2022. június 27. hétfő László

Pályázatok (2. oldal)

Ne maradjon le egyetlen mezőgazdasági pályázattal kapcsolatos hírről sem! Kíváncsi, hogy mik az aktuális agrár pályázatok és hogyan indulhat rajtuk? Olvassa el híreinket!

Módosult a Pályázati Felhívás dokumentációja

2022. május 24., kedd 9:10

2022.05.23. napján módosítás történt a VP3-14.1.3-22 kódszámú, Kiskérődző állatjóléti támogatás című Pályázati Felhívás (a továbbiakban: Felhívás) 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pont, VI. Ásványi anyag kiegészítés alkalmazása bekezdésben, amely változás a kapcsolódó mellékletekben is átvezetésre került. A Felhívás szövegezését követve az alábbira módosult:

„1. A támogatást igénylő köteles a takarmányozás során a szelénes ásványi anyag kiegészítéshez való folyamatos hozzáférést biztosítani.

2. A szelénes ásványi kiegészítők vásárlását igazoló, a támogatást igénylő nevére kiállított számlákat a Felhívás 8. számú melléklete szerinti Állatjóléti előírások nyilvántartási naplójának részét képező ásványi anyag kiegészítés nyilvántartáshoz szükséges csatolni és a helyszíni ellenőrzés alkalmával be kell mutatni.”

Felhívjuk kérelmezőink figyelmét, hogy a kötelezettségvállalási időszakra a módosítás alapján készüljenek és a módosított nyomtatványon szükséges az Állatjóléti előírások nyilvántartási naplóját vezetni.

A változásokkal kapcsolatos pályázati közlemény az alábbi oldalon érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-kiskrdz-llatjlti-tmogats-cm-vp3-1413-22-kdszm-felhvs

Promóciós intézkedések – kimeneti, eredmény- és hatásmutatók

2022. május 20., péntek 12:11
A kimeneti, eredmény- és hatásmutatók kitöltése

VP6-6.4.1.1-22 Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Lovas létesítmények fejlesztése

2022. május 19., csütörtök 12:53
A felhívás elsődleges célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások, vidéki térségekben élő magánszemélyek induló vagy már működő lovas tevékenységeinek támogatása, kiemelten a lovas létesítményeinek fejlesztése érdekében.
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:
- vidéki térségekben működő mikrovállalkozás, beleértve a családi mezőgazdasági társaságot is (CSMT),
- vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő.
Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9.§ (2) c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.
Az őstermelőknek meg kell felelniük a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti vállalkozásnak.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2022. május 4. naptól 2022. július 12. napig van lehetőség.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100.000.000 forint.
A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től és a regionális beruházási támogatási szabályoktól függően az alábbiak szerint alakul:
A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén
50%
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban lévő településen
60%
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen
70%

Regionális beruházási támogatás esetén a támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban a következők szerint alakul, azzal, hogy az így számított támogatási intenzitás nem haladhatja meg a Vidékfejlesztési Programban meghatározott maximális támogatási mértéket:
a) Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld Észak-Magyarország és Pest tervezési-statisztikai régióban 50%,
b) Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 30%.
A támogatási intenzitás mikro- és kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, növelhető. Mivel a kérelmet benyújtó természetes személy és őstermelő kedvezményezettek a kifizetési kérelem benyújtásakor már mikro- és kisvállalkozásként működnek, ezért részükre is a támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető.


A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti településtől függően az alábbiak szerint alakul:

Intenzitás

Dél-Alföld, Dél-Dunántúl,

Észak-Alföld, Észak-Magyarország és

Pest tervezési-statisztikai régió

Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl

tervezési-statisztikai régió

nem besorolható

kedvezményezett

fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő

nem besorolható

kedvezményezett

fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő

50%

60%

70%

50%

50%

50%


A pályázati lehetőségekről részletesen a palyazat.gov.hu honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

37/2022. (V. 13.) számú Kincstár Közlemény

2022. május 13., péntek 11:19

Szakképző intézmények adatai a megállapodás/megállapodás-módosítás jóváhagyása iránti kérelem benyújtására szolgáló elektronikus kérelembenyújtó felületen történő rögzítéshez (2022/2023. tanév)

2022. május 12., csütörtök 11:39
A programban részt vevő szakképző intézményeknek a 2022/2023. tanévi elektronikus kérelembenyújtó felületen történő rögzítéséhez szükséges adatait tartalmazó Excel táblázat

Excel táblázatok a megállapodások és megállapodás-módosítások adatainak feltöltéséhez (2022/2023. tanév)

2022. május 10., kedd 10:48
A 2022/2023. tanévi megállapodás/megállapodás-módosítás jóváhagyása iránti kérelem kapcsán benyújtani kívánt megállapodások és megállapodás-módosítások adatainak elektronikus felületre történő feltöltésére szolgáló Excel táblázatok

16/2015. (IV. 9.) FM rendelet

2022. május 9., hétfő 14:41
a mezőgazdasági kistermelői támogatásról

10/2015. (III. 13.) FM rendelet

2022. május 9., hétfő 14:40
az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről

106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet

2022. május 9., hétfő 14:39
a történelmi bázis jogosultságról

9/2015. (III. 13.) FM rendelet

2022. május 9., hétfő 14:38
a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

5/2015. (II. 19.) FM rendelet

2022. május 9., hétfő 14:36
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

22/2016 (IV. 5.) FM rendelet

2022. május 9., hétfő 14:34
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

36/2022. (V. 5.) számú Kincstár Közlemény

2022. május 5., csütörtök 13:35

Módosult a Pályázati Felhívás dokumentációja

2022. május 5., csütörtök 10:05

2022.05.04. napján módosítás történt a VP3-14.1.3-22 kódszámú, Kiskérődző állatjóléti támogatás című Pályázati Felhívás (a továbbiakban: Felhívás) 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pont, V. Ektoparaziták (külső élősködők), valamint legyek, szúnyogok, nyüvek elleni védekezés bekezdés 2. alpontjában, amely változás a kapcsolódó mellékletekben is átvezetésre került (1. sz., 4. sz. és 8. sz. melléklet). A Felhívás szövegezését követve az alábbira módosult:

„Külső paraziták ellen kezelni kell az állományt, mely kezelést juhok esetében a nyírást követő két hónapon belül, kecskék esetében az adott év május 31-ig kell megtenni.”

Felhívjuk kérelmezőink figyelmét, hogy a kötelezettségvállalási időszakra a módosítás alapján készüljenek és a módosított nyomtatványon szükséges az Állatjóléti előírások nyilvántartási naplóját (8. sz. melléklet) vezetni.

A változásokkal kapcsolatos pályázati közlemény az alábbi oldalon érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-kiskrdz-llatjlti-tmogats-cm-vp3-1413-22-kdszm-felhvs

MEGÁLLAPODÁS ÉS MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS MINTA (2022/2023. TANÉV)

2022. május 4., szerda 15:08
Minta az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 15/2021. (III. 31.) AM rendelet szerint megkötendő, 2022/2023. tanévi megállapodásokhoz és megállapodás-módosításokhoz