasmarhatartók jogosultak, akik 2022. évben a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján állatalapú támogatási kérelmet nyújtottak be, és a támogatási kérelmüket nem vonták vissza, illetve azon kecsketartók, akik az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet szerint benyújtott kérelmük alapján 2021. évben anyakecske tartás csekély összegű támogatásban részesültek. Támogatási kérelmet nyújthatnak be továbbá azok a lótartók is, akik a Vidékfejlesztési Program keretén belül „A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése” intézkedés keretében 2022. január 3. és 31. között támogatási kérelmet nyújtottak be. A támogatás igénybevételének a feltételei az alábbiak:

 • a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28.  § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettség teljesítése, és a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben ügyfélként történő nyilvántartásba vétel megléte,
 • a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmező nem áll felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt, és
 • megfelel az államháztartásról szóló 2015. évi CXCV. törvény 50.  § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek,
 • a tömegtakarmány szállítását igazoló számla, szállítólevél, fuvarlevél vagy menetlevél 2022. június 1-je és szeptember 23-a között került kiállításra,
 • a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (a továbbiakban: NAK) igazolta
 • a tömegtakarmány szállításához szükséges távolságot kilométerben megadva, valamint
 • az őshonos lótartók tekintetében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzésére benyújtott támogatási kérelemben megjelölt lóállomány 2022. szeptember 19-26. közötti meglétét,
 • a kérelmező hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a NAK által átadott adatokat a támogatási eljárásban felhasználja,
 • a tömegtakarmányozással érintett állatállománya a  szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet vagy a  juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet szerint vezetett nyilvántartásban 2022. augusztus 1-jén élőként volt nyilvántartva,
 • a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg a 28/2022. (IX. 17.) AM rendelet 4. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt nyilatkozatokat megteszi.

Fontos kiemelni, hogy az állattartónak 2022. szeptember 19-26. között továbbítania szükséges a NAK részére a tömegtakarmány szállítását igazoló, az állattartó nevére kiállított fuvardokumentumokat vagy azok másolati példányát, amely dokumentumokból együttesen vagy külön-külön az alábbiaknak megállapíthatónak kell lennie:

 • a fuvardokumentum azonosítószámának,
 • a fuvardokumentumot kiállító azonosító adatainak, és a fuvardokumentum kiállításának dátumának,
  amennyiben a fuvardokumentum számla alapján került kiállításra, abban az esetben a számla számának,
  a szállított tömegtakarmány megnevezésének és mennyiségének,
 • a tömegtakarmány szállítás címzettje, azaz az állattartó nevének és címének,
 • az átvevő aláírásának, és
 • a szállított tömegtakarmány állattartó részére történő szállításához szükséges távolságnak kilométerben megadva.

Az Agrárkamara arra is felhívta az érintettek a figyelmét, hogy az állattartók a támogatásra csak és kizárólag abban az esetben jogosultak, ha annak összege legalább 10 ezer forint. Amennyiben a NAK által igazolt kilométer alapján számított támogatás összege nem éri el ezt az összeget, a Kincstár a támogatási kérelmet elutasítja.

A Kincstár a NAK által igazolt takarmányszállítási kilométerek alapján dönt a hozzá beérkezett támogatási igényekről, és egyúttal intézkedik a jogos támogatási igények kifizetéséről. A támogatást tehát a takarmányszállításához szükséges kilométer alapján számolják el, a támogatás mértéke legfeljebb 300 forint/kilométer, egy állattartó azonban legfeljebb 3 ezer kilométerre eső tömegtakarmány szállítási költség elszámolására jogosult.

A támogatási kérelmek 2022. október 3. és 9. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújthatók be a Kincstárhoz. A kérelmek meghatalmazott útján is benyújthatóak. Az Agrárkamara ezeken felül azt is kiemelte, hogy egy kérelmező csak egy támogatási kérelmet nyújthat be, illetőleg, hogy a fent megjelölt benyújtási határidő jogvesztő! A Kincstár a határidőn túl benyújtott, valamint a hiányos támogatási kérelmeket elutasítja. A már benyújtott támogatási kérelem a benyújtást követően legkésőbb a kérelem benyújtásának végső határidejéig, azaz 2022. október 9-ig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható.

Fontos továbbá, hogy a támogatási kérelemre indult eljárás során - a felügyeleti eljárás kivételével - minden dokumentumot, beleértve a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott dokumentum a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe! A támogatással kapcsolatosan az Agrárminisztérium által kiadott sajtóközlemény ezen az oldalon érhető el. A támogatási kérelmek benyújtásával kapcsolatos további információk a Kincstár honlapján, vagy az ugyfelszolgalat@mvh.allamkincstar.gov.hu e-mail címen érhetők el. A NAK jelezte, hogy falugazdász hálózatán keresztül segít a gazdálkodóknak a kérelmek benyújtásában.

Címlapkép forrása: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
FIZETETT TARTALOM
KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2024
Decemberben ismét jön az egyik legnagyobb és legmeghatározóbb agrárszakmai esemény!
Sustainable World 2024
Egy konferencia a jövő vállalatainak
Fókuszban a KKV versenyképesség - Herceghalom
Ingyenes KKV rendezvény Herceghalmon
EZT OLVASTAD MÁR?