2020. szeptember 30. szerda Jeromos

Pályázatok

A támogatás kifizetést követően van-e egyéb teendő, kötelezettség?

2020. január 10., péntek 9:01
A támogatás kifizetést követően van-e egyéb teendő, kötelezettség?

Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 22. § (1) bekezdése alapján „A támogatással érintett ültetvényt a támogatás kifizetésétől számított 10. borpiaci év végéig művelési kötelezettség terheli.”

Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 22. § (2) bekezdése értelmében "A támogatást igénylő nyilatkozatban vállalja, hogy az (1) bekezdés alapján meghatározott időpontig az ültetvényt rendeltetésszerűen műveli. A művelési kötelezettség ideje alatt az ültetvény beállottságának az első öt borpiaci évben el kell érnie a 90%-ot, az ezt követő öt borpiaci éves időszakban a 85%-ot, valamint a támberendezés tekintetében meg kell felelnie az 1. § (1) bekezdés o) pontja szerinti követelménynek. Ha ennek nem tesz eleget, úgy az a támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül." Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fennálló művelési kötelezettség ideje alatt a Kincstár az ültetvény(ek) állapotát, beállottságát, rendeltetésszerű művelését, valamint a nem megeredt vagy elpusztult tövek teljes körű, igazolt származású szaporítóanyaggal történt pótlását utólagos helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja. A rendeltetésszerű művelés magában foglalja a művelési módnak megfelelő metszést, a vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkák elvégzését.


Vissza

Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu