2018. augusztus 20. hétfő István

Pályázatok (2. oldal)

Ne maradjon le egyetlen mezőgazdasági pályázattal kapcsolatos hírről sem! Kíváncsi, hogy mik az aktuális agrár pályázatok és hogyan indulhat rajtuk? Olvassa el híreinket!

40/2018. (VII. 30.) számú Kincstár Közlemény

2018. július 30., hétfő 15:41

(MVH)

Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás

2018. július 27., péntek 11:15
Zöldítés támogatás jogcím ismertetése
A 2015-ös évtől a 2014-2020-as uniós költségvetési időszak új szabályai szerint kerülnek felhasználásra a rendelkezésre álló pénzügyi keretek. A közvetlen támogatások 30 százalékát az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra (röviden zöldítésre) kell fordítani.
A zöldítés célja, hogy a gazdálkodók egyre nagyobb mértékben járuljanak hozzá a mezőgazdaság alapját is képező környezet és természeti erőforrások megőrzéséhez.
Az egységes területalapú támogatást (SAPS-ot) igénylők számára kötelező a teljes bejelentett területen (azaz nem csak a SAPS támogatást igénylő területen) megfelelni a zöldítés követelményeinek a SAPS támogatás általános igénylési és jogosultsági feltételeinek teljesítése mellett.

A zöldítés három különböző gyakorlat összessége:

Állandó gyepterületek fenntartása: az állandó gyepterületeknek minősülő területeket meg kell őrizni. Környezeti szempontból érzékeny állandó gyepek (NATURA2000 gyep) feltörése csak a természetvédelmi hatóság engedélyével történhet meg. Egyéb állandó gyepek fenntartása: a BFKH Földmérési Távérzékelési és Földhivatali főosztály által lehatárolt egyéb állandó gyepek alapján a Kincstár megállapította 2015. évben a referencia arányt. Amennyiben a tárgyévi gyepterület aránya több mint 5%-al csökken a referencia arányhoz képest, vagy a tárgyévi állandó gyepterület összessége 0,5%-kal csökken a referencia arány megállapításakor fennálló gyepterület összességéhez képest, abban az esetben a Kincstár visszaállítási kötelezettséget állapíthat meg.
Terménydiverzifikáció, azaz a növénytermesztés diverzifikálása, változatosabbá tétele: 10 hektár fölötti szántóterületen gazdálkodóknak adott évben a szántóterületeken legalább két különböző növénykultúrát kell termeszteni, míg a 30 ha feletti szántóterülettel rendelkezőknek legalább három féle növénykultúrát. Két kultúra esetén a legnagyobb területen termesztett növénykultúra a szántóterületnek legfeljebb 75%-át foglalhatja el, három növény esetén pedig a két legnagyobb területen termesztett növénykultúra együttesen nem haladhatja meg a szántóterület 95%-át.
Ökológiai jelentőségű területek kijelölése (EFA): a 15 hektár fölötti szántóterületen gazdálkodóknak a szántóterületük legalább 5%-ának megfelelő kiterjedésű ökológiai jelentőségű területet kell kijelölniük. Ilyenek lehetnek például: a parlagon hagyott területek, az ökológiai jelentőségű másodvetés, a fás sáv vagy a nitrogénmegkötő növényekkel beültetett területek, de sokféle lehetőség közül lehet kiválasztani a gazdaság számára legkedvezőbbeket.
(MVH)

39/2018. (VII. 27.) számú Kincstár Közlemény

2018. július 27., péntek 9:44

(MVH)

Kincstári jóváhagyással rendelkező tejfelvásárlók listája

2018. július 24., kedd 8:58
A 2018/2019. jelentési évre vonatkozó Kincstári jóváhagyassál rendelkező tejfelvásárlók név és címjegyzéke
(MVH)

38/2018. (VII. 18.) számú Kincstár Közlemény

2018. július 20., péntek 13:24

(MVH)

A fiatal mezőgazdasági termelők támogatása

2018. július 20., péntek 10:02
A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlament és tanácsi rendelet (továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet) 50. cikke alapján a fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás a mezőgazdasági termelők generációváltását segíti elő. A legfeljebb öt éven keresztül igénybe vehető területalapú támogatásra minden olyan 40 évnél nem idősebb termelő jogosult, aki újonnan kezdi vagy legfeljebb öt éve kezdte mezőgazdasági tevékenységét. A jogcím keretében nem csak természetes személyek, hanem jogi személyek is támogathatóak.
(MVH)

Üzemméret igazolása a támogatási kérelem benyújtását követően

2018. július 20., péntek 9:33
A pályázati felhívás alapján a támogatás benyújtásától kezdődően köteles vagyok a legalább 6 000 STÉ üzemméretet fenntartani. Az üzemméret igazolható egységes kérelemben nem szereplő területtel"
A pályázati felhívás 2018. 07. 11. napján módosult. A pályázati felhívás kiegészült a 14. számú szakmai melléklettel (Kormányhivatal igazolás a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról), ennek megfelelően az üzemméret számítás során figyelembe kell venni az egységes kérelemben nem szereplő terület adatokat is.
Azonban a pályázati felhívás nem módosult abban a tekintetben, hogy a támogatási jogosultság meghatározásakor csak az egységes kérelemben szereplő területeket lehet figyelembe venni.
(MVH)

Módosult a Pályázati felhívás

2018. július 20., péntek 9:18
Módosítás történt 2018 július 11. napján a „Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációjában. A változásokkal kapcsolatos pályázati közlemény és a módosított pályázati dokumentáció a www.szechenyi2020.hu oldalon érhető el.
(MVH)

Kitöltési útmutató az intézményi változások bejelentése, az átruházás jóváhagyása iránti és a termékek módosításának jóváhagyása iránti kérelmek, valamint a hiánypótlások benyújtására szolgáló elektronikus felülethez

2018. július 19., csütörtök 12:47
Kitöltési útmutató az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében az intézményi változások bejelentése, az átruházás jóváhagyása iránti és a termékek módosításának jóváhagyása iránti kérelmek, valamint a hiánypótlások benyújtására szolgáló elektronikus felülethez
(MVH)

TÁJÉKOZTATÓ AZ EXPORTBIZONYÍTVÁNYOK RENDSZERÉRŐL

2018. július 19., csütörtök 8:50

(MVH)

37/2018. (VII. 16.) számú Kincstár Közlemény

2018. július 17., kedd 10:02

(MVH)

36/2018. (VII. 16.) számú Kincstár Közlemény

2018. július 17., kedd 9:40

(MVH)

16/2018. (VII. 12.) AM rendelet

2018. július 17., kedd 8:32
a víziszárnyas-feldolgozói termékpályát érintő madárinfluenza miatti veszteségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás feltételeiről
(MVH)


Adja fel hirdetését gyorsan, ingyenesen!

A szakértő szemével

Hollósi Dávid
igazgató
Takarék Agrár Igazgatóság
Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu