2019. november 20. szerda Jolán

Pályázatok (4. oldal)

Ne maradjon le egyetlen mezőgazdasági pályázattal kapcsolatos hírről sem! Kíváncsi, hogy mik az aktuális agrár pályázatok és hogyan indulhat rajtuk? Olvassa el híreinket!

31/2019. (VII. 11.) számú Kincstár Közlemény

2019. július 11., csütörtök 10:30

20/2019. (V. 27.) AM rendelet

2019. július 9., kedd 16:34
a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról

Tájékoztató a 2018/2019. végrehajtási időszakban támogatott varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszerekről és gyógyhatású készítményekről

2019. július 9., kedd 14:13
a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 4/2017. (I. 23.) FM rendelet 18. §-a szerint, a varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni állategészségügyi kezeléshez felhasználható támogatásra jogosult készítmények listája

Szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatás

2019. július 3., szerda 14:19

Jogcím/intézkedés célja

Az intézkedés célja: általános csekély összegű támogatás nyújtása a szárítmány-előállító tevékenységet folytató vállalkozások számára, a tárgyidőszakban szárítmány-előállításra felhasznált és igazolt tüzelőanyag-mennyiségének és az elszámolási időszak átlagos fűtőértékének szorzataként meghatározott felhasznált hőenergia-mennyiség (kWh) alapján.

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe zöldség- és gyümölcsfélékből, gyógynövényekből és fűszernövényekből, forró levegővel mesterségesen szárított, illetve aszalt termény előállításához felhasznált fűtési költségek után.

Támogatás jogosultja

A 20/2019. (V. 27.) AM rendelet alapján azok a szárítmány-előállító vállalkozások jogosultak támogatásra, amelyek – egyéb feltételek mellett – igazolják a szárítmány-előállítás céljára felhasznált tüzelőanyag (földgáz, tartályos vagy palackos propán-bután gáz) mennyiségét, valamint a feldolgozandó termény megnevezését és mennyiségét, a végtermék megnevezését és mennyiségét, valamint a feldolgozáshoz felhasznált tüzelőanyag mennyiségét napi bontásban tartalmazó, belső nyilvántartást vezet.

Támogatás mértéke

A támogatás összege a kérelem benyújtását megelőző év július 1-jétől a benyújtási év június 30-áig tartó időszakban szárítmány előállítására felhasznált hőenergia mennyiségétől függ. A támogatás mértéke a 20/2019. (V. 27.) AM rendelet 4. mellékletében meghatározott sávok szerint változik, de igénylőnként a tárgyévben legfeljebb 66 666 eurónak megfelelő forintösszeg lehet.

Benyújtási idő

A benyújtásra évente július 15. és augusztus 15. között van lehetőség.

A támogatási kérelem a benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig elektronikus úton módosítható, azonban a támogatási kérelem benyújtását követően hiánypótlásnak nincs helye.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

29/2019. (VI. 25.) számú Kincstár Közlemény

2019. június 26., szerda 11:58

28/2019. (VI. 25.) számú Kincstár Közlemény

2019. június 26., szerda 8:33

29/2019. (VI. 20.) AM rendelet

2019. június 25., kedd 12:05
a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet

Méhegészségügyi csekély összegű támogatás

2019. június 25., kedd 11:22
Jogcím/intézkedés célja

Az intézkedés célja a kérelmező részére vissza nem térítendő, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti, mezőgazdasági csekély összegű támogatás (a továbbiakban: támogatás) nyújtása a tenyészetében lévő méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzése érdekében.

Támogatás jogosultja

A 29/2019 (VI. 20.) AM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) alapján az intézkedés igénybevételére az a Magyar Államkincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben, a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelemre nyilvántartásba vett természetes vagy jogi személy jogosult, aki vagy amely:

2018. november 15. napján a Tenyészet Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR) nyilvántartott méhállománnyal rendelkezik;

2018. évi monitoring vizsgálatok során az adataiban megállapított változásokat az illetékes megyei kormányhivatalhoz bejelentette;

nyilatkozik a támogatási rendelet 4. § (1) bekezdés c) - e) pontjában foglaltakról.


A kérelmező (vagy meghatalmazottja) 2019.07.15. és 2019.09.02. között kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással, mindösszesen egy darab támogatási kérelmet nyújthat be, a Kincstárá által erre a célra rendszeresített űrlapkitöltő felületén keresztül.

A támogatás mértéke
2019. évre 600 millió forint a támogatási rendelet alapján meghatározott keretösszeg.
A kérelmező a 2018. november 15. napján a TIR nyilvántartásban szereplő méhállomány alapján, méhcsaládonként 500 Ft támogatásra jogosult azzal, hogy a támogatás összege nem haladhatja meg a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keret mértékét.

Amennyiben az adott támogatási évben, az összes kérelmező részére megállapított jogosult támogatási összeg meghaladja a rendelkezésre álló 600 millió forintos támogatási keretösszeget, a kérelmezők részére megállapítható jogos támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken (visszaosztás).

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

27/2019. (VI. 20.) számú Kincstár Közlemény

2019. június 20., csütörtök 17:30

27/2019. (VI. 14.) AM rendelet

2019. június 20., csütörtök 17:25
a baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatásáról

Baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatása

2019. június 20., csütörtök 17:23
Jogcím/intézkedés célja

A baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatásáról szóló 27/2019. (VI. 14.) AM rendelet alapján a baromfi- vagy sertéstartó, illetve a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás jövedelempótló támogatása.

Támogatás jogosultja

Baromfi- vagy sertéstartó, illetve a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás, aki vagy amely a baromfi, illetve sertés állatjóléti támogatás keretében 2018. támogatási évre támogatási kérelmet nyújtott be.

A támogatás mértéke

A támogatás alapját képező állományba tartozó foglalkoztatottanként legfeljebb 200 000 forint.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

Ökológiai fókuszterületek (EFA elemek) listája

2019. június 17., hétfő 17:00

26/2019. (VI. 14.) számú Kincstár Közlemény

2019. június 17., hétfő 15:59

25/2019. (VI. 14.) számú Kincstár Közlemény

2019. június 15., szombat 7:07


A szakértő szemével

Támogató:
Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu