Módosult a törvény, változtak a földügyi szabályok: íme a sokakat érintő részletek

Módosult a törvény, változtak a földügyi szabályok: íme a sokakat érintő részletek

agrarszektor.hu
2021. május 28-án megjelent a Magyar Közlönyben az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LX. törvény. A jogszabályba egyebek mellett több olyan javaslat is bekerült - némelyik a NAK és MAGOSZ kezdeményezésére - amely biztosítja a földforgalom átláthatóságát, illetve garantálja, hogy kizárólag az arra ténylegesen jogosultak szerezhessék meg a föld tulajdonjogát. A szabályok 2021. június 5-én lépnek hatályba.

Újra együtt a magyar agrár szakma Siófokon, az Agrárszektor Konferencián | 2023. november 29-30., Siófok

Rendkívüli mértékben hektikussá vált az utóbbi időszakban a világ élelmiszerpiaca, mivel a keresleti-kínálati viszonyokat több nagyon komoly, kiszámíthatatlan tényező befolyásolja. A bizonytalanság minden meghatározó agrárágazatban jelen van, de különösen igaz a gabonaszektorra, amelyet a tavaly kirobbant orosz-ukrán háború következményei teljesen felforgattak.

Előadóink között Andréka Tamás, Győrffy Balázs, Szabó Levente, Detre Miklós, Bene Zoltán, Makai Szabolcs, Jakab István, Kulik Zoltán, Reng Zoltán.

SZAKTANÁCSADÓK FIGYELEM! - NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA ÁLTAL AJÁNLOTT RENDEZVÉNY! 4-4 pont kapható az eseményen való részvételért. (A kredit pont érvényesítéséhez mindkét nap külön regisztráció szükséges a helyszínen!)

Ezidáig több esetben bizonytalanságot okozott annak megítélése, hogy az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlása során az ezen jogot megalapozó körülménynek mikor kell fennállnia - írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). A módosítás egyértelművé teszi, hogy az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti elfogadó nyilatkozat megtételekor kell fennállnia azon körülménynek vagy teljesülnie azon feltételnek, amely ezen jogot biztosítja.

Nevezzen a 2021-es Portfolio Agrárdíjakra!

Idén év végén decemberben is kiosztja a Portfolio Csoport a Portfolio Agrárdíjakat az Agrárszektor 2021 Konferencián. Ebben az évben nyolc kategóriában díjazzuk a hazai agrárgazdaság legjobbjait és a legkiemelkedőbb agrárgazdasági teljesítményeket.

A Portfolio az érdeklődéseket az agrarszektordijak@portfolio.hu e-mail címen fogadja 2021. június 30-ig.

A módosítás rögzíti azt is, hogyha valaki előhaszonbérleti jog gyakorlásával válik a szerződés haszonbérlőjévé, akkor a bérleti díj felülvizsgálata tekintetében ne öt év elteltével, hanem hat hónapon belül kezdeményezhesse a módosítást. Ez az intézkedés arra van figyelemmel, hogy a szerződés rendelkezéseinek megtárgyalásában az új haszonbérlő fogalmilag nem tudott részt venni. A törvény ráadásul a haszonbérleti szerződés felmondásának eseteit kiterjeszti a 2021. január 1-jén hatályba lépett, az osztatlan közös tulajdon megszüntetését szabályozó törvény alapján megosztással kialakítandó ingatlanokra. Az elfogadott törvény a mezei leltár tekintetében is egyértelműsítő rendelkezést tartalmaz, mivel rögzíti, hogy a mezei leltár megtérítése nem hárítható át a következő haszonbérlőre, annak viselésére minden esetben a bérbeadó köteles.

A földforgalom átláthatóságának biztosítása érdekében a módosítás alapján a termőföld adásvételi szerződésben szereplő ellenérték vizsgálata során figyelembe kell venni a földön fennálló vagyoni értékű jogokat, valamint más terheket is. Amennyiben a földet jelzálog terheli, úgy a jelzáloggal biztosított követelés ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett értékét kell alapul venni. Módosulnak a bekebelezés szabályai is az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének eljárásait tartalmazó (a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény) törvényben.

  • Amennyiben az osztatlan közös tulajdon megszüntetése az ingatlan megosztásával történik: Kellő méltánylást érdemlő esetben a területi minimumot el nem érő tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostárs az egyezség létrejöttétől számított 30 napon belül a bíróságtól kérheti az egyezség olyan tartalmú módosítását, amely alapján a bekebelezésre és a területi minimumra vonatkozó rendelkezések alkalmazásának mellőzésre kerülnek, és részére kialakításra kerül a tulajdoni hányadának megfelelő terület. Ehhez a következő két feltételnek kell együttesen teljesülnie:

1. A bekebelező tulajdonostárs által ajánlott ellenérték nem érte el az értékbecslési ajánlatban vagy az igazságügyi szakértő által készített új értékbecslési szakvéleményben szereplő összeg másfélszeresét.

2. Az a személy, aki a módosítást kéri, az ingatlant legalább három éve műveli (saját maga, közeli hozzátartozója, legalább 25%-ban tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezet, vagy a közeli hozzátartozójának legalább 25%-ban tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezet) vagy tulajdoni hányadát nem átruházással szerezte és az ingatlan használati jogosultságát harmadik személynek átengedve olyan jövedelemre tett eddig szert, amelynek elvesztése a saját és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését veszélyezteti.

  • Amennyiben az osztatlan közös tulajdon megszüntetése egyetlen tulajdonostárs tulajdonba vétele útján történik: A törvény ezidáig is sorrendet alkalmazott, hogy melyik lesz az a tulajdonostárs, aki a többi tulajdonostárs hányadát bekebelezheti. Eszerint eddig első helyen a területet legnagyobb mértékben használó, egyenlőség esetén közülük a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező, ha pedig ez is egyenlő mértékű, akkor a legfiatalabb tulajdonostárs volt a jogosult a bekebelezésre. A módosítás eredményeképpen azonban az eddigi sorrend helyett a termőföld tulajdonát az szerezhetni meg, aki azért a legmagasabb ellenértéket kínálja.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Hízásnak indulhat a magyar mangalica?
Állat

Hízásnak indulhat a magyar mangalica?

Az elmúlt évek válságsorozata a mangalicásokat is megviselte, most azonban rendeződni látszik a piac, elsősorban az export élénkülése miatt.

KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2023
Az év legkiemelkedőbb 2 napos agrárgazdasági eseménye Siófokon!
Portfolio Investment Day 2023
Money, Money, Money - lakossági befektetési konferencia.
Budapest Economic Forum 2023
Előadóink között: Bod Péter Ákos, Surányi György, Nagy Márton, Navracsics Tibor, Papi Laura.
EZT OLVASTAD MÁR?