2019. március 26. kedd Emánuel

Pályázatok (5. oldal)

Ne maradjon le egyetlen mezőgazdasági pályázattal kapcsolatos hírről sem! Kíváncsi, hogy mik az aktuális agrár pályázatok és hogyan indulhat rajtuk? Olvassa el híreinket!

49/2018. (X. 31.) számú Kincstár Közlemény

2018. november 5., hétfő 14:41

48/2018. (X. 31.) számú Kincstár Közlemény

2018. október 31., szerda 23:54

MELLÉKELNI KELL-E A KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ A SZÁMLAÖSSZESÍTŐ BETÉTLAPOT"

2018. október 31., szerda 16:15
A 2018/2019-es tanévtől kezdődően a kifizetési kérelmeket kötelező elektronikus úton benyújtani a Magyar Államkincstár részére. Az erre a célra kialakított elektronikus benyújtó felületen a számlák adatait kell megadni és a számlák egy-egy szkennelt példányát szükséges feltölteni. A számlaösszesítő betétlapot nem kell a kifizetési kérelem mellékleteként benyújtani. A szkennelt dokumentumok olvashatóságát a feltöltés előtt ellenőrizni szükséges!

MELLÉKELNI KELL-E A KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ A KÍSÉRŐ INTÉZKEDÉSEK BETÉTLAPOT"

2018. október 31., szerda 16:14
A 2018/2019-es tanévtől kezdődően a kifizetési kérelmeket kötelező elektronikus úton benyújtani a Magyar Államkincstár részére. Amennyiben az ügyfél a kifizetési kérelemmel érintett időszakban megvalósított kísérő intézkedések után támogatást kíván igénybe venni, akkor a kifizetési kérelem elektronikus benyújtására kialakított elektronikus benyújtó felületen szükséges megadni a kísérő intézkedéssel kapcsolatos adatokat; továbbá a kifizetési kérelemhez csatolni kell a kísérő intézkedések megvalósítását igazoló, a köznevelési intézmény vezetője által hitelesített igazolás egy-egy szkennelt példányát. Az összesítő betétlapot nem szükséges a kifizetési kérelem mellékleteként benyújtani. A szkennelt dokumentumok olvashatóságát a feltöltés előtt ellenőrizni szükséges!

AZ ISKOLAGYÜMÖLCSRŐL SZÓLÓ SZÁMLÁKAT A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY VAGY A FENNTARTÓ RÉSZÉRE KELL KIÁLLÍTANI"

2018. október 31., szerda 16:12
A számlákon vevőként minden esetben az átvevő köznevelési intézmény fenntartóját kell feltüntetni.

MI A TEENDŐ AKKOR, HA A MEGÁLLAPODÁS/MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁSBAN FELTÜNTETETT TANULÓLÉTSZÁMHOZ KÉPEST JELENTŐS VÁLTOZÁS KÖVETKEZETT BE"

2018. október 31., szerda 16:08
A tanulói létszámban bekövetkezett jelentős mértékű változás esetén nincs lehetőség az egyes köznevelési intézményekbe ténylegesen beiratkozott, 1-6. évfolyamra járó tanulók létszámának módosítására. A bekövetkezett létszámváltozások kiegyenlítése érdekében az intézkedés végrehajtását szabályozó nemzeti rendeletben leírtak alkalmazandók.
Amennyiben a leszállított termékmennyiség nem éri el az adott fenntartó esetében az adott időszakra jóváhagyott mennyiség 80%-át, akkor szankció alkalmazására kerül sor.
Amennyiben a leszállított termékmennyiség meghaladja az adott fenntartó esetében termékenként és időszakonként jóváhagyott mennyiség 120%-át, akkor a 20%-on felüli átcsoportosítással érintett termékmennyiségek tekintetében elutasításra kerül sor.

AZOKNAK A SZÁLLÍTÓKNAK, AKIK MÁR RENDELKEZNEK AZ ISKOLAGYÜMÖLCS- ÉS ISKOLAZÖLDSÉG-PROGRAMBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE VONATKOZÓ ELŐZETES JÓVÁHAGYÁSSAL, KELL-E ISMÉT BENYÚJTANIUK ELŐZETES JÓVÁHAGYÁS IRÁNTI KÉRELMET"

2018. október 31., szerda 16:06
A 2017/2018. tanév vagy az azt megelőző tanítási évek valamelyike szerinti előzetes jóváhagyás a 2018/2019-es és az azt követő tanévekre nem vehető figyelembe, így a 2018/2019. tanévben minden kérelmezőnek szükséges előzetes jóváhagyás iránti kérelmet benyújtania.
Külön kérelem benyújtása nélkül a 2018/2019. tanévi és az azt követő tanévek valamelyike szerinti előzetes jóváhagyás visszavonásig érvényes marad, így nem szükséges új előzetes jóváhagyás iránti kérelmet benyújtani.

MI A TEENDŐ AKKOR, HA EGY ISKOLÁNAK MEGVÁLTOZIK AZ OM AZONOSÍTÓJA A MEGÁLLAPODÁS/MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁSBAN SZEREPLŐHÖZ KÉPEST"

2018. október 31., szerda 16:03
A kérelmező - legalább 10 nappal az adott időszakos kifizetési kérelem benyújtását megelőzően - köteles értesíteni a Magyar Államkincstárt a jóváhagyott megállapodásait érintő OM azonosító-változásokról. Az intézményi változásokkal kapcsolatos bejelentést szintén elektronikus úton szükséges megküldeni a Magyar Államkincstár részére. Az intézményi változásra vonatkozó bejelentés mellékleteként csatolni szükséges a változást igazoló dokumentumok egy-egy szkennelt példányát, illetve az ezt követően kiállított/benyújtott számlán is már a köznevelési intézmény új OM azonosítóját kell feltüntetni. A szkennelt dokumentumok olvashatóságát a feltöltés előtt ellenőrizni szükséges!

MI A TEENDŐ AKKOR, HA EGY ISKOLÁNAK MEGVÁLTOZIK A FENNTARTÓJA A MEGÁLLAPODÁS/MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁSBAN SZEREPLŐHÖZ KÉPEST"

2018. október 31., szerda 16:02
A kérelmező - legalább 10 nappal az adott időszakos kifizetési kérelem benyújtását megelőzően - köteles értesíteni a Magyar Államkincstárt a jóváhagyott megállapodásait érintő fenntartói változásokról. Az intézményi változásokkal kapcsolatos bejelentést szintén elektronikus úton szükséges megküldeni a Magyar Államkincstár részére. Az intézményi változásra vonatkozó bejelentés mellékleteként csatolni szükséges a változást igazoló dokumentumok egy-egy szkennelt példányát, illetve az ezt követően kiállított/benyújtott számlán is már a köznevelési intézmény új fenntartóját kell feltüntetni.
Ezen felül szükséges benyújtani az intézkedés végrehajtását szabályozó nemzeti rendelet 10. melléklete szerinti, kitöltött fenntartói nyilatkozatot. A szkennelt dokumentumok olvashatóságát a feltöltés előtt ellenőrizni szükséges!

MI A TEENDŐ AKKOR, HA EGY ISKOLÁNAK MEGVÁLTOZIK A FENNTARTÓJA A MEGÁLLAPODÁS/MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁSBAN SZEREPLŐHÖZ KÉPEST"

2018. október 31., szerda 16:00
A kérelmező - legalább 10 nappal az adott időszakos kifizetési kérelem benyújtását megelőzően - köteles értesíteni a Magyar Államkincstárt a jóváhagyott megállapodásait érintő fenntartói változásokról. Az intézményi változásokkal kapcsolatos bejelentést szintén elektronikus úton szükséges megküldeni a Magyar Államkincstár részére. Az intézményi változásra vonatkozó bejelentés mellékleteként csatolni szükséges a változást igazoló dokumentumok egy-egy szkennelt példányát, illetve az ezt követően kiállított/benyújtott számlán is már a köznevelési intézmény új fenntartóját kell feltüntetni.
Ezen felül szükséges benyújtani az intézkedés végrehajtását szabályozó nemzeti rendelet 10. melléklete szerinti, kitöltött fenntartói nyilatkozatot. A szkennelt dokumentumok olvashatóságát a feltöltés előtt ellenőrizni szükséges!

MI A TEENDŐ AKKOR, HA EGY ISKOLÁNAK MEGVÁLTOZIK A FENNTARTÓJA A MEGÁLLAPODÁS/MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁSBAN SZEREPLŐHÖZ KÉPEST"

2018. október 31., szerda 15:55
Mi a teendő akkor, ha egy iskolának megváltozik a fenntartója a megállapodásban szereplőhöz képest"
A kérelmező - legalább 10 nappal az adott időszakos kifizetési kérelem benyújtását megelőzően - köteles értesíteni a Magyar Államkincstárt a jóváhagyott megállapodásait érintő fenntartói változásokról. Az intézményi változásokkal kapcsolatos bejelentést szintén elektronikus úton szükséges megküldeni a Magyar Államkincstár részére. Az intézményi változásra vonatkozó bejelentés mellékleteként csatolni szükséges a változást igazoló dokumentumok egy-egy szkennelt példányát, illetve az ezt követően kiállított/benyújtott számlán is már a köznevelési intézmény új fenntartóját kell feltüntetni.
Ezen felül szükséges benyújtani az intézkedés végrehajtását szabályozó nemzeti rendelet 10. melléklete szerinti, kitöltött fenntartói nyilatkozatot. A szkennelt dokumentumok olvashatóságát a feltöltés előtt ellenőrizni szükséges!


Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu