2021. július 23. péntek Lenke

Pályázatok

Milyen dokumentumokat kell a kifizetési kérelemhez csatolni?

2020. november 6., péntek 8:45
Milyen dokumentumokat kell a kifizetési kérelemhez csatolni?

A kifizetési kérelemhez csatolni kell:

 • a borászati gép, technológiai berendezés beszerzéséhez kapcsolódó
  • adásvételi szerződés, illetve hitelszerződés másolatát;
  • számla és annak kifizetését igazoló bizonylat másolatát;
  • átadás-átvételt igazoló dokumentum másolatát;
  • a gyártó által kiállított, a borászati gép, technológiai berendezés gyártási időpontját igazoló dokumentum másolatát;
  • üzembehelyezési jegyzőkönyv másolatát;
  • a borászati gép, technológiai berendezés műszaki adatait tartalmazó, a gyártó által kiállított dokumentum másolatát;
  • a kérelmező nyilatkozatát a borászati üzem – beruházást megelőző, valamint a borászati gép, technológiai berendezés üzembe helyezését követő – tárolókapacitásáról;
 • a gazdasági aktát vezető hegybíró igazolását arról, hogy a kérelmező a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletben meghatározott szüreti, termelési vagy készletjelentési kötelezettségének a kifizetési kérelem benyújtását megelőző borpiaci évben határidőben eleget tett;
 • az üzemeltetési hely szerinti üzemre vonatkozó, az adott borászati gép, technológiai berendezés szabályszerű működtetését lehetővé tevő működési engedély másolatát;
 • gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni cég esetén a kifizetési kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó évi beszámoló eredmény-kimutatásának és mérlegének másolatát;
 • őstermelő, egyéni vállalkozó esetében az utolsó két év adóbevallásának másolatát;
 • a borászati gép, technológiai berendezés nem saját tulajdonú vagy más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon történő üzemeltetése esetében a Kincstár honlapján közzétett – a Rendelet 4. § (4) bekezdésben meghatározott adattartalmú – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatot;
 • három, egymástól és a támogatást kérelmezőtől független ajánlattevőtől származó, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező borászati gépre, technológiai berendezésre vonatkozó, a Kincstár honlapján közzétett – a Rendelet 4. § (5) bekezdésben meghatározott adattartalmú – árajánlatot;
  • amennyiben három árajánlat nem szerezhető be, akkor az ajánlattevő nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy a beszerezni tervezett borászati gép, technológiai berendezés egyedi gyártású, vagy az más forgalmazótól nem szerezhető be;
 • a kérelmező által választott, legkedvezőbb ajánlat szakmai indokolását, amelyben bemutatja a borászati gép, technológiai berendezés beszerzésével megvalósuló beruházás reális, takarékos, költséghatékony megvalósítását (kitöltő felületen szükséges megadni);
 • a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vizsgálta a Rendelet 7. § (3) bekezdés h) pont szerinti feltétel teljesülését és megállapította, hogy az ajánlattevő nem minősül a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2. pont 2.3.2.5b. alpontja szerinti ajánlattevőnek, és az árajánlatban szereplő borászati gép, technológiai berendezés megfelel a Rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak;
 • az angoltól eltérő idegen nyelven kiállított dokumentum esetében a szakfordítói szakképesítéssel rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói szakképesítésének igazolását;
 • a kifizetési kérelemben szereplő borászati gép, technológiai berendezés Rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés kérelmező általi bemutatását tartalmazó leírást, amely számadatokkal alátámasztja a borászati gép, technológiai berendezés beszerzésével megvalósuló beruházás indokolását (kitöltő felületen szükséges megadni);
 • a kérelmező Rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti nyilatkozatait (kitöltő felületen szükséges megadni);
 • a kérelmező nyilatkozata (kitöltő felületen megtett nyilatkozat) szerinti energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás esetén a Rendelet 8. §-a szerinti igazolást.


Vissza

Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu