Erről sok állattartó nem tud: ezt a papírt mindenképp szerezd be, kötelező kiváltani

Erről sok állattartó nem tud: ezt a papírt mindenképp szerezd be, kötelező kiváltani

agrarszektor.hu
Sokan tartanak Magyarországon lovat, azt azonban nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy 2005. július 1-je óta minden lóra (lófélére) kötelező kiváltani az úgynevezett "Lóútlevelet". Ez a dokumentum hatósági bizonyítványnak minősül, amely az állat azonosítására, az irányítási intézkedések megtételére való alkalmasságának és állategeszségügyi forgalomképességének igazolására szolgál, valamint tartalmazza a tulajdonos adatait is. A tisztán látás végett az Agrárszektor most összegyűjtötte a lóútlevéllel, valamint a használatával kapcsolatban felmerülő leggyakoribb kérdéseket és válaszokat.

HOLNAP JÖN AZ AGROFUTURE 2024 KONFERENCIA 

Fenntarthatóság és innováció az agráriumban

Az AgroFuture 2024 konferencián előad Feldman Zsolt, Hadászi László, Nemes Imre, Petri Bernadett és Vajda Péter is! Még nem késő regisztrálni!

2005. július 1-je óta minden lovat el kell látni úgynevezett "Lóútlevéllel", a dokumentumot kötelező kiváltani Magyarországon, és mindig kísérnie kell a lovat, igazolva annak állategészségügyi és tulajdoni státuszát. A „Lóútlevél” a lovak azonosítására szolgál, közvetlenül nem igazol tulajdonjogot, de tartalmazza a tulajdonos adatait is. Az Agrárszektor a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) oldalán található információk alapján összeszedte a lóútlevéllel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Mire szolgál a „Lóútlevél”?

A „Lóútlevelet” 2005. július 1-jét követően minden lóra (lófélére) kötelező kiváltani. A „lóútlevél” hatósági bizonyítvány, amely az állat azonosítására, az irányítási intézkedések megtételére való alkalmasságának és állategeszségügyi forgalomképességének igazolására szolgál, valamint tartalmazza a tulajdonos adatait is. Ezen kötelező funkciói mellett tartalmazhat tenyésztési, minősítési és versenyeredményeket is, ily módon segítve a ló értéknövekedésének dokumentálását. A „Lóútlevélnek” mindig kísérnie kell a lovat, igazolva annak állategészségügyi és tulajdoni státusát. „Lóútlevél” nélkül a ló nem hagyhatja el a telephelyét, vágóhídra nem szállítható. A „Lóútlevél” igazolja azt is, hogy a levágott ló húsa emberi fogyasztásra kerülhet. „Lóútlevéllel” minden lovat el kell látni, így az ismeretlen származásúakat is, ez esetben a „Lóútlevélbe” azonban csak a ló azonosító adatai kerülnek be, a származási adatok „Ismeretlen” bejegyzéssel szerepelnek. Fontos, hogy a hibajavító használata jogi nyilatkozatokon nem megengedett, így a lóútlevélben sem. Amennyiben elírás történik, úgy egy vonallal kell áthúzni, megcsillagozni és szignózni.

Kinek és hol kell kezdeményeznie a „Lóútlevél” kiváltását?

A „Lóútlevél” kiváltása a hat hónaposnál idősebb lovára a lótulajdonos kötelessége. A „Lóútlevél” kiadása a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Lóútlevél Iroda - (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24. ,1536 Budapest Pf. 229.) feladata a ló ENAR adatbázisából. A „Lóútlevél”-kiadásának fontos előfeltétele a ló azonosító, valamint származási adatainak felvétele, tartós megjelölésének (bélyegzés) elvégzése es ezen adatok igazolása.

Alkalmas-e a „Lóútlevél” a tulajdonjog igazolásra?

A „Lóútlevél” a lovak azonosítására szolgál. Közvetlenül nem igazol tulajdonjogot, de tartalmazza a tulajdonos adatait. Van viszont egy tulajdonjog igazolására szolgáló melléklete, amelyet a ló tulajdonosának célszerű biztos helyen tárolni, míg maga a „Lóútlevél” a lóval együtt utazik. Tulajdonosváltozáskor mind a „Lóútlevelet”, mind a betétlapot az új lótulajdonosnak át kell adni, aki azt az Nébih Lóútlevél Irodájába beküldi, és gondoskodik a tulajdonosi bejegyzés átírásáról.

Elveszett a lóútlevél, hogyan lehet pótolni?

Amennyiben az eredeti lóútlevél bizonyíthatóan megsemmisült vagy elveszett, úgy lóútlevél másodlatának kiállítására kerülhet sor. Ennek folyamatát lásd a másodlat lóútlevél kiváltás címszó alatt.

Hogyan lehet átvenni és kifizetni az útlevelet?

A fizetés módját a megrendeléskor kell feltűntetni. Lehet utánvétes postai küldeményként, amikor a csomag átvételekor a postásnak készpénzzel, illetve bankkártyával fizethet. Átutalással, vagyis a lóútlevél kiállítását követően, számlát állít ki a hatóság, melyet postai úton elküld a megrendelőnek, és amint az összeg a számlaszámra beérkezik, az útlevél postázásra kerül. A befizetésről a bizonylatot célszerű előzetesen e-mailen elküldeni, mivel az összeg megjelenése a számlán hosszabb időt is igénybe vehet. Személyes átvétel esetén a helyszínen készpénzzel vagy bankkártyával fizetheti ki a számla ellenértékét az igénylő.

Mire szolgál a lótulajdonos nyilvántartó betétlap?

A lóútlevél hatósági bizonyítvány részeként az NÉBIH Lóútlevél Iroda úgynevezett lótulajdonos nyilvántartó betétlapot ad ki, amely ugyan része az okmánynak, funkciójában mégis elkülönül attól. Míg a lóútlevélnek minden esetben kísérnie kell az állatot, a betétlapot célszerű a lótulajdonosnak magánál tartania, ugyanis ezzel tudja igazolni, hogy az azon szereplő ló a tulajdonában van. Tehát a lóútlevél önmagában nem, csak ezzel a betétlappal együtt igazol tulajdonjogot. Továbbá a betétlap szolgál a tulajdonos-változás bejelentésére is. A tulajdonos nyilvántartó betétlap nem pótolható. Azonos adatokkal csak egy betétlap lehet forgalomban. Az elveszett betétlap eredeti adásvételi szerződéssel helyettesíthető. Átírás során az új tulajdonos nevére szóló tulajdonos nyilvántartó betétlapot bocsát ki a hatóság.

Több tulajdonosa volt a lónak, de nem íratták át. Hogyan tudom a nevemre íratni?

Az útlevélben hivatalosan nem szereplő tulajdonosok közötti, eredeti adásvételi szerződéseket kell mellékelni. Amennyiben, ezen szerződések nem fellelhetők, úgy a nyilvántartott tulajdonos lemondó nyilatkozatára van szükség. Utóbbi esetben a jelenlegi igénylőnek saját kezűleg ki kell tölteni a lótulajdonos-változás adatbejelentő lap - tulajdonosi nyilatkozattal című nyomtatványt is, amely letölthető a https://portal.nebih.gov.hu/enar honlapról.

A lovat nem a bejegyzett tulajdonostól vettem. A nyilvántartott tulajdonos idő közben elhunyt. Hogyan tudom a lovat a nevemre íratni?

Abban az esetben, ha a nyilvántartott tulajdonos elhunyt, a ló tulajdonjogáról hivatalosan az örökös(ök) mondhat(nak) le. Tehát a szükséges okiratok a következők:

  • halotti anyakönyvi kivonat másolat
  • hagyatéki jegyzőkönyv másolatát

Amennyiben a hagyatéki jegyzőkönyv nem rendelkezik a ló tulajdonjogáról, úgy az örökös(ök)nek (házastárs, gyermek, egyenesági leszármazott) szükséges lemondó nyilatkozatban hozzájárulását adnia az átíráshoz.

Lehet-e kiskorú személy lótulajdonos?

Igen. Ebben az esetben a kiskorú személy aláírása mellett a gondviselő aláírása is szükséges.

Ha elpusztult a ló, az alábbi a teendő:

Ló elhullása esetén a lóútlevelét vissza kell küldeni, az azt kibocsátó hatóságnak. Mellékelni kell az elhullás pontos dátumát és okát. Amennyiben rendelkezésre áll állatorvosi igazolás, vagy a tetem elszállítását alátámasztó dokumentum, akkor azt is csatolni kell. Ezzel a tulajdonos kötelezettsége megszűnik. Az eljárásnak költség vonzata nincs.  Hasonló feltételek vonatkoznak a vágóhidakra is. Kötelezettségük a lóútlevél visszaküldése a vágóhídi jelentéssel együtt. Ez alapján az egyedek fogyatékolásra kerülnek a rendszerben.

Meg lehet-e változtatni a ló nevét?

A ló nevének megváltoztatása nem javasolt és nem is minden esetben van rá lehetőség. Fontos tudni, hogy a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, a régi név, az új név mögött zárójelben szerepel a névváltoztatást követően. Pl. Szélvész (e. Baba).  A ló névváltoztatás a lóútlevél cserével jár, így költsége megegyezik az új útlevél árával. Egyes esetekben a változtatás a tenyésztő egyesület engedélyéhez kötött, mivel a méneskönyvben már a jelenlegi nevén törzskönyvezték, továbbá előfordulhat, hogy már ivadékai is vannak. Ez további problémát vet fel, tehát ha úgy dönt, hogy mindenképpen szeretne lónak más nevet adni, akkor előtte érdemes egyeztetni a tenyésztő szervezettel. Figyelembe kell venni, azt hogy az egyed, melyik fajtához tartozik és az adott fajta tenyésztési szabályzata, milyen nevezéktant ír elő.

Mi a teendő, ha a ló tulajdonosa megváltozik?

A lótulajdonos-változást a lóútlevélben az NÉBIH Lóútlevél Iroda vezeti át. A tulajdonos-változást a lóútlevél mellékleteként kiadott lótulajdonos nyilvántartó betétlapon kell bejelentenie az új lótulajdonosnak, a lóútlevél megküldésével egyidejűleg. Amennyiben a betétlap megsemmisült, az utolsó bejegyzett lótulajdonosnak írásban nyilatkoznia kell a megsemmisülés körülményeiről, ez esetben a betétlappal azonos adattartalmú lóvásárlási szerződéssel a tulajdonos-átírás kérelmezésekor a betétlap helyettesíthető. A regisztrált új lótulajdonosnak a kézhez kapott lóútlevélben a neve mellett alá kell írnia (7-9 oldal). Amennyiben a ló külföldre kerül értékesítésre, a ló eladójának a lóútlevelet a lóval együtt tovább kell adnia, az új, külföldi tulajdonos adataival kitöltött lótulajdonos nyilvántartó betétlapot pedig vissza kell küldenie a Lóútlevél Irodába.

Ki tekinthető a csikó tenyésztőjének?

A ló tenyésztőjének azt tekintjük, akinek a neve a csikóbélyegzési jegyzőkönyvön a csikó tenyésztőjeként szerepel.

Kik jegyezhetnek be a „lóútlevélbe”?

Tekintettel arra, hogy a lóútlevél hatósági bizonyítvány, bejegyzéseket csak az erre jogosult szervezetek, illetve személyek tehetnek. A lóútlevél 1-6. oldalai a ló hiteles azonosító adatait tartalmazzák. Az azonosító adatokat az Nébih Lóútlevél Irodája tölti ki. Amennyiben a tulajdonos a lóútlevél átvételekor azt tapasztalja, hogy az adatok nem egyeznek az általa ismert adatokkal, akkor a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége (MLOSZ) illetékes megyei lótenyésztési felügyelőjével kell a lovat azonosíttatni, akinek a feljegyzése alapján a Lóútlevél Iroda gondoskodik az esetleges hibajavításról. A lóútlevél kiadásakor a lódiagram oldal kitöltetlen marad. A diagram kitöltésére az NÉBIH által megbízott és megbízólevéllel, valamint bélyegzővel ellátott szakértők jogosultak. A hibásan, szakszerűtlenül, az egyezményes nemzetközi jelek ismerete nélkül kitöltött lódiagram a ló azonosításakor (versenyen, értékesítéskor stb.) a tulajdonosnak komoly károkat okozhat. A tulajdonos érdeke meggyőződni arról, hogy a lódiagramba berajzolni kívánó személy rendelkezik-e erre jogosultsággal. A jogosult személyek köréről információ az Nébih Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság, Ló Sertés és Kisállat Tenyésztési Osztályán kérhető.

  • A ló ivartalanításának bejegyzésére a műtétet végző állatorvos jogosult, az aláírásával és bélyegzőjével hitelesítve azt.
  • A tenyésztési információk, valamint a testméretek feljegyzésére szolgáló oldalakra az illetékes lótenyésztő egyesület jogosult bejegyzést tenni.
  • A sport információk részére szolgáló oldalakra a Magyar Lovassport Szövetség jogosult bejegyzést tenni.
  • Az állatorvosi azonosítások és kezelések rovataiba az erre jogosult állatorvosok tehetnek bejegyzést.
Címlapkép forrása: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
FIZETETT TARTALOM
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Fenntarthatóság és innováció az agráriumban - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
AgroFood 2024
Élelmiszeripari körkép - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
EZT OLVASTAD MÁR?