2018. augusztus 20. hétfő István

Pályázatok

Ne maradjon le egyetlen mezőgazdasági pályázattal kapcsolatos hírről sem! Kíváncsi, hogy mik az aktuális agrár pályázatok és hogyan indulhat rajtuk? Olvassa el híreinket!

9/2016. (II. 15.) FM rendelet

2018. augusztus 14., kedd 11:34
a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról
(MVH)

Kitöltési útmutató előleg igényléshez

2018. augusztus 14., kedd 8:35

(MVH)

Tájékoztató a 2018/2019. végrehajtási időszakban támogatott varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszerekről és gyógyhatású készítményekről

2018. augusztus 9., csütörtök 11:42
a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 4/2017. (I. 23.) FM rendelet 18. §-a szerint, a varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni állategészségügyi kezeléshez felhasználható támogatásra jogosult készítmények listája
(MVH)

9/2015. (III. 13.) FM rendelet

2018. augusztus 6., hétfő 15:34
a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló
9/2015. (III. 13.) FM rendelet
(MVH)

8/2015. (III. 13.) FM rendelet

2018. augusztus 6., hétfő 15:33
a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló

8/2015. (III. 13.) FM rendelet
(MVH)

5/2015. (II. 19.) FM rendelet

2018. augusztus 6., hétfő 15:32
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
5/2015. (II. 19.) FM rendelet
(MVH)

Általános Kincstár és IH közlemények, tájékoztatók, valamint útmutatók

2018. augusztus 3., péntek 11:42

Fellebbezés benyújtását megkönnyítő nyomtatvány - 8/2018. (II. 14.) számú Kincstár Közlemény

Hatósági bizonyítvány kiállítása az egyéni csekély összegű támogatási keret kihasználtságáról - 28/2018. (V. 7.) számú Kincstár Közlemény

Vis maior esemény bejelentése - 18/2018. (IV. 9.) számú Kincstár Közlemény

Kifogás sablon - (VP és MAHOP tekintetében) - https://www.palyazat.gov.hu/kifogs-sablon

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő intézkedésekre vonatkozó felhívásokhoz – (VP) https://www.palyazat.gov.hu/download.php"objectId=74391

Tájékoztató a VP keretében társfinanszírozott projektek megvalósításával kapcsolatban felmerült gyakorlati kérdésekről - https://www.palyazat.gov.hu/download.php"objectId=79663
(MVH)

Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus benyújtása

2018. augusztus 3., péntek 11:40

Elektronikus kapcsolttartással érintett pályázati felhívások/jogcímek esetén a kérelemhez kapcsolódó hiánypótlásra, nyilatkozattételre, egyéb kérelem benyújtására elektronikus úton, ügyfélkapus bejelentkezést követően keresztül nyílik lehetőség.

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ A felületen az „Általános ügyintézés” főmenü alatt található a „Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése” menüpont. Új beadvány benyújtása esetén az „Új beadvány készítése” gombra kattintva van lehetőség kiválasztani a pályázati felhívás, illetve a támogatási jogcímet a jogcím listából, majd a „Tovább” gombra kattintva belépni a fájlcsatoló felületre. A „Hivatkozott vonalkód” mezőben adja meg azon dokumentum iratazonosítóját, amelyre hivatkozni szeretne (pl.: Benyújtott kérelem iratazonosítója, Nyilatkozattételre felszólító végzés iratazonosító, stb.). Ezen adat megadását követően a „Hivatkozott irat iktatószáma” mező automatikusan kitöltődik. Amennyiben a „Hivatkozott irat iktatószáma” mezőben adja meg azon dokumentum iktatószámát, amelyre hivatkozni szeretne, a, úgy a ’”Hivatkozott vonalkód” is automatikusan kitöltésre kerül. A „Gyűjtőkód” mező kitöltése automatikusan történik (megegyezik a pályázati felhívás/támogatási jogcím megnevezésével). A „Tárgy” mező lenyíló listájából választható ki a benyújtani kívánt elektronikus irat tárgya.

A csatolt dokumentumok feltöltésére vonatkozóan felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a csatolandó dokumentumok mérete és fájlformátuma korlátozva van az alábbiak szerint: Csatolható legnagyobb méret: 25 MB Csatolható fájlformátumok: .shp, .txt, .pdf, .docx, .doc, .bmp, .jpg, .jpeg, rtf, xls, xlsx

Amennyiben nem a megadott fájlformátumok kerülnek csatolásra, a feltöltés sikertelen lesz.
(MVH)

GIRO kódok (a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások utalásához kapcsolódó kódok és beazonosításukhoz szükséges megnevezéseik)

2018. augusztus 3., péntek 11:36

Elérhetőség: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kiemelt-dokumentumok/-/content/Spx3H7BXqCxL/giro-kodok

Útmutató a táblázat használatához:

Amennyiben Magyar Államkincstár már indított kifizetést az ügyfél részére, azonban erről végzés vagy határozat még nem került kézbesítésre, a banki utalás közleményben szereplő kódszám segítségével beazonosítható, hogy az összeg milyen támogatási jogcím/felhívás vonatkozásában érkezett. Az utalás „Közlemény” rovatban szereplő MVT betűkódot követő számsor első három száma a GIRO-kód. Az első három számjegyből álló kódot kikeresve a táblázatból megtalálható az utalványozott támogatási összeg jogcíme. (Például: MVT 090 XXXXXXXXXX jelzésű közlemény esetén a kapott összeg az excel táblázat szerint Területalapú támogatás jogcímben érkezett.)
(MVH)

A közbeszerzési eljárások dokumentációjával kapcsolatos teendők (közbeszerzési regisztráció véglegesítés az SSO felületen)

2018. augusztus 3., péntek 11:17

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/az-emva-irnyt-hatsg-kiegszt-kzlemnye-a-kzbeszerzsi-eljrsok-dokumentcijval-kapcsolatos-teendkrl

Amennyiben a támogatást igénylő avagy kedvezményezett által a www.palyazat.gov.hu weboldalon, avagy az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer (továbbiakban: EPTK) felületen (https://eptk.fair.gov.hu) megkísérelt regisztráció, illetve közbeszerzési dokumentumfeltöltés nem volt sikeres, úgy a közbeszerzési dokumentumok feltöltéséhez előírt regisztrációt lehetővé tevő iktatást az IH hajtja végre az Egységes Monitoring Információs Rendszerben (továbbiakban: EMIR) történő nyilvántartásba vétellel.

A regisztrációhoz a támogatást igénylő, vagy a kedvezményezett részéről az alábbi adatok megadása szükséges az IH részére: Természetes személy esetén: név, adószám, székhely, levelezési cím. Jogi személy esetén: név, adószám, cégjegyzékszám, székhely, levelezési cím.

Az IH által elvégzendő ügyféliktatáshoz a fenti adatok videkfejlesztes@me.gov.hu e-mail címre történő továbbítása szükséges.

Az IH által végrehajtott EMIR iktatás megtörténtét követően, a támogatást igénylő avagy kedvezményezett az elvégzett iktatásról és az általa így már a hivatkozott közlemény alapján végrehajtható EPTK regisztrációról, majd dokumentumfeltöltésről tájékoztatást kap.
(MVH)

Panasz/közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos tudnivalók

2018. augusztus 3., péntek 10:55
Tisztelt Ügyfelünk!

A Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) panaszkezelési tevékenységének célja, hogy a Kincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseivel kapcsolatos tevékenysége során felmerülő panaszokat, valamint közérdekű bejelentéseket a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően kezelje, ezáltal elősegítse a Kincstár és az ügyfél között felmerülő esetleges jogviták megelőzését, azok békés rendezését.

Az Ügyfelek panaszaikat/közérdekű bejelentéseiket az alábbi módokon terjeszthetik a Kincstár elé:

Szóbeli panasz/közérdekű bejelentés:

Amennyiben szóban kívánja megtenni a panaszt/közérdekű bejelentést, úgy azt: személyesen a Kincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások vagy a Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály ügyfélszolgálatán, valamint telefonon ügyfélfogadási időben a Kincstár honlapján található ügyfélszolgálati elérhetőségek között megjelölt telefonszámokon lehet előterjeszteni.

Írásbeli panasz/közérdekű bejelentés:

A Kincstár az írásbeli bejelentés megkönnyítése és az eljárás lefolytatásához szükséges adatok panaszos/közérdekű bejelentő általi teljes körű rendelkezésre bocsátása érdekében Panaszbejelentő nyomtatvány alkalmazását teszi lehetővé, amelynek használata azonban nem kötelező. Ebből kifolyólag a Kincstár az egyéb formában benyújtott írásbeli panaszt/közérdekű bejelentést is befogadja.

Amennyiben a panaszt/közérdekű bejelentést írásban kívánja megtenni, úgy azt:

postai úton a Kincstár Ügyfélszolgálati Osztályának 1095 Budapest, Soroksári út 22-24. szám alatti vagy a megyei Kormányhivatalok címére (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/az-ugyfelszolgalat-adatai) küldött irat formájában, telefaxon a 06-1-475-2114 faxszámra küldött irat formájában elektronikus úton a mv.panasz@allamkincstar.gov.hu vagy mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu e-mail címre írt levél formájában, vagy személyesen a Kincstár, illetve a megyei Kormányhivatalok ügyfélszolgálatán átadott irat útján lehet előterjeszteni.

Panasz/közérdekű bejelentés megtételével kapcsolatos további tájékoztatás érdekében kérjük, forduljon bizalommal a Kincstár Ügyfélszolgálati Osztályának munkatársaihoz a következő elérhetőségeken: 06-1-374-3603 vagy a 06-1-374-3604 telefonszámokon,

vagy postacímén: 1095 Budapest, Soroksári út 22-24.

Ügyfélfogadási idő személyesen és telefonon

H., K., Cs. 9.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00, valamint Sz., P. 9.00 - 12.00 között.

Közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerén keresztül tett bejelentés

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Panasz tv.) 4. §-a szerint közérdekű bejelentést 2014. január 1-jétől az alapvető jogok biztosa által üzemeltetett védett elektronikus rendszerben is meg lehet tenni

( https://www.ajbh.hu/kozerdeku-bejelentes-benyujtasa ). elektronikus úton az Ügyindítás menüpont segítségével; az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala panasziroda címén (Budapest V. ker., Nádor u. 22.) személyesen, előzetes bejelentkezés alapján. Bejelentkezésre a 06-1-475-7100 telefonszámon, vagy honlapukon elektronikus időpontfoglalás útján van lehetőség. Ebben az esetben a bejelentést az ügyfélszolgálati munkatárs rögzíti az elektronikus rendszerben.

Az eljárás illetékmentes, a bejelentéshez célszerű csatolni az annak elbírálásához szükséges iratokat.

A benyújtást követően a közérdekű bejelentés nyomon követése az Ügyintézés/Folyamatban lévő ügyek/Közérdekű bejelentésemről érdeklődöm menüpont segítségével, a megküldött ügyazonosító és a bejelentkezéskor megadott jelszó használatával történhet.

Magyar Államkincstár
(MVH)

41/2018. (VIII. 1.) számú Kincstár Közlemény

2018. augusztus 2., csütörtök 14:33

(MVH)

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

2018. július 30., hétfő 15:52
a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról
(MVH)

1/2018. (II. 1.) FM rendelet

2018. július 30., hétfő 15:50
a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról
(MVH)


Adja fel hirdetését gyorsan, ingyenesen!

A szakértő szemével

Hollósi Dávid
igazgató
Takarék Agrár Igazgatóság
Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu