Figyelmeztet a NAK: ezt már csak egy napig intézhetik el a gazdák

Figyelmeztet a NAK: ezt már csak egy napig intézhetik el a gazdák

agrarszektor.hu
A 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) június 18-án történő hatálybalépésével változott a mikro-, kis- vagy közepes vállalkozásokra vonatkozó szabályozás, akik egyetemes szolgáltatóval határozott idejű (legfeljebb 2022. június 30-áig tartó) földgáz vagy villamosenergia-vásárlási szerződést kötöttek.

Agrárium 2024 konferencia | március 19., Kecskemét Four Points by Sheraton

Március 19-én rendezi meg a Portfolio Csoport kecskeméti Agrárium 2024 Konferenciáját, amely az egyik legnagyobb szakma eseménynek számít a tavaszi agrárrendezvények sorában.

Előad többek között Andréka Tamás, Bene Zoltán, Éder Tamás, Győrffy Balázs és Herczegh András is!

Kistermelőknek, őstermekőknek és fiatal gazdáknak 50% kedvezményt biztosítunk!

Megváltozott a mikro-, kis- vagy közepes vállalkozásokra vonatkozó szabályozás, ami azokat érintette, akik egyetemes szolgáltatóval határozott idejű földgáz vagy villamosenergia-vásárlási szerződést kötöttek - olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) oldalán. A 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében 2022. augusztus 1-től egyetemes szolgáltatásra jogosult:

a) a lakossági fogyasztó, azaz:

 • aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol villamos energiát, és az így igénybe vett villamos energiával nem folytat jövedelemszerző tevékenységet,
 • a társasházak, a lakásszövetkezetek, amennyiben a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, és az így igénybe vett villamos energiával nem folytatnak jövedelemszerző tevékenységet,
 • a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek, azok belső egyházi jogi személyei vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén,
 • a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében az önkormányzati és állami bérlakásban, valamint szállóférőhelyen élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat és az állami bérlakás, valamint a szállóférőhely üzemeltetője, valamint

b) az a nem lakossági fogyasztó - ideértve a mezőgazdasági őstermelőket is -, aki esetében az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

 • kisfeszültségen vételez,
 • összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználónak minősül,
 • a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikrovállalkozás,
 • 2022. június 18-án egyetemes szolgáltatótól vásárolta a villamos energiát.

A lakosság, és a fenti kör szerinti kkv-k benne maradnak a rezsicsökkentésben, de utóbbi csak akkor, ha villamos energia esetén az évi 4606 kWh, míg a földgáznál évi 1489 m3 fogyasztást nem érik el. Az ezt a mennyiségeket meghaladó fogyasztás elszámolása azonban már az egyetemes szolgáltatáson belül biztosított piaci áron történik.

Az a nem lakossági fogyasztó, aki 2022. június 18-án egyetemes szolgáltatás keretében vételezett földgázt vagy villamosenergiát, és 2022. augusztus 1-jét követően nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, a jogosultság megszűnéséről az egyetemes szolgáltatója felé 2022. július 1-jéig köteles nyilatkozni (a továbbiakban: kilépési nyilatkozat).

A kilépési nyilatkozatot 2022.07.01-ig tehát azoknak kell kitöltés után beszkennelve elküldeniük a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail címre, akik 2022.08.01-től nem jogosultak egyetemes szolgáltatásra, vagyis áram esetében

 • az a mikrovállalkozás, amely 2022.06.18-án nem egyetemes szolgáltatás keretében vételez áramot (a versenypiacon szerezte be az áramot);
 • nem kisfeszültségen vételez;
 • összesen (minden felhasználási helyét figyelembe véve) legalább 3*63 A teljesítményű felhasználó;

gáz esetében pedig az a mikrovállalkozás, amely 2022.06.18-án nem egyetemes szolgáltatás keretében veszi a gázt.

Az a felhasználó, aki 2022. június 17-én egyetemes szolgáltatás keretében vételezett földgázt vagy villamosenergiát, és a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, az végső menedékes jogintézmény keretében biztosított földgáz-, vagy villamosenergia-ellátásra jogosult.

A végső menedékes jogintézmény keretében az egyetemes szolgáltató, mint végső menedékes biztosítja 2022. augusztus 1-jétől 2022. december 31-ig az arra jogosult felhasználó földgáz, vagy villamosenergia-ellátását, ha a felhasználó nyilatkozata 2022. július 1-jéig megérkezik.

Végső menedékes jogintézmény keretében biztosított áramellátásra jogosult az, aki lakossági fogyasztóként, vagy max. 3*63 A-es felhasználóként egyetemes szolgáltatás keretében vette az áramot 2022.06.17-én, és 2022.08.01-től nem jogosult egyetemes szolgáltatásra. Ez azt jelenti, hogy ő 2022.08.01.-2022.12.31. között végső menedékestől (kijelölt energiaszolgáltatótól) fogja kapni az áramot.

Végső menedékes jogintézmény keretében biztosított gázellátásra jogosult, aki lakossági fogyasztóként, vagy max. 20 m3/órás felhasználóként egyetemes szolgáltatás keretében vette a gázt 2022.06.17-én, és 2022.08.01-től nem jogosult egyetemes szolgáltatásra. Ez azt jelenti, hogy ő 2022.08.01.-2022.12.31. között attól veheti a gázt, akitől előtte is vette, vagy ha az nem földgázkereskedő, akkor a végső földgázmenedékestől. Az ilyen felhasználókat a rendszerhasználati díjak tekintetében egyetemes szolgáltatásra jogosultnak kell tekinteni a véső menedékes jogintézmény időszakában.

Mindkét felhasználói körre igaz, hogy 2022.08.01-jével az egyetemes szolgáltató és az egyetemes szolgáltatásra már nem jogosult vállalkozás közti (földgázvásárlási, illetve áramvásárlási) szerződés megszűnik. Ha 2022.07.01-ig nyilatkozik a felhasználó, akkor 2022.12.31-ig végső menedékes szerződést kötnek vele mintaszerződés alapján, ami a szolgáltató honlapján található. A felhasználónak 2022.11.30-ig tájékoztatnia kell a végső menedékest arról, hogy az földgáz-, illetve áramvásárlási szerződés megszűnése (2022.12.31.) után más szolgáltatóval kívánja biztosítani az földgáz-, vagy áramellátását. Ha nem nyilatkozik 2022.11.30-ig, akkor a végső menedékes szolgáltató lesz a későbbiekben is a szolgáltatója.

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni. Amennyiben az egyetemes szolgáltató a jogosultságot alátámasztó irat alapján megállapítja, hogy a felhasználó egyetemes szolgáltatás igénybevételére nem jogosult (és ha a felhasználó nem nyilatkozik vagy nyilatkozata 2022. július 1-jét követően érkezik be), a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el. A földgázt 2022.08.01-től az egyetemes szolgáltatói ellátás végéig az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszereséért, de minimum az egyetemes szolgáltatási ár ötszöröséért számlázza.

Mire érdemes odafigyelni?

Érdemes alaposan megvizsgálni az áram- és a gázszámlát (külön figyelemmel annak is a 3. oldalát). A számla kelte alatt olvasható "A szolgáltatás megnevezése". Ha ott azt olvasható, hogy "kereskedelmi szolgáltatás", akkor nincs teendő. Ugyancsak nincs teendő, ha a "Számlarészletező" -ben lévő "Elszámolt mennyiség" alatt található "Árszabás" meghatározásában azt látható, hogy "nem lakossági" vagy "kereskedelmi". Ugyanis ebből látszik, hogy eddig is előírásszerűen történt a szolgáltatások árának megfizetése, így ezáltal nincs semmi tennivaló.

Ha cég nevére szól a számla, és "lakossági árszabás" szerepel a számlán, még akkor is, ha mikrovállalkozásunk van és a piaci árnál sokkal kedvezőbb áron kaphatjuk az áramot és a gázt (tekintettel arra, hogy egyetemes szolgáltatásra jogosultak vagyunk), mivel nem vagyunk jogosultak lakossági árszabásra minél előbb (leginkább még 2022.07.01. előtt) érdemes felvenni a kapcsolatot a szolgáltatóval (akár a számlán szereplő telefonszámon), és célszerű adategyeztetést kezdeményezni.

Ha magánszemély nevére szól a számla, akkor először is meg kell nézni, rajta van-e a vállalkozói adószám. Ha rajta van, akkor feltételezhetően nem is "lakossági" az árszabás. De ha mégis az, akkor ugyanaz az eljárás, mint a lakossági árszabással vásárló cégek esetében. Ha nincs rajta az adószám, akkor azt kell megvizsgálnunk, hogy folytatunk-e az ingatlanban jövedelemszerző tevékenységet. A jövedelem az Szja tv. szerint "a magánszemély által más személytől megszerzett bevétel egésze, vagy a bevételnek e törvény szerint elismert költséggel, igazolás nélkül elismert költséggel, vagy átalányban meghatározott költséggel csökkentett része, vagy a bevétel e törvényben meghatározott hányada, kivéve, ha a bevételt a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni."

Az ingatlant természetes személynek lakhatás céljára bérbeadók esetén nincs probléma, ha ugyanazon az áron adják tovább a gázt és az áramot a magánszemély bérlőnek, mint amennyiért ők veszik, akkor jogosultak a lakossági árszabásra (ez külön szerepel a rendeletben). A probléma azoknál jelentkezik, akiknél a munkavégzés helye olyan ingatlanban van, ahol lakossági árszabással fizeti az áramot és a gázt. Az a vállalkozó, akinek a székhelye mellett van telephelye is, és jövedelemszerző tevékenységet is folytat azon a helyen, ahol lakossági árszabással fizet (és nem csak csak azért van bejelentve mondjuk székhelyként, hogy ne a telephely legyen az iratőrzési hely), akkor akármilyen arányt képvisel az üzleti célú használat, bizony már nem jogosult lakossági árszabásra (ebben az esetben egy külön villanyóra felszerelése megoldást jelenthet az üzleti célú használat mérésére).

A legnagyobb dilemmát azoknak a vállalkozásoknak okozza a jelenlegi helyzet, akiknek nincs telephelyük, csak a székhelyük, és az ugyanott van, ahol a lakóhelyük, amire lakossági árszabás szerint fizetik a díjakat. "Kilépő nyilatkozatot" nem kell most beadniuk, hiszen "lakossági" fogyasztók. Azonban érdemes elgondolkodniuk azon, hogy érdemes lenne jelezni a szolgáltatónak, ha jövedelemszerző tevékenységet folytatnak az ingatlanban. Sokan vannak továbbá, akik a munkát nem otthon végzik, ilyen esetben, ha nem folytat üzleti tevékenységet a felhasználási helyen, akkor maradhat lakossági árszabásban.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Támogatott tartalom

Egyensúly a szakértelem és a megfizethető árak között (x)

2024-től elérhető a piacon a BASF által kifejlesztett, kizárólag a KITE által forgalmazott költséghatékony gombaölőszer-kombináció, mely megbízható védelmet nyújt a legtöbb levélbetegség ellen a kalászos szegmensben.

FIZETETT TARTALOM
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Még a legjobb áron!
AgroFood 2024
Még a legjobb áron!
Agrárium 2024
Még early bird kedvezménnyel!
EZT OLVASTAD MÁR?