2018. február 23. péntek Alfréd

Pályázatok (2. oldal)

Ne maradjon le egyetlen mezőgazdasági pályázattal kapcsolatos hírről sem! Kíváncsi, hogy mik az aktuális agrár pályázatok és hogyan indulhat rajtuk? Olvassa el híreinket!

Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása

2018. január 26., péntek 8:48
Magyarország Kormányának felhívása mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások részére, innovatív és környezetbarát, energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelését, a környezetvédelemi szempontok fokozottabb figyelembe vételét, különös tekintettel a megújuló erőforrások használatára. A cél elérését a Kormány a mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
A felhívás lehetőséget teremt kertészeti termesztésre, állattartásra, továbbá élelmiszer-feldolgozásra és borászati termékek előállítására szolgáló épületek, építmények energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására. A mezőgazdaság és élelmiszeripar erőforrás-hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen felhívás a termelők és feldolgozók minden olyan irányú beruházására épít, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, továbbá a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása elősegíti a mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javulását.
Egy támogatást igénylő szakaszonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy célterületre vonatkozhat.
1. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be: mezőgazdasági termelők.
A 2. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be: mezőgazdasági termelők, mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások.
A támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 19. napjától 2020. február 18. napjáig van lehetőség.
A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.
(MVH)

Tájékoztató az Európai Unió 2018 évi pályázati felhívásáról

2018. január 25., csütörtök 13:20
a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban megvalósított mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatások igénybevételéhez
(MVH)

1/2018. (I. 23.) számú Kincstár Közlemény

2018. január 25., csütörtök 11:40

(MVH)

2/2018. (I. 23.) számú Kincstár Közlemény

2018. január 24., szerda 15:44

(MVH)

Figyelem! Megjelent az Európai Bizottság 2018. évi pályázati felhívása

2018. január 23., kedd 12:05
Megjelent az Európai Bizottság 2018. évi pályázati felhívása a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatásokról
(MVH)

Pályázati felhívás - Összetett programok 2018

2018. január 23., kedd 11:25
Pályázati felhívás - Összetett programok 2018
(MVH)

Pályázati felhívás - Egyszerű programok 2018

2018. január 23., kedd 11:24
Pályázati felhívás - Egyszerű programok 2018
(MVH)

Borszőlőültetvény telepítés támogatása

2018. január 16., kedd 14:48
Jelen felhívás célja kertészeti ágazat versenyképességének fokozására, új borszőlőültetvények telepítésének támogatásával.
Az Európai Unió 2016. január 1-jén új szőlőtelepítési engedélyezési szabályozást vezetett be, amely már korlátozott mértékben megengedi a tagállamok számára a termelési potenciál növekedését. Ennek megfelelően minden tagország jogosult teljes szőlőterületének 1%-a tekintetében új telepítési engedélyt kiadni. Magyarország esetében ez évente mintegy 650 ha új borszőlőültetvény telepítését teszi lehetővé. Jelen Felhívás keretében kizárólag borvidékbe sorolt településen megvalósuló, új telepítési engedély alapján telepített ültetvényekre vehető igénybe támogatás.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,0 milliárd Ft.
A Felhívás keretében támogatásra jogosultak: mezőgazdasági termelők mezőgazdasági termelő, fiatal mezőgazdasági termelő, továbbá támogatási kérelem benyújtására kollektív formában is van lehetőség, azonban konzorciumi formában nincsen.
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók: Új telepítésű borszőlőültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek kialakítása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen Új telepítésű borszőlőültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása Új telepítésű borszőlőültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése
Támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 15. napjától 2020. augusztus 31. napjáig van lehetőség. A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.
(MVH)

Tájékoztatás a 2017. évi kifizetési kérelmekhez

2018. január 16., kedd 14:44
Tájékoztató a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek 2017. évi működési programjai kapcsán benyújtott éves kifizetési kérelmek esetében alkalmazott új ellenőrzési szempontokról, a benyújtandó dokumentumokról
(MVH)

Tájékoztató a 2017/2018. végrehajtási időszakban támogatott varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszerekről és gyógyhatású készítményekről

2018. január 15., hétfő 13:55
a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 4/2017. (I. 23.) FM rendelet 18. §-a szerint, a varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni állategészségügyi kezeléshez felhasználható támogatásra jogosult készítmények listája
(MVH)

Módosult az „Erdő-környezetvédelmi kifizetések” felhívás dokumentációja

2018. január 8., hétfő 13:55
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdő-környezetvédelmi kifizetések (VP4-15.1.1-17 azonosító jelű) felhívás dokumentációja.
A módosított felhívás megtalálható a Széchényi 2020 oldalon:
https://www.palyazat.gov.hu/vp4-1511-17-erd-krnyezetvdelmi-kifizetsek

A Felhívás alábbi pontjai módosultak:

- A 3.3 Nem támogatható tevékenységek fejezet módosult.

Természetkímélő anyagmozgatás esetében nem igényelhető támogatás – a szálaló vágás és a fokozatos felújítóvágás bontóvágása kivételével – a véghasználati jellegű fakitermelést valamint a tisztítást követő természetkímélő anyagmozgatásra.

- A 3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások fejezet

II. A támogatás igénybevételének tevékenységenként meghatározott részletes feltételei fejezet módosult:

C. Természetkímélő anyagmozgatás

1.) „Az erdőrészlet esetében az erdőtervben a teljes területet érintő fahasználati előírás szerepel.”

III. Általános kötelezettségvállalási előírások fejezet módosult:

3.) A támogatást igénylő köteles a támogatói okirat kézhezvételét követően a „Felkészítés az Erdő környezetvédelmi kifizetésekre” című képzésen részt venni. A támogatást igénylőnek a képzési kötelezettséget a kötelezettségvállalási időszakban egyszer kell teljesítenie, de legkésőbb 2020. december 31-ig.

IV. Részletes kötelezettségvállalási előírások tevékenységenként fejezet módosult:

A. Szálaló erdőgazdálkodás esetében

15.) A támogatást igénylő köteles a szálaló erdőgazdálkodási tevékenység esetében az első kifizetési igénylést a tevékenységek első évi munkáinak megvalósítását követően a támogatói okirat kézhezvételétől számított második kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig benyújtani.

B. Erdőállományok kézimunka igényes ápolása esetében

8.) A támogatást igénylő köteles az erdőállományok kézimunka igényes ápolása tevékenységek esetében az első kifizetési igénylést a tevékenységek első évi munkáinak megvalósítását követően a támogatói okirat kézhezvételétől számított második kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig benyújtani.

C. Természetkímélő anyagmozgatás esetében

4.) A támogatást igénylő köteles a természetkímélő anyagmozgatási tevékenység esetében a kifizetési igénylést a tevékenység maradéktalan megvalósítását követően a támogatói okirat
kézhezvételétől számított második kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig benyújtani.

- A VIII. Jogkövetkezmények fejezet módosult:
„A” Szálaló erdőgazdálkodás esetében

20.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1. IV. A bekezdésének 15.) pontja szerint nem nyújtja be az első kifizetési igénylését a tevékenységek első évi munkáinak megvalósítását követően a támogatói okirat kézhezvételétől számított második kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig, úgy az erdőrészlet támogatási jogosultsága megszűnik.

„B” Erdőállományok kézimunka igényes ápolása esetében

10.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1 fejezet IV. B bekezdésének 8.) pontja szerint nem nyújtja be az első kifizetési igénylését a tevékenységek első évi munkáinak megvalósítását követően a támogatói okirat kézhezvételétől számított második kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig, úgy az erdőrészlet támogatási jogosultsága megszűnik.

„C” Természetkímélő anyagmozgatás esetében

5.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1 fejezet IV. C bekezdésének 4.) pontja szerint nem nyújtja be a kifizetési igénylését a tevékenység maradéktalan megvalósítását követően a támogatói okirat kézhezvételétől számított második kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig , úgy az erdőrészlet támogatási jogosultsága megszűnik.

- Az 5.1 A támogatás formája fejezet módosult:

5. A természetkímélő anyagmozgatási tevékenység esetében a kifizetési igénylést a tevékenység maradéktalan megvalósítását követően a támogatói okirat kézhezvételétől számított második kifzetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig lehet benyújtani.

6. A szálaló erdőgazdálkodás és az erdőállományok kézimunka igényes ápolása tevékenységek esetében az első kifizetési igénylést a tevékenységek első évi munkáinak megvalósítását követően a támogatói okirat kézhezvételétől számított második kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig lehet benyújtani.
(MVH)

65/2017. (XII. 22.) FM rendelet

2018. január 5., péntek 11:34
a 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról
(MVH)


Adja fel hirdetését gyorsan, ingyenesen!

A szakértő szemével

Hollósi Dávid
igazgató
Takarék Agrár Igazgatóság

Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu