2018. augusztus 20. hétfő István

Pályázatok (4. oldal)

Ne maradjon le egyetlen mezőgazdasági pályázattal kapcsolatos hírről sem! Kíváncsi, hogy mik az aktuális agrár pályázatok és hogyan indulhat rajtuk? Olvassa el híreinket!

32/2018. (VI. 13.) számú Kincstár Közlemény

2018. június 14., csütörtök 17:39

(MVH)

31/2018. (V. 30.) számú Kincstár Közlemény

2018. május 30., szerda 19:49

(MVH)

Szőlőültetvények szerkezetátalakítási támogatása

2018. május 30., szerda 9:40

(MVH)

Változás bejelentés a VP4-10.2.1.1-15 kódszámú " A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése" jogcím kapcsán

2018. május 28., hétfő 12:14
Kitöltési útmutató a VP Őshonos állatok in situ jogcímhez kapcsolódó változások elektronikus úton történő bejelentéséhez.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése alapján a kedvezményezettnek a támogatási szerződésben rögzített, vagy bármely, e rendelet alapján szolgáltatott adataiban változás következik be, vagy a projekt műszaki, szakmai tartalma, költségvetése, vagy a támogatás egyéb feltételei változnak, a kedvezményezett a tudomására jutástól számítatott nyolc napon belül köteles azt bejelenteni az irányító hatóságnak.

Továbbá, a támogatást igénylő a támogatási döntés meghozatalát követően a támogatásról lemondhat/elállhat.


(MVH)

Tájékoztató a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatás végrehajtásához

2018. május 25., péntek 11:53
Tájékoztató a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatás végrehajtásához kapcsolódóan
(MVH)

30/2018. (V. 15.) számú Kincstár Közlemény

2018. május 16., szerda 12:42

(MVH)

Kitöltési útmutató előleg igényléshez

2018. május 16., szerda 8:55

(MVH)

Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása

2018. május 16., szerda 8:50
A mezőgazdasági termelés egyik legnagyobb kihívása az időjárási szélsőségekkel szembeni kitettség, ami a magyar mezőgazdaság versenyképességének tartósan korlátozó tényezőjévé vált.
A szélsőséges időjárási jelenségek (téli és tavaszi fagykár, hirtelen lezúduló jelentős mennyiségű csapadék, viharkár, jégkár) évről-évre komoly károkat okoznak a gabona-, olajnövény- és kertészeti termelésünk alakulásában, mely jelentős hatással van az egész ágazat kibocsátására versenyképességére és jövőbeni eltartó képességére. A klímaváltozáshoz történő adaptáció, a környezeti feltételekhez való alkalmazkodás, valamint a kármegelőző és - mérséklő tevékenység azonban mégis elmaradott Magyarországon, mely részben az ágazat gyenge finanszírozásának és a kármegelőző beruházások magas költségének, valamint a termelő beruházások elsőbbségének köszönhető.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, illetve a kockázat megelőzés és- kezelés előmozdítását. A cél elérését a Kormány a mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
A pályázatok benyújtására kizárólag mezőgazdasági termelők (és azok bizonyos csoportjai) számára nyílik lehetőség. A rendelkezésre álló 4,72 milliárd forintos keretösszegből jégesőkár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia, mezőgazdasági esőkár megelőzését szolgáló technológia és tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia
beszerzésére és telepítésére lehet támogatást igényelni.
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. január 6. napjától 2019. január 7. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 2017. február 6. 2017. március 6. 2017. április 6. 2017. július 6. 2017. október 6. 2018. január 8. 2018. április 9. 2018. július 9. 2018. október 9. 2019. január 7.
(MVH)

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése” című (VP4-15.2.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

2018. május 15., kedd 16:02

2018. május 15-én módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése” című (VP4-15.2.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja. Felhívjuk a Támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet hatálybalépését követően több fejezetben megváltozott a végrehajtási rendeletre való hivatkozások száma. A 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezetben megváltozott a kifizetési igénylések benyújtásának határideje.

Kifizetési igénylés benyújtási időszak:

Határidő

Előírás

Tétel

2016. december 19.- december 30.

kifizetési igénylés beadása

mindegyik tétel

2017. augusztus 1.- augusztus 31.

kifizetési igénylés beadása

mindegyik tétel

2018. augusztus 1.- december 31.

kifizetési igénylés beadása

mindegyik tétel

2019. augusztus 1.- december 31.

kifizetési igénylés beadása

mindegyik tétel

2020. augusztus 3.- december 31.

kifizetési igénylés beadása

mindegyik tétel 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezetben megváltozott a támogatási kérelem benyújtásának határideje.

Támogatási kérelem benyújtási határidő: 2018.március 1. és 2018. december 31. között.
Az 5.1. A támogatás formája fejezetben megváltozott az euró/forint átváltási arányra vonatkozó előírás.

A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/Ft átváltási arány a folyósítás évének január 1-én fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra. A Támogatói okirat a felhívással összhangban módosult. Módosult továbbá a 4. számú melléklet.

Kapcsolódó pályázat és mellékletei:
https://www.palyazat.gov.hu/vp4-15211-16-erdszeti-genetikai-erforrsok-megrzse
(MVH)

29/2018. (V. 10.) számú Kincstár Közlemény

2018. május 11., péntek 10:13

(MVH)

28/2018. (V. 7.) számú Kincstár Közlemény

2018. május 8., kedd 13:20

(MVH)

Szállítási szerződés minta a 2018/2019. tanévhez - szerkeszthető formátumban

2018. május 7., hétfő 15:03
az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet 3. számú melléklete szerinti szállítási szerződés minta, amely használható a 2018/2019. tanévi szállítási szerződésekhez
(MVH)

27/2018. (IV. 27.) számú Kincstár Közlemény

2018. május 3., csütörtök 10:11

(MVH)


Adja fel hirdetését gyorsan, ingyenesen!

A szakértő szemével

Hollósi Dávid
igazgató
Takarék Agrár Igazgatóság
Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu