2022. május 23. hétfő Dezső

Pályázatok

Ne maradjon le egyetlen mezőgazdasági pályázattal kapcsolatos hírről sem! Kíváncsi, hogy mik az aktuális agrár pályázatok és hogyan indulhat rajtuk? Olvassa el híreinket!

Promóciós intézkedések – kimeneti, eredmény- és hatásmutatók

2022. május 20., péntek 12:11
A kimeneti, eredmény- és hatásmutatók kitöltése

VP6-6.4.1.1-22 Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Lovas létesítmények fejlesztése

2022. május 19., csütörtök 12:53
A felhívás elsődleges célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások, vidéki térségekben élő magánszemélyek induló vagy már működő lovas tevékenységeinek támogatása, kiemelten a lovas létesítményeinek fejlesztése érdekében.
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:
- vidéki térségekben működő mikrovállalkozás, beleértve a családi mezőgazdasági társaságot is (CSMT),
- vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő.
Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9.§ (2) c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.
Az őstermelőknek meg kell felelniük a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti vállalkozásnak.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2022. május 4. naptól 2022. július 12. napig van lehetőség.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100.000.000 forint.
A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től és a regionális beruházási támogatási szabályoktól függően az alábbiak szerint alakul:
A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén
50%
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban lévő településen
60%
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen
70%

Regionális beruházási támogatás esetén a támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban a következők szerint alakul, azzal, hogy az így számított támogatási intenzitás nem haladhatja meg a Vidékfejlesztési Programban meghatározott maximális támogatási mértéket:
a) Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld Észak-Magyarország és Pest tervezési-statisztikai régióban 50%,
b) Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 30%.
A támogatási intenzitás mikro- és kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, növelhető. Mivel a kérelmet benyújtó természetes személy és őstermelő kedvezményezettek a kifizetési kérelem benyújtásakor már mikro- és kisvállalkozásként működnek, ezért részükre is a támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető.


A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti településtől függően az alábbiak szerint alakul:

Intenzitás

Dél-Alföld, Dél-Dunántúl,

Észak-Alföld, Észak-Magyarország és

Pest tervezési-statisztikai régió

Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl

tervezési-statisztikai régió

nem besorolható

kedvezményezett

fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő

nem besorolható

kedvezményezett

fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő

50%

60%

70%

50%

50%

50%


A pályázati lehetőségekről részletesen a palyazat.gov.hu honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

37/2022. (V. 13.) számú Kincstár Közlemény

2022. május 13., péntek 11:19

Szakképző intézmények adatai a megállapodás/megállapodás-módosítás jóváhagyása iránti kérelem benyújtására szolgáló elektronikus kérelembenyújtó felületen történő rögzítéshez (2022/2023. tanév)

2022. május 12., csütörtök 11:39
A programban részt vevő szakképző intézményeknek a 2022/2023. tanévi elektronikus kérelembenyújtó felületen történő rögzítéséhez szükséges adatait tartalmazó Excel táblázat

Excel táblázatok a megállapodások és megállapodás-módosítások adatainak feltöltéséhez (2022/2023. tanév)

2022. május 10., kedd 10:48
A 2022/2023. tanévi megállapodás/megállapodás-módosítás jóváhagyása iránti kérelem kapcsán benyújtani kívánt megállapodások és megállapodás-módosítások adatainak elektronikus felületre történő feltöltésére szolgáló Excel táblázatok

16/2015. (IV. 9.) FM rendelet

2022. május 9., hétfő 14:41
a mezőgazdasági kistermelői támogatásról

10/2015. (III. 13.) FM rendelet

2022. május 9., hétfő 14:40
az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről

106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet

2022. május 9., hétfő 14:39
a történelmi bázis jogosultságról

9/2015. (III. 13.) FM rendelet

2022. május 9., hétfő 14:38
a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

5/2015. (II. 19.) FM rendelet

2022. május 9., hétfő 14:36
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

22/2016 (IV. 5.) FM rendelet

2022. május 9., hétfő 14:34
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

36/2022. (V. 5.) számú Kincstár Közlemény

2022. május 5., csütörtök 13:35

Módosult a Pályázati Felhívás dokumentációja

2022. május 5., csütörtök 10:05

2022.05.04. napján módosítás történt a VP3-14.1.3-22 kódszámú, Kiskérődző állatjóléti támogatás című Pályázati Felhívás (a továbbiakban: Felhívás) 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pont, V. Ektoparaziták (külső élősködők), valamint legyek, szúnyogok, nyüvek elleni védekezés bekezdés 2. alpontjában, amely változás a kapcsolódó mellékletekben is átvezetésre került (1. sz., 4. sz. és 8. sz. melléklet). A Felhívás szövegezését követve az alábbira módosult:

„Külső paraziták ellen kezelni kell az állományt, mely kezelést juhok esetében a nyírást követő két hónapon belül, kecskék esetében az adott év május 31-ig kell megtenni.”

Felhívjuk kérelmezőink figyelmét, hogy a kötelezettségvállalási időszakra a módosítás alapján készüljenek és a módosított nyomtatványon szükséges az Állatjóléti előírások nyilvántartási naplóját (8. sz. melléklet) vezetni.

A változásokkal kapcsolatos pályázati közlemény az alábbi oldalon érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-kiskrdz-llatjlti-tmogats-cm-vp3-1413-22-kdszm-felhvs

MEGÁLLAPODÁS ÉS MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS MINTA (2022/2023. TANÉV)

2022. május 4., szerda 15:08
Minta az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 15/2021. (III. 31.) AM rendelet szerint megkötendő, 2022/2023. tanévi megállapodásokhoz és megállapodás-módosításokhoz

19/2021. (V. 5.) AM rendelet (Hatályos: 2022.04.02 - 2022.09.14.)

2022. május 3., kedd 13:03
az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

Szakképző intézmények adatai a szállítási szerződések jóváhagyása iránti kérelem benyújtására szolgáló elektronikus kérelembenyújtó felületen történő rögzítéshez (2022/2023. tanév)

2022. május 3., kedd 12:37
A programban részt vevő szakképző intézményeknek a 2022/2023. tanévi elektronikus kérelembenyújtó felületen történő rögzítéséhez szükséges adatait tartalmazó Excel táblázat

FHA - Food & Beverage 2022

2022. május 3., kedd 12:13
az Európai Bizottság részt vesz az egyik legnagyobb, Szingapúrban 2022. szeptember 5-8. között megrendezésre kerülő agrár-élelmiszeripari vásáron
A Bizottság felkéri az egyes tagállamokat, hogy ajánljanak fel legfeljebb öt kulcsfontosságú terméket a vásár számára.
EUSurvey - Survey (europa.eu)