2020. szeptember 30. szerda Jeromos

Pályázatok

Milyen eltérés megengedett a jóváhagyott egyéni tervtől?

2020. január 10., péntek 8:58
Milyen eltérés megengedett a jóváhagyott egyéni tervtől?

- A sor- és tőtávolságnak a 10%-ot meg nem haladó mértékű megváltoztatását nem szükséges bejelenteni a Kincstár részére, amennyiben az eltérésből adódó hektáronkénti tőszám módosítás nem eredményezi az egyéni tervben jóváhagyott, az 1. melléklet szerinti elszámolható hektáronkénti költségátalányok, valamint a 3. melléklet A. és B. részének 4. és 5. pontjában szereplő értékelési szempont szerinti pontértékek változását.

- Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt szaporítóanyag kategóriához (standard, certifikált) képest részben vagy egészben eltérő kategóriájú szaporítóanyagot használ fel, és a 8. § (4) és a (4a) bekezdése szerinti minimális pontértéket így is eléri, részére - az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén - az 1. melléklet szerinti standard kategóriájú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka művelete után igénybe vehető támogatási összeg kerül kifizetésre.

- Amennyiben a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt lejtés mértékéhez képest a helyszíni ellenőrzés során eltérés kerül megállapításra, az 1. melléklet szerinti alacsonyabb költségnövekménnyel vagy költségnövekmény nélküli támogatási összeg kerül megállapításra.

Minden más paraméter be nem jelentett változásának esetében a Rendelet 18.§ a) pontja értelmében: ”A Kincstár a kifizetési kérelmet részben vagy egészében elutasítja, ha a kérelemben megjelölt tevékenység nem felel meg a jóváhagyott egyéni tervnek.”.


Vissza

Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu