Támogatást kapnak a magyar méhészek: erre költhetik a pénzt

Támogatást kapnak a magyar méhészek: erre költhetik a pénzt

agrarszektor.hu
Méhészeket érintő kincstári közlemények jelentek meg. Elérhető többek között a méhészeti járművekre 2024. évben igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásáró szóló közlemény, valamint a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez 2024. évben igénybe vehető válságtámogatás igénybevételének feltételeiről szóló.

HOLNAP JÖN AZ AGROFUTURE 2024 KONFERENCIA 

Fenntarthatóság és innováció az agráriumban

Az AgroFuture 2024 konferencián előad Feldman Zsolt, Hadászi László, Nemes Imre, Petri Bernadett és Vajda Péter is! Még nem késő regisztrálni!

A méhészeti járművekre 2024. évben igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a kérelmező vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételére jogosult legfeljebb kettő darab méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház üzemben tartásához kapcsolódó megfizetett, és igazolt költségekre, továbbá - a Rendeletben meghatározott feltételekkel - a megvásárolt OBU fedélzeti rendszer megvásárlásához kapcsolódó költségekre. A támogatás igénybevételére az a méhész jogosult, akinek a tárgyévben elvégzett monitoring vizsgálata alapján legalább nyolcvan méhcsalád volt a tulajdonában, és a vizsgálat adatait a kérelmező kötelezettsége szerint bejelentette a Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR) - írja a Magyar Állattenyésztők Szövetsége (MÁSZ)

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke az igénylő üzemeltetésében lévő, legfeljebb kettő darab méhészeti eszközhordozó járműre, illetve vándor méhesházra tárgyévben (a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző naptári évben), azaz a 2023. évben igazoltan megfizetett kötelező gépjármű- felelősségbiztosítási, illetve a tárgyévi gépjárműadó költsége, továbbá OBU fedélzeti rendszer vásárlása esetén méhészeti eszközhordozó járművenként (5 évente az OBU fedélzeti rendszer nettó ára, de legfeljebb 40 ezer forint).

A támogatási kérelem, a hozzá kapcsolódó egyéb kérelmek és a kapcsolódó dokumentumok benyújtásának módja, határideje

A támogatási kérelmet, valamint a kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot - a felügyeleti eljárás kivételével - elektronikusan, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. Egy igénylő adott támogatási évben csak egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelem kizárólag az ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon 2024. február 15. 09:00:00 és 2024. április 15. 23:59:59 között nyújtható be. A csatolandó dokumentumokat olvasható minőségben (szkennelve, pl. PDF) kell csatolni.

A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez 2024. évben igénybe vehető válságtámogatás igénybevételének feltételeiről

A Bizottság az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret című 2023/C 101/03 számú közleménye (a továbbiakban: 2023/C 101/03 számú bizottsági közlemény) 2.1. pontja alapján a méhészeti termelő tevékenységet végző természetes és jogi személyek - azok kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - vissza nem térítendő támogatásként legfeljebb 280.000 euró mértékű válságtámogatást (a továbbiakban: válságtámogatás) jogosultak igénybe venni. A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet (a továbbiakban: Támogatási rendelet) alapján vissza nem térítendő válságtámogatás nyújtható azon kérelmezőnek, aki vagy amely 2023. november 15. napján a Tenyészet Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR) nyilvántartott méhállománnyal rendelkezik.

A válságtámogatás iránti kérelem benyújtásának módja, határideje

A válságtámogatás iránti kérelem kizárólag elektronikus úton, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon tölthető ki és nyújtható be. A válságtámogatás iránti kérelem benyújtási határideje: 2024. február 1. 00:00:00 óra és 2024. február 28. 23:59:59 óra között. A benyújtásra vonatkozó határidő jogvesztő, továbbá a támogatási időszakra vonatkozóan egy kérelmező csak egy válságtámogatás iránti kérelmet nyújthat be.

A támogatás mértéke és kifizetése

A Támogatási rendelet 3. § (2) bekezdése alapján 2024. évre 950 millió forint a meghatározott támogatási keretösszeg. A kérelmező által - kapcsolt vállalkozása(i)t is figyelembe véve - igénybe vehető válságtámogatás(ok) összege nem haladhatja meg a 280 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Az ezen értékhatárt meghaladó igényt a Kincstár elutasítja. A kérelmező a 2023. november 15. napján a TIR nyilvántartásban szereplő méhállomány alapján, méhcsaládonként 1 000 Ft támogatásra jogosult azzal, hogy a támogatás összege nem haladhatja meg a kérelmező és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad válságtámogatási keret mértékét. Ha a tárgyévi jogos igények együttesen meghaladják a Támogatási rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeget, akkor a kérelmező részére megállapítható jogos támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken. Az egységnyi támogatás mértékének meghatározását követően a Kincstár a támogatási kérelemről 2024. május 15-éig döntést hoz.

Forrás: Magyar Állattenyésztők Szövetsége

Címlapkép forrása: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
FIZETETT TARTALOM
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Fenntarthatóság és innováció az agráriumban - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
AgroFood 2024
Élelmiszeripari körkép - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
EZT OLVASTAD MÁR?