Fontos törvények változtak meg Magyarországon: ez minden őstermelőt érint

Fontos törvények változtak meg Magyarországon: ez minden őstermelőt érint

agrarszektor.hu
2023. július 14-én jelent meg a Magyar Közlöny 2023. évi 105. számában a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló 2023. évi LVIII. törvény, valamint a légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LIX. törvény. A törvénymódosítások nemcsak a települési földadóra nézve tartalmaztak új rendelkezéseket, de az őstermelőket érintő szabályok is szerepeltek bennük - olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) oldalán.

Rangos agrárdíjak az Agrárszektor Konferencián!

A Portfolio Csoport az idén 12. alkalommal rendezi meg siófoki Agrárszektor Konferenciáját, amely az ágazat egyik legnagyobb és legjelentősebb szakmai eseményének számít. A december 4-5-i kétnapos rendezvényen immár 10. alkalommal adjuk át 9 kategóriában rangos agrárdíjainkat, amelyekre az ágazat bármely kiemelkedő szakmai munkát végző szereplője pályázhat, illetve nevezhető.

Nevezzen szeptember 15-ig!

2023. szeptember 1-jén lép hatályba a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) módosításáról szóló 2023. évi LVIII. törvény. Ennek első bekezdése értelmében a Htv. 1/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A települési önkormányzat az illetékességi területén rendelettel olyan települési adót, települési adókat vezethet be, amelyet vagy amelyeket törvény nem tilt. A települési önkormányzat települési adót - a termőföld, a termőföld tulajdonjoga, a termőföldre ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog kivételével - bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra nem terjed ki törvényben szabályozott közteher hatálya. A települési adónak nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá - e minőségére tekintettel - vállalkozó [52. § 26. pont].”

2 §-a értelmében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a következő 49. §-sal egészül ki: „49. § A települési önkormányzat 2023. szeptember 2-ig megteszi a szükséges intézkedéseket, ha a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló 2023. évi LVIII. törvény hatálybalépésekor hatályos települési adóról szóló rendelete nem felel meg az 1/A. § (1) bekezdése 2023. szeptember 1-jétől hatályos rendelkezésének.”

Ezzel összefüggésben megjelent továbbá a 2023. évi települési földadó visszatérítéséről szóló 308/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet. A rendelet 1 § (1)-(2) bekezdései az alábbiakat tartalmazza:

„Az a települési önkormányzat, amely a termőföldre, termőföld tulajdonjogára vagy termőföldet terhelő, ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jogra települési adót állapított meg, köteles annak a 2023. adóévre jutó, megfizetett, beszedett összegét az adóalany számára 2023. október 1-jéig visszatéríteni. Az (1) bekezdés szerinti települési adó 2023. adóévre jutó, meg nem fizetett összegét az adóalany nem köteles megfizetni, azt az önkormányzati adóhatóság nem szedheti be.”

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lépett hatályba. A légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LIX. törvény, 15. §-a kiegészíti a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 58. §-át (12) és (13) bekezdéssel az alábbiak szerint:

„(12) Ingó vagyontárgy átruházásából származó bevételnek minősül az őstermelői tevékenység keretében hasznosított, kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel is, azzal, hogy a magánszemély a (3) bekezdés szerinti igazolt költségeket abban az esetben vonhatja le a bevételéből, ha azokat az őstermelői tevékenységéből származó bevételével szemben költségként nem számolta el, ideértve az értékcsökkenési leírást is.

(13) A magánszemély az őstermelői tevékenység keretében hasznosított, kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevételt az  igazolt költségeken túl csökkentheti az  őstermelői tevékenység keretében hasznosított, kizárólag üzemi célt szolgáló azon tárgyi eszköz értékcsökkenésként még el nem számolt beruházási költségével, amelyet a  tárgyévben, illetve a  tárgyévet követő évben az  adóbevallás benyújtásáig, de legfeljebb a  bevallás benyújtására nyitva álló határidőig szerez meg. A beruházási költségnek az átruházásból származó bevételt meghaladó része a 11. számú melléklet szerint értékcsökkenési leírásként elszámolható. Az őstermelő a tárgyi eszköz nyilvántartását úgy vezeti, hogy abból megállapítható legyen, hogy a tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevételét mely tárgyi eszköz beruházási költségével csökkenti.”

A légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023.  évi LIX.  törvény 22. §- a értelmében az Szja tv. kiegészül a 104. §-sal, amelynek (3) bekezdése értelmében:

„A légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023.  évi LIX.  törvénnyel megállapított 58. § (13) bekezdése az őstermelői tevékenység keretében hasznosított kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz 2022. január 1-jét követően megvalósuló értékesítése esetén is alkalmazható.”

A hatálybalépést követően tehát a gazdálkodók önellenőrzés keretében tudják módosítani a 2022. adóévre benyújtott adóbevallásukat. A 2023. évi LIX. törvény 2. számú melléklete alapján, a Szja tv. 6. számú melléklete kiegészül a következő 7. ponttal is:

„7. Ha az őstermelők családi gazdasága év közben megszűnik, akkor az őstermelők családi gazdasága tagjainak jövedelmét úgy kell meghatározni, hogy az őstermelők családi gazdaságának az őstermelői nyilvántartásból való törlése időpontjáig megszerzett bevételt és – tételes költségelszámolás esetén – a költségeket fel kell osztani

2 pontban meghatározottak szerint a törlés napján közös tevékenységeket folytató tagok között A javaslat 2. számú melléklete az őstermelők családi gazdaságát érintő változást is tartalmaz. Az Szja tv. kiegészül az őstermelők családi gazdaságának megszűnésekor az adókötelezettség megállapítására vonatkozó rendelkezésekkel tekintettel arra, hogy a jelenlegi szabályozás a tag halála, illetve a családi gazdaságból való kilépése esetére határoz meg szabályokat."

A törvény idézett rendelkezései a kihirdetést követő napon léptek hatályba.

Címlapkép forrása: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Támogatott tartalom

Kramer szerviz KITE alapokkal (x)

A gépek megítélését a műszaki tartalmon túl nagyban meghatározza, hogy karbantartás és meghibásodás esetén a javításuk milyen hatékonysággal történik.

Támogatott tartalom

Új termék a Hungrana portfolióban (x)

Hazánk egyik legnagyobb kukoricafeldolgozó vállalata az elmúlt időszakban is előre tekintett, a fejlesztések eredményeképpen új termékkel bővíti portfolióját.

FIZETETT TARTALOM
KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2024
Decemberben ismét jön az egyik legnagyobb és legmeghatározóbb agrárszakmai esemény!
Sustainable World 2024
Egy konferencia a jövő vállalatainak
Fókuszban a KKV versenyképesség - Herceghalom
Ingyenes KKV rendezvény Herceghalmon
EZT OLVASTAD MÁR?