2020. szeptember 29. kedd Mihály

Pályázatok

Ne maradjon le egyetlen mezőgazdasági pályázattal kapcsolatos hírről sem! Kíváncsi, hogy mik az aktuális agrár pályázatok és hogyan indulhat rajtuk? Olvassa el híreinket!

95/2020. (IX. 25.) számú Kincstár Közlemény

2020. szeptember 28., hétfő 14:40

Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának átmeneti támogatása

2020. szeptember 28., hétfő 14:36

Intézkedés célja: A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI.29.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján az állattartó 2020. október 1. és október 31. között benyújtott támogatási kérelme alapján kizárólag vissza nem térítendő átmeneti támogatás igénybevételére jogosult.

Támogatás jogosultja: Az az állattartó, aki megfelel a Rendelet 4. § (1) bekezdésében, valamint 6/B. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

Támogatás mértéke: A támogatás mértéke a saját állományból származó és a támogatási időszakban tenyésztésbe állított apaállat esetén az a)–c) pontokban foglaltak szerint kerül megállapításra, míg a támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén az apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb

a) apaállattá minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként 45 000 forint,

b) az „A” törzskönyvben nyilvántartott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 120 000 forint,

c) a „K” köztenyésztésre használható besorolást kapott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 90 000 forint

A támogatás összege a kérelmező rendelkezésére álló szabad átmeneti támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra.

Általános információk

Az átmeneti támogatás általános feltételeit a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet írja elő.

A támogatási kérelem 2020. október 1. és október 31. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz. Egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

Figyelemmel arra, hogy 2020. október 31-én a Kincstárnál az általános munkarendre tekintettel a munka szünetel, így a kérelmeket legkésőbb 2020. november 2-án 23:59:59-ig lehet benyújtani.

74/2016. (XI. 29.) FM rendelet

2020. szeptember 28., hétfő 14:31
a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

94/2020. (IX. 25.) számú Kincstár Közlemény

2020. szeptember 28., hétfő 12:56

Baromfi állatjóléti átmeneti támogatás

2020. szeptember 28., hétfő 7:36
Jogcím/intézkedés célja

Az intézkedés célja a baromfitenyésztés során az előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalások ellentételezése.

Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

A baromfitartó, aki megfelel a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 11. § és 13/B. §-ban meghatározott követelményeknek.

A támogatás mértéke

A 11/2019. (IV. 1.) AM rendeletben meghatározottak szerint.

Sertés állatjóléti átmeneti támogatás

2020. szeptember 28., hétfő 7:33
Jogcím/intézkedés célja

Az intézkedés célja a sertéstenyésztés során az előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalások ellentételezése.

Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

Az a sertéstartó, aki megfelel 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 14. § és 16/B. §-ban meghatározott követelményeknek.

A támogatás mértéke

A 39/2018. (XII. 13.) AM rendeletben meghatározottak szerint.

98/2020. (IX. 25.) számú Kincstár Közlemény

2020. szeptember 28., hétfő 7:32

97/2020. (IX. 25.) számú Kincstár Közlemény

2020. szeptember 28., hétfő 7:29

96/2020. (IX. 25.) számú Kincstár Közlemény

2020. szeptember 28., hétfő 7:26

Módosult a Pályázati Felhívás

2020. szeptember 24., csütörtök 9:57
Módosult 2020. szeptember 23. napján a „Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás
A felhívás az alábbi ponton módosult:
4.4.2. Kiválasztási kritériumok fejezet 3. Tartalmi értékelési szempontok pont 2. alpontja. A módosítás értelmében amennyiben a támogatást igénylő vállalta, hogy csatlakozik minőségrendszerhez, azt a működtetési időszak negyedik évének december 31. napjáig kell teljesítenie. A módosítással összhangban a 13. számú, Szakmai beszámoló melléklet 2. b. pontja is módosításra került.
A változásokkal kapcsolatos pályázati közlemény és a módosított pályázati dokumentáció a www.szechenyi2020.hu oldalon érhető el.

93/2020. (IX. 17.) számú Kincstár Közlemény

2020. szeptember 18., péntek 11:20

92/2020. (IX. 16.) számú Kincstár Közlemény

2020. szeptember 17., csütörtök 11:05

Anyakecske átmeneti támogatás

2020. szeptember 17., csütörtök 10:53

Jogcím/intézkedés célja

Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján kizárólag 2020. évben vissza nem térítendő átmeneti támogatás igényelhető az anyakecske-tartás jövedelmezőségének javítása érdekében.

Támogatás jogosultja

Az az anyakecskét tartó mezőgazdasági termelő, aki megfelel a 26/2014. (XI. 20.) FM rendeletben meghatározott követelményeknek.

Támogatás mértéke

Az átmeneti támogatás mértéke 8 200 forint/anyakecske, azzal, hogy a támogatás országos szinten a tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 32 000 egyed után nyújtható.

Általános információk

Az átmeneti támogatás általános feltételeit a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet írja elő.

A támogatási kérelem 2020. szeptember 21. és október 30. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz. Egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

26/2014. (XI. 20.) FM rendelet

2020. szeptember 17., csütörtök 10:48
az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról

Segédlet a számlatételek támogatástartalmának kiszámításához (2020/2021. tanév)

2020. szeptember 11., péntek 12:25
Segédlet az óvoda- és iskolatej program 2020/2021. tanév egyes szállítási időszakaira vonatkozóan kiállításra kerülő számlák tételei támogatástartalmának kiszámításához


Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu