2021. január 27. szerda Angelika

Pályázatok (5. oldal)

Ne maradjon le egyetlen mezőgazdasági pályázattal kapcsolatos hírről sem! Kíváncsi, hogy mik az aktuális agrár pályázatok és hogyan indulhat rajtuk? Olvassa el híreinket!

Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése

2020. október 27., kedd 21:45
Magyarország Kormányának felhívása a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők egyes csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők részére baromfi- és a sertéstartó telepeken járványvédelmi rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódóan.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az állattartó gazdaságok versenyképességének javítását, a környezetvédelemi szempontok fokozottabb figyelembe vételét, illetve az agrárvállalkozások jövedelembiztonságának növelését. A cél elérését a Kormány az állattartást folytató mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani.
A különböző járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázata számos technológia alkalmazásával csökkenthető, ezek beszerzésének, és kiépítésének elősegítése a felhívás alapvető célja. A felhívás a járványügyi kockázatok által leginkább sújtott és a fejlesztésekkel leghatékonyabban védhető telepekkel rendelkező sertés és baromfi ágazat számára kínál támogatási lehetőséget.
A beruházások, fejlesztések támogatására nem csak a versenyképesség növelésének alapvető eszközeként lehet tekinteni, hanem olyan lehetőségként, amelyek révén az állattartók képesek napjaink egyik legégetőbb problémakörére, az állategészségügyi kockázatokra észszerű válaszokat adni. A különböző járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének valószínűsége számos elérhető technológia alkalmazásával csökkenthető.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
A felhívás 1. célterületének („Baromfitartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése”) keretében igénybe vehető keretösszeg 1 milliárd Ft, 2. célterületének („Sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése”) keretében igénybe vehető keretösszeg 1 milliárd Ft. A meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti célterületi megosztás szerint 2 Mrd Ft.
A megjelent pályázatról részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közzétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

Kertészeti üzemek korszerűsítése

2020. október 22., csütörtök 17:52
Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők és az általuk alkotott csoportok számára a minőségrendszerekben való részvétel elősegítése érdekében.
A Kormány az Európai Unióval megkötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kertészeti ágazatokban tevékenykedő mezőgazdasági termelők versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a kertészeti termelést folyató mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani.
A felhívás támogatja a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítását és az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentését. A felhívás a kertészeti létesítmények esetében az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása által elősegíti a kertészeti gazdaságok energiahatékonyságának javulását.
További cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, illetve a foglalkoztatás növelése.
A konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 2-es és 5-ös vidékfejlesztési prioritásokhoz, illetve az azokból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:

2A: Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából – Keretösszege: 21 milliárd Ft.
2B: A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése – Keretösszege: 6 milliárd Ft.
5B: A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – Keretösszege: 3 milliárd Ft.
A meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 30 milliárd Ft.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. október 19. naptól 2021. február 19. napja között az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.
Első szakasz: 2020. október 19. - 2020. november 20.
Második szakasz: 2021. január 18. – 2021. február 19.
A megjelent pályázatról részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közzétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása

2020. október 22., csütörtök 12:49
Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők és az általuk alkotott csoportok számára a minőségrendszerekben való részvétel elősegítése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a termelők versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány mezőgazdasági termelők és csoportjaik együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,52 milliárd Ft. Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. Az Intézkedés keretében egyszerűsített költségelszámolásra van lehetőség. Az évenkénti támogatási összeg 1000 euró termelőnként, mely egyösszegű átalány formájában kerül kifizetésre. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 5000 eurónak megfelelő forintösszeg /termelő, illetve csoport/5 év.
Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatás célja, hogy erősítse a termelők biztosabb integrációját az élelmiszerláncba, és az Európai Unió (a továbbiakban: EU) és Magyarország által elismert minőségrendszerek és az azok keretében előállított termékek ismertek és elismertek legyenek a piacok és a vásárlók körében. A felhívás további célja a mezőgazdasági termelők által előállított magasabb hozzáadott értékű és minőségű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszerekben való részvételének ösztönzése. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. március 2. napjától 2022. december 30. napjáig van lehetőség.

Csemetekertek gépbeszerzése

2020. október 22., csütörtök 12:47
Magyarország Kormányának felhívása az erdészeti csemetekertek versenyképességének fokozására, valamint az innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák elterjesztésének támogatására. A Kormány az Európai Unióval megkötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kertészeti ágazatokban tevékenykedő mezőgazdasági termelők versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány az erdészeti szaporítóanyag termesztést folytató mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt támogatás esetén maximum 50 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatási összeg maximum 50 %-ának megfelelő előleget biztosít.
A hazai jó minőségű erdészeti szaporítóanyag iránt mutatkozó fokozódó kereslet kielégítéséhez, valamint az erdészeti szaporítóanyag termesztési ágazat versenyképességének fenntartásához, fokozásához szükséges új gépek, eszközök beszerzése vagy minőségi cseréje jelentős terheket ró a gazdálkodókra, amely indokolttá teszi a megfelelően ösztönző támogatási rendszer kialakítását. Ebből adódóan a felhívás elsődleges célja az erdészeti szaporítóanyag termesztési ágazat hatékonyságának javításához szükséges eszközök és géppark kialakításának ösztönzése.
A támogatási kérelmek benyújtására 2020. szeptember 1. napjától 2021. július 20. napjáig van lehetőség.

99/2020. (X. 12.) számú Kincstár Közlemény

2020. október 14., szerda 10:36

Excel táblázatok a kifizetési kérelmek kapcsán elszámolni kívánt számlák, kísérő intézkedések és munkafüzetek adatainak feltöltéséhez (2020/2021. tanév)

2020. szeptember 29., kedd 18:27
A 2020/2021. tanév egyes teljesítési időszakainak kifizetési kérelmei kapcsán elszámolni kívánt számlák, kísérő intézkedések és munkafüzetek adatainak elektronikus felületre történő feltöltésére szolgáló Excel táblázatok

95/2020. (IX. 25.) számú Kincstár Közlemény

2020. szeptember 28., hétfő 14:40

Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának átmeneti támogatása

2020. szeptember 28., hétfő 14:36

Intézkedés célja: A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI.29.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján az állattartó 2020. október 1. és október 31. között benyújtott támogatási kérelme alapján kizárólag vissza nem térítendő átmeneti támogatás igénybevételére jogosult.

Támogatás jogosultja: Az az állattartó, aki megfelel a Rendelet 4. § (1) bekezdésében, valamint 6/B. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

Támogatás mértéke: A támogatás mértéke a saját állományból származó és a támogatási időszakban tenyésztésbe állított apaállat esetén az a)–c) pontokban foglaltak szerint kerül megállapításra, míg a támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén az apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb

a) apaállattá minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként 45 000 forint,

b) az „A” törzskönyvben nyilvántartott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 120 000 forint,

c) a „K” köztenyésztésre használható besorolást kapott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 90 000 forint

A támogatás összege a kérelmező rendelkezésére álló szabad átmeneti támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra.

Általános információk

Az átmeneti támogatás általános feltételeit a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet írja elő.

A támogatási kérelem 2020. október 1. és október 31. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz. Egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

Figyelemmel arra, hogy 2020. október 31-én a Kincstárnál az általános munkarendre tekintettel a munka szünetel, így a kérelmeket legkésőbb 2020. november 2-án 23:59:59-ig lehet benyújtani.

74/2016. (XI. 29.) FM rendelet

2020. szeptember 28., hétfő 14:31
a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

94/2020. (IX. 25.) számú Kincstár Közlemény

2020. szeptember 28., hétfő 12:56

Baromfi állatjóléti átmeneti támogatás

2020. szeptember 28., hétfő 7:36
Jogcím/intézkedés célja

Az intézkedés célja a baromfitenyésztés során az előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalások ellentételezése.

Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

A baromfitartó, aki megfelel a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 11. § és 13/B. §-ban meghatározott követelményeknek.

A támogatás mértéke

A 11/2019. (IV. 1.) AM rendeletben meghatározottak szerint.Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu