2019. október 14. hétfő Helén

Pályázatok

Ne maradjon le egyetlen mezőgazdasági pályázattal kapcsolatos hírről sem! Kíváncsi, hogy mik az aktuális agrár pályázatok és hogyan indulhat rajtuk? Olvassa el híreinket!

47/2019. (X. 8.) számú Kincstár Közlemény

2019. október 9., szerda 11:27

48/2019. (X. 8.) számú Kincstár Közlemény

2019. október 9., szerda 11:10

Komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatás

2019. október 9., szerda 10:20

Intézkedés célja

Vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás nyújtása a komlóültetvény létesítéséhez szükséges talaj-előkészítés, alaptrágyázás, valamint a támrendszer és öntözési rendszer kiépítéséhez szükséges műveletekre.

Támogatás jogosultja

A 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet alapján támogatás igénybevételére az a természetes személy vagy jogi személy jogosult, aki – egyéb feltételek mellett – a 2019. november 16. és 2021. május 30. közötti támogatási időszakban komlóültetvényt létesít.

A műveleteket a támogatási kérelmek benyújtását követően lehet megkezdeni.

Támogatás mértéke

A támogatás mértéke a támogatási időszakban létesített komlóültetvény létesítésének műveleteihez (talaj-előkészítés, alaptrágyázás, támrendszer és öntözési rendszer kialakítás) kapcsolódó, új anyag beszerzési költség, valamint gépi és élőmunka igénybevételéhez kapcsolódó költség számlával igazolt összegének 75%-a, de legfeljebb hektáronként 6 millió forint.

A támogatás nem haladhatja meg a mezőgazdasági termelő és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

Benyújtási idő

A támogatási kérelmek benyújtási ideje 2019. október 15-étől 2019. október 30-áig, postai úton a Kincstár részére.

A kifizetési kérelmek benyújtási ideje 2020. május 15-étől 2021. június 30-áig, postai úton a Kincstár részére.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

A mezőgazdasági termelőeszközökben bekövetkezett viharkárok részbeni kompenzálása támogatás

2019. október 9., szerda 10:05

Intézkedés célja:

A mezőgazdasági termelő a 2019. május 1. és augusztus 31. közötti időszakban bekövetkezett vihar által a termelőeszközében okozott kár részbeni kompenzálása céljából egyszeri, vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást vehet igénybe.

Támogatás jogosultja:

Támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely – egyéb feltételek mellett – tulajdonában van a vihar által károsodott termelőeszköz, továbbá rendelkezik a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) károsodott termelőeszköz fekvése szerint illetékes megyei ügyintéző szervezete által kiállított igazolással.

Támogatás mértéke:

A támogatás mértéke legfeljebb a termelőeszközben keletkezett és a NAK által igazolt kár összege azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a mezőgazdasági termelő és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

Benyújtási idő:

A támogatási kérelem 2019. október 15. és október 31. között postai úton nyújtható be a Kincstárhoz.

A Kincstár a fenti határidőn túl benyújtott, valamint a hiányos kérelmeket elutasítja. A benyújtási határidő jogvesztő, elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

46/2019. (X. 4.) AM rendelet

2019. október 9., szerda 9:52
Viharkár de minimis támogatása

37/2019. (VII. 26.) AM rendelet

2019. október 9., szerda 9:34
a komlóültetvények létesítésének támogatásáról

Excel táblázatok a kifizetési kérelmek kapcsán elszámolni kívánt számlák, kísérő intézkedések és munkafüzetek adatainak feltöltéséhez (2019/2020. tanév)

2019. október 7., hétfő 17:04
A 2019/2020. tanév egyes teljesítési időszakainak kifizetési kérelmei kapcsán elszámolni kívánt számlák, kísérő intézkedések és munkafüzetek adatainak elektronikus felületre történő feltöltésére szolgáló Excel táblázatok

46/2019. (X. 3.) számú Kincstár Közlemény

2019. október 3., csütörtök 16:43

Excel táblázat a kifizetési kérelmek kapcsán elszámolni kívánt számlák és tételek feltöltéséhez (2019/2020. tanév)

2019. október 1., kedd 8:12
A 2019/2020. tanév egyes szállítási időszakainak kifizetési kérelmei kapcsán elszámolni kívánt számlák és számlatételek elektronikus kérelembe való feltöltésére szolgáló excel sablon, a kitöltést segítő minta példákkal és segédlettel

Segédlet a számlatételek támogatástartalmának kiszámításához (2019/2020. tanév)

2019. október 1., kedd 7:52
Segédlet az óvoda- és iskolatej program 2019/2020. tanév egyes szállítási időszakaira vonatkozóan kiállításra kerülő számlák tételei támogatástartalmának kiszámításához

39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet

2019. szeptember 28., szombat 8:49

Haszongalamb vásárláshoz nyújtott támogatás

2019. szeptember 28., szombat 8:47

Jogcím/intézkedés célja

A haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás igényelhető haszongalamb (72 órás vagy ennél idősebb, hústermelésre szánt vagy e szárnyaskategória előállítását célzó tenyésztési program keretében, fogságban nevelt galamb) támogatási időszakban történt vásárlása esetén.

Támogatás jogosultja

A támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki a támogatási időszakban legalább 400 haszongalambot vásárolt, amelyeket állandó lábgyűrűvel láttak el.

A támogatás mértéke

A vásárolt haszongalamb ellenértékének 75%-a, de legfeljebb 6000 forint/haszongalamb azzal, hogy az nem haladhatja meg a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

45/2019. (IX. 26.) számú Kincstár Közlemény

2019. szeptember 28., szombat 8:42

44/2019. (IX. 25.) számú Kincstár Közlemény

2019. szeptember 26., csütörtök 16:29

43/2019. (IX. 23.) számú Kincstár Közlemény

2019. szeptember 24., kedd 15:15

42/2019. (IX. 23.) számú Kincstár Közlemény

2019. szeptember 24., kedd 15:11

41/2019. (IX. 23.) számú Kincstár Közlemény

2019. szeptember 24., kedd 15:05

40/2019. (IX. 23.) számú Kincstár Közlemény

2019. szeptember 24., kedd 9:51


A szakértő szemével

Támogató:
Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu