Te tudtad? Ezeket az állatokat csak így lehet szállítani Európában

Te tudtad? Ezeket az állatokat csak így lehet szállítani Európában

agrarszektor.hu
A fogságban tartott madarak szállításának, utaztatásának, összefoglaló néven mozgatásának feltételeit alapvetően Európai Uniós jogszabályok határozzák meg. Ugyanakkor jó néhány dologgal érdemes ezzel kapcsolatban is tisztában lennünk. Alábbi cikkből kiderül, mikre kell odafigyelni.

HOLNAP JÖN AZ AGROFUTURE 2024 KONFERENCIA 

Fenntarthatóság és innováció az agráriumban

Az AgroFuture 2024 konferencián előad Feldman Zsolt, Hadászi László, Nemes Imre, Petri Bernadett és Vajda Péter is! Még nem késő regisztrálni!

A fogságban tartott madarak mozgatásának feltételeit tehát az alábbi Európai Uniós jogszabályok határozzák meg:

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (Állategészségügyi rendelet),
  • A Bizottság (EU) 2021/1938 végrehajtási rendelete a kedvtelésből tartott madarak valamely területről vagy harmadik országból valamely tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmány mintájának megállapításáról és a 2007/25/EK határozat hatályon kívül helyezéséről,
  • A bizottság (EU) 2021/1933 felhatalmazáson alapuló rendelete az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kedvtelésből tartott madarak valamely területről vagy harmadik országból valamely tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről,
  • A Bizottság (EU) 2021/404 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról - írja a Nébih.
EZ IS ÉRDEKELHET

Fogalommeghatározások:

Fogságban tartott madár: a 2016/429/EU rendelet alapján bármely olyan madár, amely nem baromfi, és hús; étkezési tojás; más termékek; vagy szárnyasvad-állomány utánpótlásától eltérő okból tartják fogságban, beleértve a bemutatók, kiállítások, gyorsasági és egyéb versenyek, tenyésztés vagy eladás céljából tartott madarakat.

Kedvtelésből tartott állat: a 2016/429/EU rendelet I. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó olyan tartott állat, amelyet magán-, nem pedig kereskedelmi célból tartanak. Madarak esetében: a tyúktól, pulykától, gyöngytyúktól, kacsától, libától, fürjtől, galambtól, fácántól, fogolytól és a laposmellű futómadártól (Ratitae) különböző madárfajok egyedei.

Nem kereskedelmi célú állatszállítás: kedvtelésből tartott állatok tulajdonosuk mozgását kísérő mozgatása, mely nem irányul sem a kedvtelésből tartott állat eladására, sem pedig az a feletti tulajdonjog átruházására. Az állatok darabszáma nem haladja meg az ötöt. Amennyiben az állat mozgatása nem irányul annak eladására, sem pedig az a feletti tulajdonjog egyéb formában történő átruházására, továbbá az állat tulajdonosának mozgásával összefüggésben valósul meg, úgy a szállítás nem-kereskedelminek minősül.

EZ IS ÉRDEKELHET

Kereskedelmi célú mozgatás az Európai Unión belül

A madarak és szaporítóanyagaik bizonyos kategóriáinak tagállamok közötti mozgatásához fogságban tartott madarak esetében a 2021/403/EU rendelet I. melléklet 21. fejezetében meghatározottak szerinti CAPTIVE-BIRDS-INTRA állategészségügyi bizonyítványminta szükséges. A bizonyítványnak tartalmaznia kell a származási országra, a rendeltetési helyre és a létesítményben lévő állatok azonosítására vonatkozó alapvető információkat. A származási ország hatósági állatorvosának alá kell írnia a hatósági egészségügyi bizonyítványt, hogy tanúsítsa, hogy a bizonyítványban szereplő valamennyi vonatkozó feltétel teljesül. A bizonyítványnak kísérnie kell az állatokat mozgatás során. 

Nem kereskedelmi célú mozgatás az Európai Unión belül

Az Európai Unió valamely tagállamából Magyarországra kedvtelésből tartott madarakkal való utazásra nem vonatkoznak korlátozások, feltéve, hogy a származási hely nem tartozik az adott fajhoz tartozó állatokra vonatkozó állat-egészségügyi intézkedések hatálya alá. Az állatokat a tulajdonosnak vagy az arra jogosult személynek kell kísérnie, és nem lehet eladásra szánt állat.

EZ IS ÉRDEKELHET

Kereskedelmi célú mozgatás harmadik országból

Állatoknak és azok szaporítóanyagainak a harmadik országokból történő behozatala kizárólag Európai Uniós szinten harmonizált jogszabályok alapján lehetséges. Ezek az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való beléptetésére, valamint a beléptetést követő mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2020/692 felhatalmazáson alapuló Bizottsági rendelet ,valamint az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról szóló, 2021/404 Bizottsági végrehajtási rendelet.

Kereskedelmi célú mozgatás esetében a fenti jogszabályok kimondják, hogy meghatározott fajú állatokat és szaporítóanyagaikat (köztük a papagájalakúak) csak az EU importra jogosult országok jegyzékében szereplő országokból lehet behozni. A madarak és szaporítóanyagaik bizonyos kategóriáinak Unióba történő beléptetéséhez fogságban tartott madarak esetében a 2021/403/EU rendelet II. melléklet 34. fejezetében meghatározottak szerinti CAPTIVE-BIRDS állategészségügyi bizonyítványminta szükséges.

EZ IS ÉRDEKELHET

Nem kereskedelmi célú mozgatás harmadik országból

Amennyiben a madárfaj megfelel a 2016/429/EU rendelet I. mellékletében meghatározott „kedvtelésből tartott állat” definíciónak, így a mozgatása nem kereskedelmi mozgatásnak is minősülhet a 2021/1938/EU rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén. 

  • A kedvtelésből tartott madarak harmadik országból valamely tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgására csak azonosító okmány kíséretében kerülhet sor. Ennek mintáját a 2021/1938/EU rendelet 2. cikke határozza meg.
  • A tulajdonos vagy feljogosított személy általi írásbeli nyilatkozat, amely igazolja, hogy a kedvtelésből tartott állat Unióba történő mozgása nem kereskedelmi célú mozgás. Ennek mintáját szintén a 2021/1938/EU rendelet mellékletének 2. része tartalmazza.
  • Továbbá a kedvtelésből tartott madara(ka)t kísérnie kell egy, hatósági állatorvos által kiállított állategészségügyi bizonyítványnak, melynek mintáját a 2021/1938/EU rendelet mellékletének 1. része tartalmazza.

A kedvtelésből tartott madarak harmadik országból valamely tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állategészségügyi követelményeket a 2021/1933/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelete írja le. E rendelet értelmében megfelelő jelölést kell alkalmazni, elkülönítést, engedélyezett H5 és H7 altípusú madárinfluenza elleni vakcinázást vagy magas patogenitású madárinfluenza kimutatására irányuló laborvizsgálatot kell végezni, továbbá a szállítmányt a 2021/1938/EU rendelet szerinti állategészségügyi bizonyítvány kell, hogy kísérje. Emellett az országba való belépést követően a madár 30 napig nem léphet be kiállításra vagy egyéb, madarakat összegyűjtő események területére, rendezvényre. Fontos tudni, hogy élőállatok harmadik országból kizárólag az adott állatfajra engedélyezett EU Állategészségügyi Határállomásokon lehetséges. Az EU belépési pont szerinti állategészségügyi határállomás felkeresése ajánlott.

Címlapkép forrása: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
FIZETETT TARTALOM
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Fenntarthatóság és innováció az agráriumban - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
AgroFood 2024
Élelmiszeripari körkép - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
EZT OLVASTAD MÁR?