2021. február 28. vasárnap Elemér

Pályázatok

Mezőgazdasági krízisbiztosítás / Kockázatkezelési rendszer IV. pillér

2021. január 29., péntek 12:18
Jogcím/intézkedés célja

Az állam a mezőgazdasági termelők időjárási és más kockázatok következtében kialakuló jövedelemingadozásainak mérséklése és a mezőgazdasági jövedelmek stabilizálása céljából mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszert működtet.

A mezőgazdasági termelő önkéntesen, a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez történő csatlakozási kérelme Magyar Államkincstárhoz, mint krízisbiztosítási szervhez történő benyújtásával a krízisbiztosítási rendszerben tagsági jogviszonyt szerezhet – a csatlakozási kérelem benyújtása évének első napjától számított – három éves időtartamra.

A csatlakozást követően, a tagsági jogviszony keretében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségén túl a mezőgazdasági termelőnek krízisbiztosítási hozzájárulást kell fizetnie, és amennyiben a mezőgazdasági termelő tárgyévi jövedelme rajta kívül álló okból 30%-ot meghaladó mértékben visszaesik a tárgyévet megelőző három év átlagos jövedelméhez képest, krízisbiztosítási kompenzációra szerezhet jogosultságot a kompenzációs kérelem tárgyévet követő évben történő benyújtásával.
Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja
Az a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által nyilvántartott ügyfél, aki megfelel A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvényben, valamint a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek.
A támogatás mértéke
A 2011. évi CLXVIII. törvényben, valamint a 68/2020. (XII. 23.) AM rendeletben meghatározottak szerint.
Általános információk
Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel illetve a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.


Vissza

Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu