Szőlőtermelők figyelem! Megváltoztak a fontos támogatás igénylésének feltételei

Szőlőtermelők figyelem! Megváltoztak a fontos támogatás igénylésének feltételei

agrarszektor.hu
Módosultak a borszőlőültetvények szerkezetátalakítási támogatás igénylésének feltételei a 2020/2021-es borpiaci évben az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet módosításával. December 13-ig lehet benyújtani az egyéni terveket a borszőlőültetvények szerkezetátalakítási támogatásához, olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) oldalán.

HOLNAP JÖN AZ AGROFUTURE 2024 KONFERENCIA 

Fenntarthatóság és innováció az agráriumban

Az AgroFuture 2024 konferencián előad Feldman Zsolt, Hadászi László, Nemes Imre, Petri Bernadett és Vajda Péter is! Még nem késő regisztrálni!

A módosítás arra vonatkozik, hogy szerkezetátalakítási támogatás nyújtható azon ültetvényekre is, amelyek az egyéni terv benyújtását megelőző tizenöt borpiaci évnél régebben részesültek fajtaváltási vagy áttelepítési támogatásban. A csak támrendszer felújítási támogatással érintett ültetvények esetében, akkor jogosult az ültetvény szerkezetátalakítási támogatásra, ha az egyéni terv benyújtását megelőző tíz borpiaci évnél régebben részesült támogatásban, írta meg a NAK.

A rendeletmódosítás során, annak érdekében, hogy az érintettek biztosan ne szenvedjenek hátrányt, az egyéni terv beadásának időszakát is meghosszabbította az Agrárminisztérium. Az egyéni tervek új beadási határideje: 2020. december 13-a. A szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatására fordítható támogatási keret összege a 2021-es pénzügyi évben: 16 903 000 euró (több mint 6 milliárd forint).

Az Agrárkamara arra is felhívta a figyelmet, hogy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) útmutatása alapján az egyéni terv benyújtásához az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

 • Amennyiben a tevékenység nem saját tulajdonú ingatlanon valósul meg, vagy a tevékenység más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon valósul meg, az azt igazoló teljes bizonyító erejű, eredeti magánokirat(ok), amely(ek) alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet megvalósítani, és az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni. (A nyilatkozat mintája a 108/2020. (XI. 14.) számú Kincstár Közlemény 1. melléklete.)
 • Újratelepítési engedély, vagy az átváltott telepítési engedély másolata - kivéve a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása tevékenység végrehajtása esetén.
 • Szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén: a hegybíró igazolása az ültetvényben található szőlőfajtáról és az ültetvény telepítésének évéről.
 • Szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén: a hegybíró igazolása az egyéni tervben megjelölt ültetvényről arra vonatkozóan, hogy a benyújtást megelőző három borpiaci év szüreti jelentése alapján az ültetvény termő ültetvénynek minősül-e, valamint az ültetvény beállottságáról és szakszerű műveléséről.
 • Szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén a meglévő támberendezésről készített oldalnézeti vázrajz. (Ehhez megfelelő sablon itt érhető el.)
 • Családi gazdaság tagja által benyújtott egyéni terv esetében a családi gazdaság meglétét igazoló határozat másolata.

Az alábbi dokumentum beszerzése szükséges, amennyiben érvényesíteni kívánja az ez után járó 2 pontértéket:

 • Az iskolai végzettséget hitelt érdemlően igazoló irat(ok) másolata(i), amennyiben a kérelmező vagy nem természetes személy esetén a kérelmező valamely tulajdonosa vagy alkalmazottja rendelkezik a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 12. számú mellékletének I. részében meghatározott, illetve azoknak megfeleltethető iskolai végzettségek valamelyikével.

Az alábbi dokumentumok egyikének beszerzése szükséges, amennyiben érvényesíteni kívánja az ez után járó 14 pontértéket:

 • Hegybíró igazolása arról, hogy a kérelmező rendelkezik a támogatással érintett ültetvény termésére a termőre fordulását követően legalább 5 borpiaci évre szóló, az 1308/2013/EU rendelet 168. cikkének megfelelő, a termőre fordulást követően legalább 3 éves felmondási időt tartalmazó szerződéssel, VAGY
 • hegybíró igazolása arról, hogy a kérelmező az elmúlt öt borpiaci év átlagában az általa művelt szőlőterület legalább 65%-ának termését legalább 5 évre szóló, az 1308/2013/EU rendelet 168. cikkének megfelelő szerződés keretében értékesítette, VAGY
 • elismert termelői integrációs szervezet igazolása a kérelmező fennálló tagságáról, VAGY
 • bor előállítására vonatkozó érvényes működési engedély másolata, ha a kérelmező érvényes borászati üzem működési engedéllyel rendelkezik, TOVÁBBÁ
 • HA a kérelmező természetes személy és az érvényes borászati üzem működési engedéllyel közeli hozzátartozója rendelkezik, akkor a közeli hozzátartozói kapcsolat igazolására szolgáló okirat másolata,
 • HA a kérelmező természetes személy, és az érvényes borászati üzem működési engedélyes a kérelmező tulajdonában álló vállalkozásnak tagja, akkor a vállalkozás igazolása az érvényes borászati üzem működési engedélyes vállalkozásban betöltött tagságról,
 • HA a kérelmező vállalkozás valamely tagjának közeli hozzátartozója rendelkezik érvényes borászati üzemengedéllyel, akkor a vállalkozás igazolása a tag vállalkozásban betöltött tagságáról, valamint a tag és a borászati üzemengedéllyel rendelkező természetes személy között fennálló közeli hozzátartozói kapcsolat igazolására szolgáló okirat másolata, VAGY
 • kapcsolt vállalkozás esetén arra vonatkozó irat másolata, hogy a bor előállítására vonatkozó érvényes borászati üzem működési engedéllyel rendelkező kapcsolt vállalkozás a kérelmező kapcsolt vállalkozása.

A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a Polgári Törvénykönyvben foglalt közei hozzátartozói kapcsolatot (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér) okirattal szükséges igazolni, a kérelmező nyilatkozata erről nem elegendő.
Ennek megfelelően anyakönyvi kivonatok, határozatok, jegyzői/közjegyzői okiratok, esetleg okmányok másolatai fogadhatók el erre vonatkozóan.

Az Agrárminisztérium tájékoztatása alapján az 1308/2013/EU rendelet 168. cikkének megfelelő szerződés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

 • a szállított termékekért fizetendő ár,
 • a szállítandó termékek mennyisége és minősége,
 • a szállítások ütemezése,
 • a szerződés időtartama, amely lehet határozott vagy határozatlan,
 • felmondási záradék,
 • a kifizetési időszakokra és eljárásokra vonatkozó részletek,
 • a mezőgazdasági termékek átvételére vagy szállítására vonatkozó rendelkezések, valamint
 • a vis maior esetén alkalmazandó szabályok.

A fentieknek megfelelően a megkötött szerződésnek elengedhetetlen eleme a termékért fizetendő ár. Az ár meghatározása két módon is történhet:

 • lehet állandó (vagyis a szerződésben számszerűen rögzített), VAGY
 • olyan képlet, amely alkalmas az ár pontos kiszámítására.

A "piaci ár" kifejezés szerződésbe foglalása nem számít képletnek, az ilyen szerződésre pluszpont nem adható. Bővebb információ a támogatás igénybevételével, valamint az egyéni tervek benyújtásával és a kérelemhez csatolandó dokumentumokkal kapcsolatban az alábbi linkeken található:

 • A hegybírói igazolás iránti kérelmek elérhetőek a HNT honlapján.
 • A Magyar Államkincstár kitöltési útmutatója elérhető az alábbi linken.
 • Általános tudnivalók a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatásához kapcsolódó kérelmek - egyéni terv és kifizetési kérelem - elektronikus benyújtásához.
 • 57/2020 (XI.13.) AM rendelet a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról.
 • 108/2020 (XI.14.) sz. Kincstári Közlemény a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet alapján a 2020/2021 borpiaci évre vonatkozó "egyéni terv" benyújtás feltételeinek közzétételéről.
 • Magyar Államkincstár 109/2020. (XI.20.) számú közleménye a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI.13.) AM rendelet alapján a 2021. pénzügyi évre kifizethető támogatási keretösszeg közzétételéről.
Címlapkép forrása: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
FIZETETT TARTALOM
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Fenntarthatóság és innováció az agráriumban - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
AgroFood 2024
Élelmiszeripari körkép - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
EZT OLVASTAD MÁR?