Módosult a szabályozás: ez sok magyar állattartót érinthet

Módosult a szabályozás: ez sok magyar állattartót érinthet

agrarszektor.hu
A Magyar Közlöny 175. számában megjelent az aszálykárral érintett növénytermesztők, valamint az állattartók újonnan felvett Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahiteleihez kapcsolódó és egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2022. (X. 28.) AM rendelet, mely többek között módosította az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendeletet [a továbbiakban: 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet].

Rangos agrárdíjak az Agrárszektor Konferencián!

A Portfolio Csoport az idén 12. alkalommal rendezi meg siófoki Agrárszektor Konferenciáját, amely az ágazat egyik legnagyobb és legjelentősebb szakmai eseményének számít. A december 4-5-i kétnapos rendezvényen immár 10. alkalommal adjuk át 9 kategóriában rangos agrárdíjainkat, amelyekre az ágazat bármely kiemelkedő szakmai munkát végző szereplője pályázhat, illetve nevezhető.

Nevezzen szeptember 15-ig!

A Magyar Közlöny 2022. október 28-ai 175. számában megjelent az aszálykárral érintett növénytermesztők, valamint az állattartók újonnan felvett Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahiteleihez kapcsolódó és egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2022. (X. 28.) AM rendelet [a továbbiakban: 34/2022. (X. 28.) AM rendelet], mely többek között módosította az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendeletet [a továbbiakban: 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet] - írja a NAK. A 34/2022. (X. 28.) AM rendelet 6. §-a értelmében a 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet alapján anyakecsketartás csekély összegű támogatás igénybevételére az az anyakecskét tartó mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy, amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel, és

b) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy

     ba) nem áll felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,

     bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek,”

     bc) a támogatási kérelmében szereplő anyakecskék tenyészetének állattartójaként szerepel a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: kecske ENAR rendelet) szerinti nyilvántartásban,

     bd) gondoskodik a szakszerű apaállat-használatról, és kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott bakot használ a nőivarú állománya fedeztetésére,

     be) gondoskodik a tenyészetében tartott állatállomány kecske ENAR rendelet szerinti jelöléséről és folyamatos nyilvántartásáról, valamint

     bf) rendelkezik a megkeresésére a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége által kiállított, az általa a tenyészetében tartott anyakecskék létszámáról és a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek meglétéről szóló igazolással.

EZ IS ÉRDEKELHET

Felhívják a figyelmet arra, hogy a korábbi szabályozástól eltérően a módosítás értelmében a kérelmezőnek a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben már nyilvántartásba vett ügyfélként kell szerepelnie, tehát most már nem elegendő, ha a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét! A 34/2022. (X. 28.) AM rendelet 7. §-a értelmében a 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet alapján az anyakecsketartás csekély összegű támogatás igénybevételére irányuló támogatási kérelem tárgyév november 1. és december 10. között, ügyfélkapus azonosítást követően, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár), a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

EZ IS ÉRDEKELHET

A támogatási kérelemnek az alábbiakat tartalmaznia kell:

a) a mezőgazdasági termelő azonosítására vonatkozó adatokat,

b) az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat,

c) a mezőgazdasági termelő tenyészetére vonatkozó adatokat,

d) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásokról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-a szerinti nyilatkozatokat, és

e) a 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatokat.

A módosítás értelmében a 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 5. §-a az alábbi szabályozásokkal is kiegészült: az eljárás során minden dokumentumot, beleértve a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és - a felügyeleti eljárás kivételével - a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

Ha a kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a mezőgazdasági termelő helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A támogatási kérelem legkésőbb a 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet meghatározott benyújtási határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja. A támogatási kérelem vonatkozásában a Kincstár megkeresésére a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége adatot szolgáltat a mezőgazdasági termelő által tartott, a támogatási feltételeknek megfelelő, az általa kiállított igazoláson szereplő állatok létszámáról.

A támogatási kérelmek a 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében 2022. november 1. 00:00:00 és 2022. december 10. 23:59:59 között az Elektronikus kérelemkezelés → Piaci Intézkedések → Nemzeti támogatások → Mezőgazdasági csekély összegű támogatás → Anyakecske tartás csekély összegű támogatása menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be.

Tekintettel azonban arra, hogy 2022. december 10. munkaszüneti napra esik, így a támogatási kérelmeket az elektronikus kérelemkitöltő felületen legkésőbb 2022. december 12. 23:59:59-ig lehet benyújtani és az adatszolgáltatási kötelezettséget is ezen időpontig lehet teljesíteni. Felhívják a figyelmet, hogy a benyújtásra vonatkozó határidő jogvesztő, a benyújtási időszakot követően benyújtott kérelmet a Kincstár a Támogatási törvény alapján végzéssel visszautasítja! A támogatási kérelem módosítására, a kérelem benyújtási határidő végéig, azaz 2022. december 12-én 23:59:59-ig van lehetőség. A módosításra nem kerül kialakításra külön elektronikus űrlap, az a már benyújtott támogatási kérelem újbóli megnyitásával, az azokban megadott adatok javításával történhet meg.

További fontos feltétel, hogy a kérelmezőnek a támogatás iránti kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik a megkeresésére a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége által kiállított, a kérelmező által a tenyészetében tartott anyakecskék létszámáról és a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek meglétéről szóló igazolással. A Kincstár által rendszeresített igazolás minta innen tölthető le.

Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége által kiállított igazolást a 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 5/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a támogatás odaítélését követő tíz évig meg kell őrizni! Az intézkedéssel kapcsolatos további információk a Kincstár 70/2022. (X. 27.) számú közleményében találhatóak, továbbá a Kincstár honlapján, a „Támogatások/Nemzeti támogatások/Mezőgazdasági de minimis/Anyakecske tartás támogatása” menüpont alatt érhetőek el.

Címlapkép forrása: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Támogatott tartalom

Kramer szerviz KITE alapokkal (x)

A gépek megítélését a műszaki tartalmon túl nagyban meghatározza, hogy karbantartás és meghibásodás esetén a javításuk milyen hatékonysággal történik.

Támogatott tartalom

Új termék a Hungrana portfolióban (x)

Hazánk egyik legnagyobb kukoricafeldolgozó vállalata az elmúlt időszakban is előre tekintett, a fejlesztések eredményeképpen új termékkel bővíti portfolióját.

FIZETETT TARTALOM
KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2024
Decemberben ismét jön az egyik legnagyobb és legmeghatározóbb agrárszakmai esemény!
Sustainable World 2024
Egy konferencia a jövő vállalatainak
Fókuszban a KKV versenyképesség - Herceghalom
Ingyenes KKV rendezvény Herceghalmon
EZT OLVASTAD MÁR?