Pályázatok

Folyamatosan frissülő, naprakész információk az agrár pályázatokról. A pályázatok rovatban minden aktuális mezőgazdasági és élelmiszeripari pályázat megtalálható, így nem maradhatsz le egyetlen növénytermesztéssel, állattenyésztéssel, gépekkel kapcsolatos hírről, aktualitásról sem. Megtudhatod, melyek a legfrissebb pályázatok a növénytermesztésben, állattenyésztésben, gépiparban, gépbeszerzésben, élelmiszeriparban, azonnal értesülhetsz az egyes agrár pályázatokkal kapcsolatos változásokról, és pár kattintással arról is minden információt megtalálsz, hogyan indulhatsz rajtuk.

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. szeptember 6. 08:32
A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatása iránti kérelem 2022. évi benyújtásáról
Magyar Államkincstár 59/2022. (IX. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet szerinti válságtámogatás iránti kérelem 2022. évi benyújtásáról I. Jogsz...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. szeptember 6. 07:52
A sertéságazat állatjóléti támogatásának a 2022. támogatási év II. és III. negyedévére történő igénybevételéről
Magyar Államkincstár 58/2022. (IX. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a sertéságazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet szerinti válságtámogatásnak a 2022. támogatási év II. és III. negyedévére történő igén...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. szeptember 5. 13:45
Az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások támogatásának igénybevételének feltételei
25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről A mezőgazdasági, agrá...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. szeptember 5. 13:29
Válságtámogatás - Tenyészbika tenyésztésbe állításának támogatása
Jogcím/intézkedés célja A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján kizárólag 2022. évben vissza nem térítendő válságtámogatás vehető ig...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. szeptember 5. 12:44
Válságtámogatás - Sertés állatjóléti támogatás
Jogcím/intézkedés célja Az intézkedés célja a sertéstenyésztés során az előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalások ellentételezése. Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja Az a sertéstartó, aki megfelel 39/2018. (XII. 13.) AM rendel...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. szeptember 2. 13:59
Új verzió érhető el a mobilGAZDA applikációra
Az alkalmazás új verziója számos kényelmi változtatást, technikai és felületi módosítást tartalmaz, továbbá applikáción keresztül is igényelhetővé vált az Ügyfél Tájékoztatási Rendszerből lekérdezhető kivonat. Az ÜTR-kivonat igénylése funkció lehető...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. szeptember 1. 15:36
Tájékoztató az elektronikus kapcsolattartásról
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény), valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. augusztus 18. 16:10
Tűzkár esetén milyen igazoló dokumentumot kell benyújtanom a vis maior kérelmemhez?
Amennyiben a tűzesettel kapcsolatban tűzvizsgálati eljárás nem került lefolytatásra, akkor a tűzeseti hatósági bizonyítványt kell a vis maior kérelemhez mellékelni. Ha a tűzesettel kapcsolatban tűzvizsgálati eljárás lefolytatására került sor, akkor a...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. augusztus 11. 11:28
Tájékoztatás az állatbetegségek megelőzése támogatási jogcímmel kapcsolatos keretkimerülésről
Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet), valamint az egyes állatbetegségek...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. augusztus 9. 15:45
Körültekintően kell a fát vágni
A Magyar Államkincstár fokozott figyelmet és a közösségi céloknak megfelelő önmérsékletet kér a támogatások kedvezményezettjeitől. A napokban megjelent a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazás...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. augusztus 8. 16:19
A mezőgazdasági eredetű etil-alkohol mennyiségének adatszolgáltatási kötelezettség ismertetője
Jogcím/intézkedés célja Adatszolgáltatásra kötelezett a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol erjesztés és desztilláció útján történő előállítását, továbbá az előállítótól vagy forgalmazótól származó mezőgazdasági eredetű etil-alkohol feldolgozását vag...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. augusztus 2. 22:43
Tájékoztatás tűzkár bejelentésével kapcsolatosan
A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások esetében – amennyiben jogszabály nem zárja ki – a Kincstár vis maiorként ismer el olyan, az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. augusztus 2. 22:29
Ökológiai fókuszterületek (EFA elemek) listája
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 79/B § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségü...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. augusztus 1. 17:47
Közlemény az operatív programok végrehajtásának támogatása iránti részleges kifizetési kérelmek benyújtásáról szóló Közlemény módosításáról
I. A módosítás indoka Az (EU) 2017/892 végrehajtási rendelettől a támogatási kérelmek, az előlegfizetés iránti kérelmek és a részleges kifizetés iránti kérelmek tekintetében az Ukrajna elleni orosz invázió nyomán kialakult válság miatt a 2022. évben...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. július 27. 10:01
Új verzió érhető el a mobilGAZDA applikációra
Az applikáció területmérés szolgáltatása újabb hasznos funkcióval bővült: az eddigi shape file exportálás mellett elérhetőek a saját részre készült mérések koordinátáinak exportja is. Ennek segítségével többféle formátumban letölthetőek a mért terüle...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. július 27. 09:39
Közlemény a 2022/2023 borpiaci évben a borászati melléktermékek begyűjtéséhez alkalmazandó beszállítási és rakodási költségtérítési összegekről
I. Jogszabályi alap A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 9. § (7) bekezdése értelmében a támogatásra jogosult lepárlóüzem minden év...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. július 21. 12:12
Közlemény az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól
I. A támogatás jogszabályi alapja Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes agrártámogatási tár...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. július 18. 13:09
Tájékoztató a vis maior események bejelentésének menetéről
Vis maior eseménynek tekinthető az igazoltan bekövetkezett rendkívüli körülmény, cselekmény vagy esemény, amely előre nem látható, és amelynek következményeit az adott helyzetben általában elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytal...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. július 15. 13:23
Tájékoztatás a kárenyhítési hozzájárulásokról szóló döntések kiküldéséről
A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség összegéről a Magyar Államkincstár (Kincstár) július első hetében megkezdte a határozatok kiküldését a kockázatközösségi tagságra kötelezett, illetve a kockázatkezelési tagságot önkéntesen választó me...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. július 15. 13:00
Közlemény a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló rendelet alapján a 2022. évi „Kifizetési kérelem” benyújtás feltételeinek közzétételéről
I. A támogatás jogszabályi alapja A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II.15.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2024
Decemberben ismét jön az egyik legnagyobb és legmeghatározóbb agrárszakmai esemény!
Sustainable World 2024
Egy konferencia a jövő vállalatainak
Fókuszban a KKV versenyképesség - Herceghalom
Ingyenes KKV rendezvény Herceghalmon