2020. szeptember 30. szerda Jeromos

Pályázatok (8. oldal)

Ne maradjon le egyetlen mezőgazdasági pályázattal kapcsolatos hírről sem! Kíváncsi, hogy mik az aktuális agrár pályázatok és hogyan indulhat rajtuk? Olvassa el híreinket!

Regisztrációval kapcsolatos kérdés

2020. május 22., péntek 13:40
Regisztrációval kapcsolatos kérdés
Kérdésem az, hogy...
Válasz az, hogy

teszt2

2020. május 22., péntek 13:30
fbbf

test2

2020. május 22., péntek 13:07
teszt
fsdgsfdgsfdggg

teszt1

2020. május 22., péntek 13:06
teszt
svgfsgfsdgfsdg

44/2020. (V. 21.) számú Kincstár Közlemény

2020. május 21., csütörtök 20:08

Termeléshez kötött növénytermesztés támogatás bizonylat adatmegadás kitöltési segédlet

2020. május 19., kedd 12:41

Ha a kérelme tartalmaz olyan táblát, amelyre olyan termeléshez kötött növénytermesztési támogatást igényelt, melynek igényléséhez előírás a minősített szaporítóanyag igazolás megléte, akkor az igényléshez további adatmegadás szükséges.

A Termeléshez kötött növénytermesztés támogatása adatblokkban a minősített szaporítóanyag beszerzését alátámasztó dokumentum(ok)on szereplő adatokat kell megadni.

Kérjük használja a kitöltési segédletet.

Termeléshez kötött növénytermesztés támogatás adatblokk jelent meg a kérelmen, mi a teendő"

2020. május 18., hétfő 7:46

Ha a kérelme tartalmaz olyan táblát, amelyre olyan termeléshez kötött növénytermesztési támogatást igényelt, melynek igényléséhez előírás a minősített szaporítóanyag igazolás megléte, akkor az igényléshez további adatmegadás szükséges.
A Termeléshez kötött növénytermesztés támogatása adatblokkban a minősített szaporítóanyag beszerzését alátámasztó dokumentum(ok)on szereplő adatokat kell megadni.
Kérjük használja a kitöltési segédletet.

Kitöltési útmutató a megállapodások és megállapodás-módosítások adatainak a megállapodás/megállapodás-módosítás jóváhagyása iránti kérelem benyújtására szolgáló elektronikus kérelembenyújtó felületen, Excel táblázatokkal történő rögzítéséhez

2020. május 15., péntek 16:16
Kitöltési útmutató az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében a megállapodások és megállapodás-módosítások adatainak a megállapodás/megállapodás-módosítás jóváhagyása iránti kérelem benyújtására szolgáló elektronikus kérelembenyújtó felületen, Excel táblázatokkal történő rögzítéséhez

Excel táblázatok a megállapodások és megállapodás-módosítások adatainak feltöltéséhez (2020/2021. tanév)

2020. május 15., péntek 16:07
A 2020/2021. tanévi megállapodás/megállapodás-módosítás jóváhagyása iránti kérelem kapcsán benyújtani kívánt megállapodások és megállapodás-módosítások adatainak elektronikus felületre történő feltöltésére szolgáló Excel táblázatok

Tájékoztató a több tartási hellyel rendelkező állattartókat érintő adategyeztetésről

2020. május 12., kedd 13:06

A hatékony járványügyi intézkedések előfeltétele, hogy a hatóság pontos információval rendelkezzen minden állatról, azaz tudja, hogy egy adott tenyészetben hány állatot tartanak. A több tartási hellyel rendelkező állattartóknak legkésőbb 2020. május 15-ig kell nyilatkozniuk a pontos adatokról a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) e célra létrehozott elektronikus felületén.

A Magyar Államkincstár (Kincstár) felhívja a kérelmezők figyelmét, hogy fenti adategyeztetést a megjelölt határnapig kötelesek teljesíteni, melyről tájékoztató és az eljárásrendek megtalálhatóak a NÉBIH honlapján.

Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy amennyiben olyan támogatási igényléssel rendelkeznek, melyhez kapcsolódóan az állatok tenyészete/tartási helyének ismerete és nyomon követése a támogatás odaítélésének egyik feltétele, úgy az alábbiak szerint járjanak el:

Anyatehéntartás támogatás: lehetőleg az egységes kérelem benyújtását megelőzően teljesítsék adategyeztetési kötelezettségüket, annak érdekében, hogy a benyújtó felületen már a valós állapotnak megfelelően rögzíthessék a tenyészet azonosítóját. A korábban benyújtott Egységes kérelem esetén a tenyészetkód módosulását követő 15 napon belül adatváltozás benyújtásával szükséges bejelenteni az új tenyészetkódot.

Anyajuhtartás támogatás: az intézkedés tekintetében a birtokon tartási időszak alatt történt új tenyészet bevonása esetén szintén 15 napos határidővel adatváltozás benyújtásával szükséges bejelenteni az új tenyészetkódot. FIGYELEM! Új instruktori igazolás kiadására nem kerül sor, azt csatolni az adatváltozáshoz nem szükséges!

Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás: a kedvezményezetteknek az új tenyészet bevonásának napjától számított 15 napon belül elektronikus úton változás bejelentés benyújtásával szükséges bejelenteni az új tenyészetkódot.

Tejhasznútehén-tartás támogatás, és a hízottbika-tartás támogatás jogcímek esetében a fenti adategyeztetési kötelezettség további bejelentési kötelezettséget nem okoz!

Az adatváltozás, illetve változás bejelentéssel kapcsolatos, kitöltést segítő felhasználó tájékoztatók az alábbi linken érhetőek el:

Adatváltozás:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes

Változás bejelentés:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/3101643/tajekoztatok/valtozas-bejelentes-a-vp3-14-1-1-16-kodszamu-a-tejagazat-szerkezetatalakitasat-kisero-allatjoleti-tamogatas-jogcim-kapcsan

Milyen szempontok alapján tudom meghatározni, hogy egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülök-e"

2020. május 12., kedd 9:17

Támogatás szempontjából vállalkozásnak minősül:

1) jogi személyek

- egyesület

- gazdasági társaságok (Kkt., Bt., Kft., Rt.)

- szövetkezet

- egyesülés

- alapítvány

2) természetes személyek

- mezőgazdasági őstermelő

- egyéni vállalkozó

- egyéni cég

- családi gazdálkodó

- családi gazdaság tagja

- egyéb, külön jogszabály alapján csekély összegű támogatásra jogosult természetes személy

A 1407/2013/EU bizottsági rendelet, 1408/2013/EU bizottsági rendelet és 717/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 2. pontjai értelmében „egy és ugyanazon vállalkozás”: valamennyi olyan vállalkozás, amelyek között az alábbi kapcsolatok legalább egyike fennáll:

a) valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai szavazati jogának többségével (50+%),

b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási-, irányítási- vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét,

c) valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik vállalkozás felett az utóbbi vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az annak alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően,

d) valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb részvényeseivel vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül ellenőrzi az említett vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának többségét.

A fentebb felsorolt kapcsolati formák bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkező vállalkozások is „egy és ugyanazon vállalkozásnak” minősülnek.

Az egy és ugyanazon vállalkozói minőség meghatározására vonatkozó fontosabb ismereteket és információkat az Agrárminisztérium hivatalos lapja:

Földművelésügyi Értesítő LXIX. évfolyam 4. száma (2019. június 17.) https://www.kormany.hu/download/2/34/a1000/4.pdf#!DocumentBrowse - Tájékoztató az általános, mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatások odaítélésével összefüggésben alkalmazandó „egy és ugyanazon vállalkozás” fogalmáról – tárgyú rész tartalmazza.Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu