Új részletek derültek ki a gazdaságvédelmi akcióterv agráriumot érintő intézkedéseiről

Új részletek derültek ki a gazdaságvédelmi akcióterv agráriumot érintő intézkedéseiről

agrarszektor.hu
Megjelent a Kormány rendelete a Magyar Közlönyben, amely a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szól. A rendeletben szó van többek között a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokról, a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről, az őstermelőkről, az idénymunkákról, illetve az erdőgazdálkodásról is.

Rangos agrárdíjak az Agrárszektor Konferencián!

A Portfolio Csoport az idén 12. alkalommal rendezi meg siófoki Agrárszektor Konferenciáját, amely az ágazat egyik legnagyobb és legjelentősebb szakmai eseményének számít. A december 4-5-i kétnapos rendezvényen immár 10. alkalommal adjuk át 9 kategóriában rangos agrárdíjainkat, amelyekre az ágazat bármely kiemelkedő szakmai munkát végző szereplője pályázhat, illetve nevezhető.

Nevezzen szeptember 15-ig!

A Magyar Közlöny 77. számában megjelent a Kormány 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról. Ez alapján a Kormány, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 113. § (25)  bekezdésében meghatározott szerződések - az  Evt. 113.  § (25a)  bekezdésében meghatározott időponttól eltérően - a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt hatályban maradnak.

(2) Az  Evt. 52.  § (3)  bekezdésében meghatározott, az  újulat károsodása eredményeképpen bekövetkező eredménycsökkenés pótlására vonatkozó kötelezettség a veszélyhelyzet megszűnését követő év április 15. napjáig teljesíthető.

2. § (1) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a  továbbiakban: Támtv.) hatálya alá tartozó eljárásokban benyújtandó irat papíralapú vagy elektronikus másolatban is benyújtható. Ebben az  esetben a benyújtónak nyilatkoznia kell arról, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik.

(2) A Támtv. hatálya alá tartozó eljárásokban az irat a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez az általa rendszeresített elektronikus felületen keresztül is benyújtható.

(3) A  Támtv. hatálya alá tartozó eljárásokban a  meghatalmazás, valamint az  azzal kapcsolatos valamennyi eljárási
cselekmény elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen keresztül is benyújtható
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által rendszeresített elektronikus űrlapon. A meghatalmazott
általi benyújtás esetében - az ellenkező bizonyításáig - vélelmezni kell a meghatalmazás szabályszerűségét.

(4) A  Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a  továbbiakban: NAK) által vagy annak
munkavállalója által e  minőségére tekintettel agrár-, illetve vidékfejlesztési támogatások igénybevételével
összefüggő elektronikus ügyintézésben az ügyfelek részére technikai közreműködőként történő segítségnyújtásra
kötött meghatalmazás alapján a NAK bármely munkavállalója eljárhat. Az eljáró személyről a NAK a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet értesíti. A meghatalmazás alapján az eljáró személy jogosult a meghatalmazó
ügyfél kezdeményezésére, de személyes jelenléte nélkül a  támogatási kérelem benyújtására. A NAK a meghatalmazó ügyfél támogatási kérelemnek ügyfélkapun keresztül való benyújtásáért felelős, felelőssége nem terjed ki a benyújtott kérelem tartalmi megfelelőségére.

(5) A  sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet, továbbá a  tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet szerinti kifizetési kérelmeket és mellékleteit az ügyfél kezdeményezésére a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének munkavállalója is benyújthatja a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére elektronikusan az erre kialakított adatkapcsolaton keresztül.

3. § A hatályos igazolvánnyal rendelkező mezőgazdasági őstermelő esetében az értékesítési betétlap akkor is az adóév első napjától hatályos, ha a  betétlapot az  őstermelő - a  mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdés a) pontjától eltérően - az adóévben a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül kérelmezi.

5. § 2020. december 31-ig a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés keretében megvalósuló alkalmi és idénymunka esetén az  egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvénytől (a  továbbiakban: Efotv.) eltérően az  Efotv. 1.  § (4)  bekezdésében és 2.  § 1.  pontjában meghatározott éves időtartam legfeljebb száznyolcvan nap, valamint az  Efotv. 2.  § 3.  pont b)  alpontjában meghatározott havi időtartam legfeljebb húsz naptári nap.

További részletek a Magyar Közlöny 77. számában olvashatók. 

Címlapkép forrása: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Támogatott tartalom

Kramer szerviz KITE alapokkal (x)

A gépek megítélését a műszaki tartalmon túl nagyban meghatározza, hogy karbantartás és meghibásodás esetén a javításuk milyen hatékonysággal történik.

Támogatott tartalom

Új termék a Hungrana portfolióban (x)

Hazánk egyik legnagyobb kukoricafeldolgozó vállalata az elmúlt időszakban is előre tekintett, a fejlesztések eredményeképpen új termékkel bővíti portfolióját.

FIZETETT TARTALOM
KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2024
Decemberben ismét jön az egyik legnagyobb és legmeghatározóbb agrárszakmai esemény!
Sustainable World 2024
Egy konferencia a jövő vállalatainak
Fókuszban a KKV versenyképesség - Herceghalom
Ingyenes KKV rendezvény Herceghalmon
EZT OLVASTAD MÁR?