Módosult a törvény, változtak a földügyi szabályok: íme a sokakat érintő részletek

Módosult a törvény, változtak a földügyi szabályok: íme a sokakat érintő részletek

agrarszektor.hu
2021. május 28-án megjelent a Magyar Közlönyben az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LX. törvény. A jogszabályba egyebek mellett több olyan javaslat is bekerült - némelyik a NAK és MAGOSZ kezdeményezésére - amely biztosítja a földforgalom átláthatóságát, illetve garantálja, hogy kizárólag az arra ténylegesen jogosultak szerezhessék meg a föld tulajdonjogát. A szabályok 2021. június 5-én lépnek hatályba.

Rangos agrárdíjak az Agrárszektor Konferencián!

A Portfolio Csoport az idén 12. alkalommal rendezi meg siófoki Agrárszektor Konferenciáját, amely az ágazat egyik legnagyobb és legjelentősebb szakmai eseményének számít. A december 4-5-i kétnapos rendezvényen immár 10. alkalommal adjuk át 9 kategóriában rangos agrárdíjainkat, amelyekre az ágazat bármely kiemelkedő szakmai munkát végző szereplője pályázhat, illetve nevezhető.

Nevezzen szeptember 15-ig!

Ezidáig több esetben bizonytalanságot okozott annak megítélése, hogy az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlása során az ezen jogot megalapozó körülménynek mikor kell fennállnia - írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). A módosítás egyértelművé teszi, hogy az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti elfogadó nyilatkozat megtételekor kell fennállnia azon körülménynek vagy teljesülnie azon feltételnek, amely ezen jogot biztosítja.

Nevezzen a 2021-es Portfolio Agrárdíjakra!

Idén év végén decemberben is kiosztja a Portfolio Csoport a Portfolio Agrárdíjakat az Agrárszektor 2021 Konferencián. Ebben az évben nyolc kategóriában díjazzuk a hazai agrárgazdaság legjobbjait és a legkiemelkedőbb agrárgazdasági teljesítményeket.

A Portfolio az érdeklődéseket az agrarszektordijak@portfolio.hu e-mail címen fogadja 2021. június 30-ig.

A módosítás rögzíti azt is, hogyha valaki előhaszonbérleti jog gyakorlásával válik a szerződés haszonbérlőjévé, akkor a bérleti díj felülvizsgálata tekintetében ne öt év elteltével, hanem hat hónapon belül kezdeményezhesse a módosítást. Ez az intézkedés arra van figyelemmel, hogy a szerződés rendelkezéseinek megtárgyalásában az új haszonbérlő fogalmilag nem tudott részt venni. A törvény ráadásul a haszonbérleti szerződés felmondásának eseteit kiterjeszti a 2021. január 1-jén hatályba lépett, az osztatlan közös tulajdon megszüntetését szabályozó törvény alapján megosztással kialakítandó ingatlanokra. Az elfogadott törvény a mezei leltár tekintetében is egyértelműsítő rendelkezést tartalmaz, mivel rögzíti, hogy a mezei leltár megtérítése nem hárítható át a következő haszonbérlőre, annak viselésére minden esetben a bérbeadó köteles.

A földforgalom átláthatóságának biztosítása érdekében a módosítás alapján a termőföld adásvételi szerződésben szereplő ellenérték vizsgálata során figyelembe kell venni a földön fennálló vagyoni értékű jogokat, valamint más terheket is. Amennyiben a földet jelzálog terheli, úgy a jelzáloggal biztosított követelés ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett értékét kell alapul venni. Módosulnak a bekebelezés szabályai is az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének eljárásait tartalmazó (a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény) törvényben.

  • Amennyiben az osztatlan közös tulajdon megszüntetése az ingatlan megosztásával történik: Kellő méltánylást érdemlő esetben a területi minimumot el nem érő tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostárs az egyezség létrejöttétől számított 30 napon belül a bíróságtól kérheti az egyezség olyan tartalmú módosítását, amely alapján a bekebelezésre és a területi minimumra vonatkozó rendelkezések alkalmazásának mellőzésre kerülnek, és részére kialakításra kerül a tulajdoni hányadának megfelelő terület. Ehhez a következő két feltételnek kell együttesen teljesülnie:

1. A bekebelező tulajdonostárs által ajánlott ellenérték nem érte el az értékbecslési ajánlatban vagy az igazságügyi szakértő által készített új értékbecslési szakvéleményben szereplő összeg másfélszeresét.

2. Az a személy, aki a módosítást kéri, az ingatlant legalább három éve műveli (saját maga, közeli hozzátartozója, legalább 25%-ban tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezet, vagy a közeli hozzátartozójának legalább 25%-ban tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezet) vagy tulajdoni hányadát nem átruházással szerezte és az ingatlan használati jogosultságát harmadik személynek átengedve olyan jövedelemre tett eddig szert, amelynek elvesztése a saját és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését veszélyezteti.

  • Amennyiben az osztatlan közös tulajdon megszüntetése egyetlen tulajdonostárs tulajdonba vétele útján történik: A törvény ezidáig is sorrendet alkalmazott, hogy melyik lesz az a tulajdonostárs, aki a többi tulajdonostárs hányadát bekebelezheti. Eszerint eddig első helyen a területet legnagyobb mértékben használó, egyenlőség esetén közülük a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező, ha pedig ez is egyenlő mértékű, akkor a legfiatalabb tulajdonostárs volt a jogosult a bekebelezésre. A módosítás eredményeképpen azonban az eddigi sorrend helyett a termőföld tulajdonát az szerezhetni meg, aki azért a legmagasabb ellenértéket kínálja.

Címlapkép forrása: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Támogatott tartalom

Kramer szerviz KITE alapokkal (x)

A gépek megítélését a műszaki tartalmon túl nagyban meghatározza, hogy karbantartás és meghibásodás esetén a javításuk milyen hatékonysággal történik.

Támogatott tartalom

Új termék a Hungrana portfolióban (x)

Hazánk egyik legnagyobb kukoricafeldolgozó vállalata az elmúlt időszakban is előre tekintett, a fejlesztések eredményeképpen új termékkel bővíti portfolióját.

FIZETETT TARTALOM
KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2024
Decemberben ismét jön az egyik legnagyobb és legmeghatározóbb agrárszakmai esemény!
Sustainable World 2024
Egy konferencia a jövő vállalatainak
Fókuszban a KKV versenyképesség - Herceghalom
Ingyenes KKV rendezvény Herceghalmon
EZT OLVASTAD MÁR?
Agrárszektor  |  2024. június 18. 06:03